(19.00 hodin)
(pokračuje Pilný)

Souhlasím s panem ministrem Brabcem, že tento zákon musí být projednán. Ale díky tomu, co vlastně udělá Sněmovna, že předvídám, že bude fungovat také ve středu, kdy byla svolána schůze hospodářského výboru, tak se nám také limituje čas. Budeme muset rozpůlit tu schůzi a limituje se nám čas na projednání. Je to tedy obrovská komplikace, pokud bychom chtěli stihnout tu zákonnou lhůtu, tak budeme mít s tím skutečné problémy. Takže děláme si ty problémy opravdu sami, a tady jde o miliardu. Opravdu už bychom měli být méně infantilní možná při projednávání těchto věcí. Je to naprosto nezbytně nutné.

Jinak si myslím, že v prvním čtení bychom ten návrh rozhodně neměli zamítnout. Patří do výborů, diskutovali jsme o něm, budeme znova diskutovat, můžou tam být nějaké modifikace, ale prostě projednat ho musíme. Ten návrh na zamítnutí je absurdní a přinese víc škody než užitku.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dál tu mám dvě faktické poznámky ještě, nejprve pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan kolega Zahradník a koneckonců i pan kolega Pilný otevřeli jednu zajímavou diskusi, takovou obecnější. My si často stěžujeme na to, že Evropská unie po nás chce, abychom implementovali něco, co se nám nelíbí. Ta otázka je taková, jestli naši zástupci v nejrůznějších institucích Evropské unie, kteří se podílejí nebo se mají podílet na tom, co nám sem do České republiky, třeba do Sněmovny, přijde, tak jestli je v našem zájmu. Nejsem sám, kdo si myslí, že naši zástupci - a není jich tam málo, máme evropské poslance máme Evropskou radu, Radu EU, hospodářský, sociální výbor, výbor regionů atd. - skutečně plní to, co mají. Tam mají ti, co jsem vyjmenoval, hájit zájmy České republiky a snažit se o to, aby legislativa, která sem přijde a kterou my potom musíme útrpně přijmout, aby nedošlo k infringementu, byla v zájmu České republiky. Takže se moc přimlouvám za to, abychom apelovali na naše zástupce a abychom pokud možno v klíčových věcech sjednocovali napříč politickým spektrem postoj a postup při ovlivňování evropské legislativy, tak abychom tady potom nemuseli plakat a stěžovat si.

Děkuji. (Potlesk z lavic hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Dále je přihlášen pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer, kolegyně a kolegové, pane předsedající, opět jen velmi krátce. My tady zase řešíme to, jak probíhala tato schůze, jak se měnil její program. Tady bylo řečeno kolegou Pilným, prostřednictvím pana předsedajícího, správně, že když jsme mu rozšlapali bábovičku, tak se mu udělá natruc, že mu nepůjčí kyblíček. Prostě takové truc naschvály. Ale proč vznikají? Víte, že patřím mezi nováčky, je nás tady většina, takže to není nic mimořádného, a to, jak tato schůze probíhá, k jakým dochází zmatkům, přesunům, to je opravdu až za hranou únosnosti.

Měl bych dotaz konkrétně na pana ministra Brabce. Nejdříve to uvedu. Myslím, že tento bod jsme odsouhlasili, nebo odsouhlasila tato Sněmovna, k zařazení včera na program dnešní schůze jako mimořádně vsunutý bod.

Pane ministře, jak dlouho vláda věděla, že toto je třeba nutno projednat, že ten termín hoří? To nevěděla vláda před programem této schůze? To se vláda dozvěděla včera? Protože to je logický dotaz, nezlobte se. Jestliže jsme to včera schvalovali jako zařazení na pořad této schůze, nebo na tento den, tak to přece asi ta vláda logicky mohla vědět s nějakým předstihem a mohlo to být naplánováno již před začátkem této schůze, už v první den této schůze jsme to mohli zařadit jako pevný bod. Tohle mi asi těžko vyvrátíte, pane ministře. A prosil bych o vaši reakci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom upozornit, že pokud si stěžujeme na evropskou legislativu, jak na nás tlačí a že máme něco dělat tady proti tomuto, tak takováto stížnost by byla pouze případná, pokud se považujeme za naprosté ňoumy, kteří jediní v Evropě nedokážou stavět pod tlakem evropské legislativy. Pokud vím, všude jinde se staví, všude si s tím poradí. I ty veřejné zakázky tam dělají mnohem čistším způsobem bez takového množství ukradených peněz jako u nás. Myslím, že to stojí jenom trošku snahy dělat to pořádně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Já bych jenom krátce zareagoval na pana kolegu Zlatušku. Ano, ono to je přesně o tom, co dokážou ty země vyjednat právě v té Evropské komisi. Tady podporuji stanovisko pana kolegy Benešíka. Pokud si dokážou vyjednat taková pravidla, která jsou příznivá pro jejich průmysl, tak samozřejmě dokážou stavět. Pokud si vyjednají pravidla taková, která jsou přísnější, než by měla být, a přiznejme si, kdo ta pravidla vyjednával, že to byla vláda ČSSD, tak potom samozřejmě nedokážeme stavět, nedokážeme prostavět peníze, nedokážeme čerpat finance. Takže je to skutečně o tom, co dokážeme vyjednat na Evropské komisi a jak potom dokážeme ta pravidla implementovat do naší legislativy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych mít na pana zpravodaje spíš dotaz. Kolegyně, kolegové, asi tomu nerozumím. Já bych se zeptal pana zpravodaje. To chcete říct, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, že v Evropské unii v rámci EIA má každá země jiná pravidla? (Hlasy z pléna: Ano.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Ano, mají.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to byla opravdu efektivní faktická poznámka. Pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Martin Novotný: Já bych to možná řekl trochu košatěji a uvedl jeden příklad konkrétní z jedné oblasti našeho života. Doporučil bych prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Zlatuškovi, aby se v případě, že navštíví v nejbližší době Brusel, seznámil i s fungováním dopravy v tomto městě, které by mělo být výkladní skříní Evropské unie, seznámil se zároveň s nejrůznějšími předpisy v této oblasti, které fungují v naší zemi, a zamyslel se nad tím, jestli ten Brusel má stejná pravidla jako naše země, anebo jsou si tam trošku rovnější. Ano, evropské země mají v mnoha oblastech, v kterých my jsme přijali a nadále jsme ochotni přijímat ta nejtvrdší možná a představitelná pravidla různá a velmi často mnohem liberálnější.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Opět obecně. Taky často slýcháváme výtky na to, jak je složité požádat o dotace z evropských fondů. Ale skutečně my si ty záležitosti komplikujeme velmi často sami. Pokud má žadatel o nějakou investiční akci doložit stavební povolení nebo něco podobného, tak skutečně záleží na českém právním řádu, jak se on k tomu stavebnímu povolení dopracuje. A to, že například dopracování se k určitým záležitostem u nás je podstatně složitější, ale naší vinou, než třeba v Irsku nebo v Litvě, je náš problém. Čili mějme na paměti, že často si tady ty záležitosti komplikujeme my sami, ale ještě častěji jako výmluva slouží zlý Brusel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Neeviduji teď žádnou faktickou poznámku, takže s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že je dobře, že zaznělo tolik faktických, aspoň můžu reagovat na některá vystoupení.

Nejdřív pan poslanec Pilný, jestli můžu vaším prostřednictvím. Máte pravdu, ale končíme sedmý jednací den, já od rána s vašimi šéfy klubu vyjednávám a stejně nejsem domluven na zítřejší, a pořád neexistuje návrh. A je 19.09. Já to beru jako sebekritiku, ne jako (nesrozumitelné) opozice. Nám žádná změna programu nikdy zatím neprošla za těch devět měsíců, co jsme. Celé to diktujete vy sami - řazení bodů, přehazování a podobně.

Já si fakt myslím, že vzhledem k závažnosti problému je nedůstojná účast hlavně členů vlády. Procentuálně je tady mnohem méně členů vlády než procentuálně počet poslanců. Přestože je nás tady 90, to by tady muselo sedět asi sedm ministrů, aby to vycházelo zhruba na procenta stejně. A určitě je to sedm resortů, které by se o to měly zajímat. Myslím, že pan ministr říkal, že to řeší osm resortů. Ale není tu osm resortů a nevím, jestli to řeší resort ministra kultury, který tady poctivě sedí. Takže tu chybí sedm kolegů pana ministra. A neberte to jako lacinou kritiku, ten bod je opravdu mimořádně závažný. A nezlobte se a nemůžete to vyčítat opozici, že sedmý jednací den v 19. hodin to sem přichází na pořad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP