(18.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Mohou se tyto organizace odvolat k závěrům tzv. navazujícího řízení, aniž by předtím byly účastníky řízení. Mohou tam vstoupit v procesu již probíhajícího řízení. I to je něco, co můžeme klidně označit jako vytváření prokorupčního prostředí. Prostě neziskovky, nevládní organizace, ekologičtí aktivisté, kteří se zaštiťují tím, že chrání životní prostředí, mohou tedy do řízení svévolně vstupovat, odvolávat se, i když nebyli účastníky řízení, a to jenom na základě faktu, že mají za sebou více než tři roky dlouhou historii. Tak tento vyděračský mechanismus určitě způsobí mnoho problémů státním i soukromým subjektům a všechny velké strategické projekty budou určitě tím významně paralyzovány.

Dopad přijetí této novely je tragický. Znamená v podstatě zastavení povolování nových staveb. Hospodářská komora České republiky odhaduje škody, které by přijetí této novely způsobilo, následovně: ztráta nebo nevytvoření 15 500 pracovních míst přímo ve stavebnictví a 30 000 pak v celé ekonomice. Šest a půl miliardy korun ztráta nerealizovaných staveb, pokud zahrneme další multiplikativní efekty, tak je to dvojnásobek, 13 miliard korun. A tím, že nebudeme projektovat, nebudeme připravovat, nebudeme stavět, tak nebudeme ani moci čerpat, to už tady pan kolega Urban jasně řekl. Nebudeme moci čerpat, přijdeme podle odhadu Hospodářské komory České republiky o zhruba 179 mld. korun. Pan ministr hrozí ztrátou 100 mld. Rozumím tomu, je to tak. Ovšem co je důležitější, co je významnější? Ztráta našich tradičních odvětví? Utlumení stavebnictví, jednoho z klíčových odvětví naší ekonomiky? To si všichni musíme uvědomit, nežli budeme pro tento zákon hlasovat. To znamená, že jsme opět, tak jak to u nás bývá, papežštější než papež. Tohle okřídlené úsloví už jsem myslím tady jednou řekl. Ono už to má dokonce v tom evropském newspeaku své vyjádření, gold-plating tomu říkají. Jsme tedy realizátory onoho gold-platingu.

Navíc tady sledujeme zásadní rozpor mezi ministerstvy. Na jedné straně pan ministr životního prostředí zoufale volá po přijetí tohoto zákona. Paní ministryně ještě pořád pro místní rozvoj Věra Jourová zase volá po zintenzivnění rozvoje hospodářství, pro zprůchodnění systému povolování staveb, abychom mohli projektovat, stavět. Abychom neměli potíže, které už takhle jsou veliké, když přihlédneme k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Možná jste včera slyšeli debatu, která probíhala mezi zadavatelem a dodavatelem jedné významné pražské podzemní stavby, kdy se oba vyjadřovali s velkou mírou zoufalství o tom, co jim způsobil zákon o zadávání veřejných zakázek, který také byl přijat v jakémsi svatém nadšení, že zabrání všem nepravostem světa.

V této Sněmovně jsme se tím už na mnoha platformách zabývali. Já mám takový pocit, že výbor pro evropské záležitosti byl, aspoň já si myslím, prvním orgánem Sněmovny, který se tímto zákonem zabýval už v dubnu letošního roku, vůbec než to sem bylo doručeno z ministerstva. Tehdy se tím výbor zabýval proto, že právě k nám dopadla jakoby ta požadovaná norma od Evropské komise. A tehdy jsme přijali usnesení, které si dovolím tady ocitovat a které bylo přijato průřezově přes všechny politické strany ve výboru: "Výbor pro evropské záležitosti vyjadřuje vážné obavy, že návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, výrazně omezí postup veřejných staveb v České republice. Zároveň žádá vládu, aby vzala v úvahu připomínky podnikatelských subjektů k návrhu této novely."

Vzhledem k tomu, že Hospodářská komora předložila samozřejmě své připomínky, ale také zároveň už teď si zoufá a předkládá pozměňovací návrhy, které jsou zásadní, které zásadně mění dikci toho zákona. Ve Sněmovně proběhl seminář. Mnoho z nás poslanců tam jsme se zúčastnili. Ne možná na celém semináři, ale mnoho z nás tím seminářem prošlo a sledovali jsme prezentace, sledovali jsme vystoupení kolegů a kolegyň. A zaznamenali jsme, že průřezově zní hlas: Je to špatná norma! Zabrzdí to rozvoj České republiky! Proč to budeme přijímat? Nicméně jsme tady konfrontováni s návrhem ministerstva, tedy s výrazným strašením, že když si dovolíme to nepřijmout, tak se na nás snesou hromy a blesky z Olympu Evropské komise.

Ti, kteří podporují přijetí této novely, a pan ministr to zmínil, hovoří o tom, že oni si asi mohou být vědomi těch tragických důsledků, ale přesto hovoří a mají obvykle takový nešťastný výraz v tváři. Říkají: To je taková záplata. Až bude lépe, až se vzmůžeme, tak si koupíme nové kalhoty a záplatu nahradíme pořádným suknem. No, já nevím, pánové a dámy, tedy, nevím, zdali ministerstvo takto záplatovanou ekonomiku opraví. Já mám obavu, že se nic takového nestane. Protože dobře víme, že prostor, který si ekologičtí aktivisté vydobyli, již nikdy nepustí. Pořád budou jejich požadavky tomu zákonu dominovat. A jakákoli další verze, která se bude snažit opravit tuhle záplatu, bude ještě horší.

Dámy a pánové, myslím si, že nám nezbývá nic jiného než předloženou novelu zamítnout, přestat se bát Evropské unie. Dovoluji si požádat poslance vládního hnutí ANO, aby na svého kolegu pana ministra Brabce apelovali, aby se vymanil z vlivu ekologických aktivistů a přikázal svému ministerstvu připravit zákon pořádně, tak aby neškodil českému hospodářství. Dovoluji si proto navrhnout, abychom tento zákon v prvním čtení zamítli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Teď tu mám faktickou poznámku pana poslance Pilného, pak s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážené dámy a pánové, je mi stejně jako panu kolegovi Zahradníkovi velmi líto, že se tady jedná o miliardy a je tady přítomno, a o tom docela pochybuji, 88 poslanců. To je velice špatné. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se tady občas chováme jako na dětském hřišti. Včera jsme tady viděli, že když někdo někomu šlápne na bábovičky, tak oni nám zato nepůjčí kyblík. Včera tady bylo daleko víc poslanců. Další zákon, který na této schůzi nebude projednán, je zákon o veřejných zakázkách, který vytváří zase další obrovský blok v tom, jak se budou stavět veřejné stavby. Když budeme postupovat tímto způsobem, tak se nikam, ale opravdu nikam nedostaneme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP