(17.50 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Myslím, že celkově důležité je - určitě bych podporoval, i kdyby tady to veto nenastalo, aby byl zákon projednán ještě ve zdravotním výboru proto, protože původní vyhláška o indikacích a současné indikace, které jsou v zákoně, se nemusí ztotožňovat. Chápu ale na druhé straně, že se nikdy nebudou ztotožňovat indikační seznamy v následujících letech. Tento rok budou takové, příští rok, za dva, za tři roky budou indikace poněkud jiné, to je zcela pochopitelné už vzhledem k demografickému vývoji našeho obyvatelstva. Nicméně v této fázi myslím, že je opravdu důležité, aby se indikační seznamy srovnaly, porovnaly a eventuálně doplnily a eventuálně aby se také zamezilo případnému zneužívání lázeňské péče, k čemuž, přiznejme si, prostě občas může dojít. Já doufám, že toho není hodně, ale připouštím, že tato varianta může nastat.

Podporuji myšlenku, která zde byla řečena, abychom jednak v prvním čtení podpořili tento zákon a jednak nařídili výboru pro zdravotnictví k projednání ve zkrácené lhůtě 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Štětina a po něm pan poslanec Skalický.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý podvečer, vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Já se teď nebudu chovat jako opoziční politik, mít vždycky jiný názor proto, že jsem v opozici. Domnívám se, že bychom si měli přiznat, co jsme kdo někdy udělal špatně. Já teď nevím, jestli jsem zvedl pro tento zákon ruku, nebo nezvedl, ale myslím si, že to, co nám zde řekli všichni předřečníci, pan ministr, paní zpravodajka, pan předseda zdravotního výboru, že to má svoji hlavu a patu a že nemusíme jenom argumentovat: on nám to nařídil Ústavní soud. Domnívám se, že to je správné rozhodnutí, že na tom vydělají pouze nemocní a pacienti, protože slovo klienti nemám rád. Za hnutí Úsvit mohu říci, že tento zákon samozřejmě podpoříme.

Jenom maličkost, jestli by bylo možné, pane ministře, kdybychom měli nějaké statistické údaje, které nám mohou srovnat, jaký stav byl před přijetím tohoto zákona a jak se tento zákon, který je v platnosti, nějakým způsobem z hlediska odborného a možná i ekonomického projevil. A já si myslím, že to nebude tak jednoduché, a když to nebudeme mít, tak se na vás určitě nebudeme zlobit a budeme vás v tom stejně podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po stránce věcné k dané novele zákona zde bylo řečeno vše podstatné, a já bych si dovolil pouze dvě krátké poznámky. Za prvé, abychom si uvědomili, že to je poprvé, kdy na základě nařízení Ústavního soudu se překlápí, v uvozovkách, vyhláška do formy zákona, a proto by bylo opravdu velmi dobré, aby tento proces prošel nějakým standardním procesem legislativním, byť ve zkrácené podobě. A za druhé jsem si vědom toho, že je potřeba opravdu stihnout vše relativně rychle, a proto budeme souhlasit a doporučuji, aby se zkrátily všechny možné lhůty pro projednávání jak ve zdravotním výboru, tak před druhým a třetím čtením tak, aby novela zákona byla připravena a vše se včas stihlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Hovorky. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, pane ministře, chtěl jsem požádat pro zrychlení procesu projednání ve výboru, jestli bychom mohli dostat z ministerstva nějaké porovnání indikačních seznamů, stavu před restrikcí vyhlášky a toho, co je dneska, protože skutečně když jsem se to snažil porovnávat, tak je to velmi složité z těch dvou textů. A potom jestli by bylo možné, aby ministerstvo zajistilo v nějakém krátkém termínu projednání s odbornými společnostmi. To vidím jako klíčové a potom si myslím, že by to hodně pomohlo rychlému projednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neregistruji žádnou přihlášku do rozpravy. Nyní se hlásí pan poslanec Schwarz. Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí do rozpravy, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel, případně paní zpravodajka. Paní zpravodajka vystoupí.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Já jenom možná v podrobné rozpravě připomenu, že bychom zkrátili lhůtu o 30 dnů. A samozřejmě přikázat tento zákon zdravotnímu výboru. Myslím si, že mu přísluší.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr, chcete si vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Dobře. Já zde registruji jeden návrh a to je zkrácení projednávání na 30 dnů. Předpokládám, že to je stejný návrh, paní zpravodajko. Pochopil jsem to dobře, že se jedná o stejný návrh, jako zde dal pan poslanec Vyzula? On navrhuje zkrácení projednávání na 30 dnů.

 

Poslankyně Soňa Marková: Já jsem to ve své zpravodajské zprávě také avizovala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě dám nejdříve hlasovat o tomto návrhu. Mám zde požadavek na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu k projednávání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 228, přítomných poslanců je 88, pro tento návrh bylo 88 poslanců, návrh byl přijat, lhůta byla zkrácena na 30 dnů.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Mám zde návrh, vlastně dva návrhy, které jsou stejné, jeden je organizační výbor a druhý je od paní zpravodajky, aby předložený návrh k projednání byl dán výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Chcete doplnit? Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento předložený návrh byl dán k projednání výboru pro zdravotnictví, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 229, přítomných poslanců 91, pro 91 poslanců. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Tím končím projednání tohoto bodu a my se zde vyměníme v řízení schůze s kolegou Gazdíkem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Budeme pokračovat dalším bodem - ale mám tady návrh pana poslance Schwarze. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych měl návrh. Ona je to spíš taková prosba, ale musím to říct jako návrh. Chtěl bych jednat, meritorně a procedurálně hlasovat dneska i po 19., případně 21. hodině. A důvod je jednoduchý, abychom dnes projeli body, co tam máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Prosím, pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP