(18.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nechci trápit pana kolegu, ale musí to zpřesnit. Nemůže přijít poslanec a říct já bych chtěl. Musí říct jménem dvou poslaneckých klubů. Tak ať řekne kterých. Neprotestuji proti tomu, nijak to nenapadám, ale propříště, když to povolíme jednou, tak to povolíme i příště. Nic ve zlém.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já mám radost, že je trošku legrace. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, samozřejmě, od dvou poslaneckých klubů, poslaneckého klubu našeho ANO a ČSSD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za zpřesnění. Každý ví, o čem bude hlasovat.

 

Zahajuji hlasování, abychom meritorně i procedurálně dnes jednali po 19. i 21. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 230, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Než přejdeme k projednávání dalšího bodu, dovolte mi, abych mezi námi přivítal delegaci republiky Tatarstán, vedenou panem Rustamem Nurgalievičem Minnichanovem, prezidentem republiky Tatarstán, v doprovodu velvyslance Ruské federace v České republice. (Potlesk.)

 

My se nyní budeme zabývat bodem číslo 47, jímž je

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Pardon, hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ještě než půjdu na poradu s ostatními předsedy poslaneckých klubů, tak uplatňuji jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, veto na projednávání podle § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže to máme. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za slovo. Tomu tedy říkám preventivní zásah.

Já když bych chtěla velice stručně a jednoduše představit tuto novelu, tak jedná se o pozůstatek, abych tak řekla, v zákoně, který na mě vypadl poměrně nečekaně a který říká, že všichni současní držitelé všech nejrůznějších typů průkazů pro osoby se zdravotním postižením, které byly vydány před 1. lednem 2014, by teď musely kvůli získání nového a jednotného typu průkazu všichni projít znovu jak správním řízením, tak novým posudkem u posudkového lékaře, a to jenom proto, aby dostali jednotný typ průkazky. Když to vezmu trošku podrobně, tak tady díky zásahům zase, které jdou za tou dobou vlády pana Nečase, jakkoliv tady na něj nechci nadávat, to je prostě konstatování, došlo k velkému chaosu, kdy určité průkazy pro zdravotně postižené platily do roku 2011, potom v letech 2012 a 2013 byly vydávány trochu jiné typy podle trochu jiných kritérií a od 1. ledna 2014 už jsou zase trošku jiné typy a zase trošku jiná kritéria. Takže je v tom velký chaos. A řeklo se také již v předchozím období, že bude jeden jednotný typ průkazek, aby se v tom každý vyznal, nejen ti zdravotně postižení, ale ty nejrůznější instituce, úředníci, úřednice, aby to bylo všem jasné. Ten odhad, kolika lidí by se to asi muselo týkat, nebo kolika lidí se bude týkat ten proces výměny, je asi tak okolo sto dvě stě tisíc lidí. My díky rozvratu v IT nemáme tato čísla přesná. Nicméně odborný odhad je takový. A musím konstatovat, že ten proces výměny nejenže by zatížil neuvěřitelným způsobem zdravotně postižené, ale on by také velice zatížil ty posudkové lékaře, kteří vyčíslili, že by je to stálo navíc asi 57 milionů korun, vlastně to, kdyby oni nad rámec těch klasických posuzování, která mají, museli vlastně jakoby zbytečně znovu přehodnotit ještě tady to obrovské množství lidí.

Takže já navrhuji, aby lidé, kteří jsou vlastníky těch průkazů všech možných typů, kteří jim platí do určité doby, buď na neurčito, nebo to je po roce, i po roce 2015, aby všichni automaticky dostali ten průkaz nový. To také byla příčina, proč jsme původně, což už je teď marnost nad marnost, žádali o to, aby to bylo schváleno rovnou v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Hezký podvečer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla svoji zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku číslo 297, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Účelem předkládané právní úpravy je, jak je uvedeno ve zprávě, zjednodušit postup vydávání průkazů POZP u osob, kterým byl v minulosti vydán platný průkaz mimořádných výhod nebo byl v letech 2012 a 2013 vydán průkaz POZP dle tehdy platných předpisů s dobou platnosti delší než do 31. 12. 2015 a u nichž by dle platné právní úpravy nyní bylo nutné opakovaně v rámci správního řízení opět zahájit správní řízení a posoudit zdravotní stav. Současné podmínky nároku na POZP se blíží podmínkám průkazu mimořádných výhod dle původních předpisů a opětovné plné posuzování by přineslo značné komplikace České správě sociálního zabezpečení z hlediska kapacit pro posuzování a samozřejmě i navýšení nákladů, o kterých už zde paní ministryně hovořila. Za této situace se jako nejlepší řešení jeví v podstatě automatické překlopení stávajících platných průkazů na nové POZP bez správního řízení, což je i základním obsahem této novely. Takže se v podstatě jedná o technickou novelu, která má podporu i sdružení osob, jichž se dotkne a jejíž část je upravovaná i na jejich podnět.

Kromě uvedeného základního účelu novela současně upravuje mírně i provázanost příspěvku na mobilitu, kterou nově navrhuje navázat nikoliv na držitelství průkazu, ale na nárok na průkaz, což umožní vyšší flexibilitu pro jeho přiznávání a je i právně čistší. Zároveň z důvodů ochrany údajů je navrhováno, aby nebylo na POZP nově uváděno rodné číslo a aby symboly označující některé typy postižení byly na těchto průkazech vyznačeny jen na základě žádosti osoby. Takže tyto úpravy považuji za bezkonfliktní a vhodné.

Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá potřebě vyřešení současné situace. K předložené novele nemám zásadní připomínky. Ztotožňuji se s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90. Vzhledem k tomu ale, že zde bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů na projednání podle tohoto paragrafu, navrhuji tedy zkrátit lhůtu na projednání o 30 dní a zároveň navrhuji i projednat tento zákon v sociálním výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP