(18.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

Původní termín byl 1. 1. 2016. Já jsem ten projekt převzal ve chvíli, a byl jsem zděšen, kdy na prvním jednání se ukázalo, že si tam sedne třicet úředníků z osmi resortů, ti úředníci jsou navzájem naprosto rozhádání a nesměřují k žádnému konci. V dubnu 2014 jsem jedno hezké páteční odpoledne na základě našich neoficiálních informací z Bruselu zjistil, že již je napsáno takzvané odůvodněné stanovisko, které mělo být druhý týden v úterý předloženo takzvané infringementové komisi, a vydáním tohoto stanoviska v okamžiku vydání by se zarazilo čerpání evropských fondů České republice v hodnotě přibližně 100 mld. korun. Byly by to mimo jiné evropské dotace nebo fondy na všechny dopravní projekty.

Troufám si říct, že byl docela husarský kousek, že se nám s Věrou Jourovou a panem státním tajemníkem Prouzou a dalšími lidmi podařilo odvrátit toto nebezpečí a vrátit Českou republiku zpátky do hry, protože Česká republika už v Bruselu měla samozřejmě pověst někoho, kdo léta slibuje, že konečně něco uvede do souladu, ale stále buď vyrábí kočkopsy, anebo nedává vůbec nic.

Z tohoto důvodu si troufám říct, byť je mi jasné, kolik přijde připomínek a námětů o tom, jak zastaví tato novela veškeré investiční akce, což určitě není pravda, ale pravda je ta, že Evropská komise nám dlouhodobě vyčítala a namítla neplnění směrnice EIA, respektive zásadní rozdíly, které v naší existující směrnici EIA ve srovnání s evropskou směrnicí existují. Ty rozdíly byly především v oblasti závaznosti výstupu z procesu EIA, kdy byl požadavek, aby proces EIA a stanovisko EIA bylo ve formě závazného stanoviska, dále širší možnost takzvané konzultativní účasti veřejnosti například ve stavebním řízení, širší účast ekologických organizací nebo organizací, které se účastí procesu nejenom EIA, ale především územního a stavebního řízení jako účastníků povolovacích řízení, dále možnost soudního přezkumu negativního závěru zjišťovacího řízení, to znamená rozhodnutí, že v konkrétním případě nebude proces EIA vůbec proveden, a nebo automatický odkladný účinek žalob proti vydanému rozhodnutí.

Novela byla několik měsíců připravována stovkami lidí, nejenom všemi dotčenými resorty, což je asi osm dotčených resortů, ale také Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou a mnoha dalšími. Troufám si říct, že dneska je to jedna z nejdiskutovanějších norem. Bylo na ni několik seminářů, mimo jiné i v Poslanecké sněmovně. Byla k tomu vydána opakovaná memoranda. A věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jaký tato novela může mít a bude mít dopad. Zároveň jsme jasně slíbili, a odpusťte mi to slovo, že tato novela bude pouhou záplatou, tedy záplatou, která zhojí největší námitky, které nám dlouhodobě Evropská komise, České republice, za nedokonalou transpozici evropské směrnice do našeho právního řádu vytýká. A zdůrazňuji, že v této novele jsme uhráli řadu věcí, které tam nejsou a které Evropská komise namítala také, ale podařilo se nám to vysvětlit. Pak samozřejmě v bližší debatě se k nim můžu vyjádřit, pokud bude zájem. Mimo jiné v rámci meziresortního připomínkového řízení před projednáváním ve vládě přišlo 350 zásadních připomínek a všechny byly vypořádány, to znamená novela šla do vlády bez rozporu a vláda ji také jednomyslně schválila.

To znamená, troufám si říct, že toto je opravdu novela, která by měla řešit rok 2015, a my dneska společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, které by mělo být jaksi gestorem nového řešení, intenzivně spolupracujeme na - pracovně tomu říkám - jednotném povolovacím řízení, tedy podobný systém, jako má dneska například Rakousko. Záměrně říkám podobný systém, protože podle mých informací se Evropské komisi nelíbí příliš ani rakouský systém, to znamená, neměli bychom jít určitě slepou cestou, ale je to systém, který by měl v ideálním případě od 1. 1. 2016 nahradit samostatné procesy, dneska velmi časově náročné, velmi byrokratické, tedy samostatně EIA, samostatně územní řízení, samostatně stavební řízení do jednoho celku, do jednoho procesu řízeného jedním stavebním úřadem. Tato novela by měla být řešena jako velká novela stavebního zákona a takto už na ní Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit, ale určitě jsem připraven na diskusi v této věci, abychom tuto novelu propustili do výborů, kde samozřejmě očekávám velkou diskusi. Nicméně je dneska dost jasné a Evropská komise to několikrát jasně, a mám ty důkazy, písemně vyjádřila, že je tady jistý manévrovací prostor, ale potom jsou tady věci, které budou velmi pravděpodobně pro Evropskou komisi nepodkročitelné. Jinými slovy jsme v situaci, kdy nám celkem Evropská unie jasně říká: "Pokud chcete naše peníze, akceptujte naše pravidla, pokud je akceptovat nebudete, máte smůlu". S touto pozicí jsme do toho vstupovali. Já jsem se zúčastnil celé řady jednání jak v Bruselu, tak i jednání tady v Čechách se všemi dotčenými organizacemi. Znovu říkám, jsem připraven na vaše dotazy, ale v tomto smyslu prosím o řekněme vzetí v úvahu situace, ve které se nacházíme. Nemluvme o žádném diktátu, ale prostě dlouhodobě Česká republika něco neplnila, a teď se můžeme bavit o tom, jestli a do jaké míry je to za rámec evropské směrnice. My jsme si požádali mimo jiné i o názor právního servisu Evropské unie, ale dostali jsme bohužel odpověď, že tato služba není členským zemím poskytována, že právní servis funguje pro Evropskou komisi.

To znamená, že jsme dneska v situaci, kdy jsem připraven a jsme připraveni potom ve výborech velmi podrobně odpovídat na vaše dotazy, ale v této chvíli vás prosím v této situaci vzhledem k tomu, že to je základní jaksi ex ante kondicionalita, to znamená předchozí podmínka mimo jiné pro čerpání evropských fondů z tohoto období i z nového období, je Evropskou komisí ještě víc sledována než služební zákon, to si troufám říct, tak vás prosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jasné uvedení tohoto zákona. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr nám poměrně emotivně představil novelu zákona 100. Je to zjednodušeně zákon o posuzování vlivu dopadu na životní prostředí. Všichni jistě víte, jaký problém je v naší hustě obydlené zemi s výstavbou jednotlivých ať už dopravních, energetických, nebo občanských staveb. Už sama debata, která předcházela předložení návrhu novely tohoto zákona do vlády, byla velmi bouřlivá. Názorů, které se v této oblasti objevují a které jsou mnohdy protichůdné, a není to zdaleka tak, že na jedné straně jsou ekologičtí aktivisté a na druhé straně jsou energetické a developerské lobby, je velmi mnoho. Sama exekutiva v debatách na veřejnosti představila několik variant, jak by v budoucnu tato záležitost měla být řešena. Protože jsme před obrovským evropským tlakem, jak tady říká pan ministr, dá se zřejmě předpokládat, že tato novela bude platit poměrně dlouhou dobu. Přestože nám vláda říká, že tuším do dvou let předloží komplexní novelu všech zákonů, které se na tomto podílejí, je opravdu k této novele zákona třeba přistupovat tak, že zde nastavujeme podmínky, které budou platit minimálně několik let.

Chtěl bych tady v takovém příkladu uvést, jak je rozdílný pohled na takzvanou EIA. Většina společnosti jistě chce, abychom stavěli dálnice. V okamžiku, kdy se na stavbě objeví nějaký ekologický aktivista a přiváže se někde ke stromu, tak ho celá společnost, nebo většina odsuzuje do té chvíle, než se dálnice staví na pozemku dotyčného, protože pak ten dotyčný tomu ekologickému aktivistovi nosí ještě teplou polévku a plácá ho po rameni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP