(19.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Sami si proberte, jestli všechny body, které byly doposud, byly důležitější. Samozřejmě když to vnímáme a díváme se, jak se řadí body, tak je jasné, že někteří ministři mají větší vliv a své body řadí někde jinde než jiní ministři. Ale to není věcí naší, to je věcí vás. A jestliže jste říkal, že máme infantilní jednání nebo chování někdy, tak já bych možná k tomu, jak fungují naše schůze, použil takové ostřejší adjektivum, ale nepoužiji ho. Nemyslím sprosté slovo nebo pejorativní, ale asi bych použil slovo amatérské. Neustálé změny. Ani naši zpravodajové, jako že v každém klubu jsou kluboví zpravodajové kromě sněmovních, prostě nevědí. My nevíme, co bude zítra, my nevíme, jestli bude příští týden, pokud ano, jestli budou výbory, nebo nebudou atd. A teď to neberte ani jako nějakou kritiku, ale spíš jako konstatování faktů.

A teď k samotnému návrhu. Mně tedy opravdu vadí, že se bojíme Evropské komise, která teprv byla jmenována! To je, jako kdybychom se báli toho, že minulá vláda třeba Jiřího Rusnoka nám něco provede, protože vláda Jiřího Rusnoka měla na něco názor, teď je nová vláda, ale parlament se bude bát, protože vláda Jiřího Rusnoka někde něco slíbila nebo někomu něco slíbila nebo měla svůj legislativní plán, který nestihla splnit apod. Takže logická otázka zní: kdo, kolikrát, s kým, o čem a s jakým výsledkem v Bruselu jednal. A my prostě v těch jednáních jako stát dlouhodobě selháváme. Já říkám dlouhodobě, tudíž nemířím kritikou pouze na tuto vládu. Já jsem z moravskoslezského regionu, kde máme podniky těžkého průmyslu, a hned za hranicemi máme stejné podniky z Polska. A zkusme si říct a porovnat podmínky, aspoň některé podmínky a výjimky, které si vyjednala ČR při vstupu do EU před rokem 2004 a které si vyjednala Polská republika. Například polské podniky, polské ocelárny, polské hutě nemusí plnit přísné emisní limity. Nemusí! To znamená, je to přímý konkurent našich podniků, mají mnohem nižší náklady. To svinstvo, které leze z jejich hutí, samozřejmě díky převažujícímu směru větru jde k nám. Každá vláda se snaží s polskými ministry vyjednat změnu a polští ministři se sice tváří vstřícně, jednají, ale neuhnou.

A my jsme si vyjednali sníženou sazbu DPH na dětské pleny pro přechodné období. Ale to nechci karikovat. Jenom si porovnejte, co je pro stát a pro průmysl a hospodářství země důležitější. Včera jsem naposledy slyšel o nižší sazbě DPH na dětské pleny a mohl bych dát úplně stejný dotaz. My jsme tvrdili, že to není možné, ale vláda, a má to i ve vládním prohlášení, že se o to pokusí. Tak já myslím, že bychom měli energii směřovat sem, a ne k dětským plenám, ale i kdyby: stejný dotaz - ne na pana ministra životního prostředí, to bych se ptal asi někoho jiného, asi ministra financí nebo nevím přesně koho, kdo, kdy, s kým, o čem a s jakým výsledkem jednal v EU. Jednali jsme o té snížené sazbě? Co nám řekli? Také víme, že Velká Británie má vyjednánu nulovou sazbu na DPH na léky a podle stávajících směrnic to není možné. Ale vyjednat se to dá, nebo nedá. A my jsme velmi rychle jako ČR dali naše hlasy při volbě šéfa Evropské komise. Podívejte se, jak dopadli Poláci při volbě evropských funkcí jako naši sousedé a jak jsme dopadli my. A to byla příležitost, kdy jsme třeba mohli za podporu nového šéfa Evropské komise vyjednat, že nám dají ten rok zpátky a budeme mít o 12 měsíců víc na těžkou debatu, která nás čeká.

Návrh, který máme na stole, podle našeho názoru opravdu výrazně zhorší podmínky. A jestliže vláda říká, že chce povzbudit investice, my ji v tom částečně podporujeme. Jenom říkáme, nemá to být na dluh, ale jinak je to rozumný plán, tak se obávám spolu s nějakým z předřečníků, myslím, že to byl pan poslanec Urban, že nakonec ty investice zastavíme.

A abych nebyl jenom tak v obecné rovině, tak mám dva konkrétní dotazy na pana ministra a pak dva návrhy. První dotaz je: úplně jsem přesně nepochopil, jaký bude osud žádostí o územní rozhodnutí, které se podle přechodného ustanovení přeruší. Rozumím těm, které přejdou jakoby do režimu ohlášení.

A za druhé, jestli jsme dobře rozuměli tomu návrhu zákona, tak to, že to někdo podá k soudu, má odkladný účinek. Tak si představme, že zahájíte stavbu, třeba dopravní, někdo to podá k soudu, a v tom okamžiku podle návrhu zákona okamžitě musíte ukončit práci. To nevím, jestli se dá vůbec konzervovat třeba ta stavba, jestli to nebude porušení zákona. Podle našeho názoru, tak jak je to napsané, nedá! Je tam sice, že soud musí rozhodnout do 150 dnů, ale tady ten střet moci zákonodárné a soudní prohrajeme. Já si myslím, že nejsme schopni soudní moc zákonem donutit, aby do 150 dnů rozhodla, a ještě k tomu vůbec pravomocně. To si vůbec neumím představit! Bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, já bych byl první pro, ale jak to prakticky bude fungovat, když někdo zastaví stavbu a soud do 150 dnů nerozhodne v první instanci? Anebo rozhodne v první instanci a někdo se odvolá? A mnozí z nás mají zkušenosti napříč republikou, napříč politickým spektrem, kdy z ideových a ideologických důvodů někdo brzdí stavbu dopravní infrastruktury, průmyslové zóny, továrny, ale i cyklostezky, i dětského hřiště. Prostě když se někdo rozhodne, tak to prostě dělá. A proto máme obavy a proto si myslíme, že je lepší ten návrh zamítnout, dál o něm jednat, protože skutečně to potřebujeme, a reálně jednat v Bruselu o tom, ať nám ten rok vrátí k diskusím, protože ten termín je šibeniční, dneska v zásadě nesplnitelný.

A propříště pro nás všechny u tak důležitých zákonů by bylo fakt dobře, kdyby nás tady bylo víc. Už jsem zase zaslechl, že budeme navrhovat zkrácení lhůt. Sice můžete, můžete to i prohlasovat, ale opravdu u tak důležitého a u tak složitého zákona má to smysl? Honem honem rychle, abychom zavolali do Bruselu: už to máme? Přece naší novou komisařkou bude členka české vlády. Bezesporu o těch problémech ví. Myslím, že i její ministerstvo logicky z agendy se muselo a účastní se těch prací nejenom na EIA, ale i na tom, že opravdu potřebujeme změnit stavební zákon. A podle mě můžeme dát jenom jednu jedinou šanci těm odpůrcům v celém procesu. A já nevím, jak je to provázáno s tím - dneska jsme se bavili o tom, že jeden náš kraj nemá zásady územního rozvoje z důvodu soudního rozhodnutí. První šance. Pak územní plány ať už krajů, nebo jednotlivých měst. Další šance. Územní řízení, stavební povolení. Bodů, kdy vám odpůrci mohou vstoupit do procesu projednávání, je nesmírně mnoho, a já souhlasím s panem kolegou Zahradníkem - pan ministr sice kroutí hlavou, ale já si myslím, že pan ministr těmto hlasům příliš naslouchá a příliš ustupuje a příliš respektuje jejich hlas. Oni jsou totiž dobře zorganizovaní, jsou dobře slyšet, mají výbornou PR politiku. To nemyslím ironicky, ale to myslím jako ocenění. Jsou výborní lobbisté, jsou schopni zorganizovat takové ty mailové nálety, články, kdy odpůrci jsou zesměšňováni, skandalizováni, pomlouváni apod. Ale ti druzí, kteří se snaží o rozvoj území ať už v rámci republiky, regionu, obce, či města, často slyšet nejsou a ty problémy prostě denně řeší. A my se obáváme, že tímto návrhem zákona pozici těch druhých ještě zhoršíme a naopak vylepšíme pozici těch prvních.

A kdyby náhodou - je to velmi pravděpodobné, když koalice má většinu - návrh na zamítnutí neprošel, tak navrhujeme, aby kromě výboru pro životní prostředí se tím zabýval i výbor pro evropskou politiku, protože má to vztah na Brusel a naše poslance v EU, a samozřejmě hospodářský výbor, který já tedy považuji v tomto návrhu zákona za důležitější než výbor pro životní prostředí, protože si myslím, že ten hlas by měl být slyšet, a na názor celého odvětví hospodářství, a tím pádem i na názor našeho hospodářského výboru by měl být brán zřetel. Děkuji za pozornost i v této pozdní odpolední či večerní hodině a minutě. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Gabal. Omlouvám se, pane poslanče Gabale, písemná přihláška tady má přednost.

 

Poslanec Ivan Pilný: Ještě jednou dobrý večer, vážené kolegyně a kolegové. Já prostřednictvím pana předsedajícího souhlasím s hodnocením této schůze panem předsedou Stanjurou a klidně k tomu infantilní přidám amatérský, protože tak to opravdu bylo, i když mi to vytvořilo prostor pro dobrou večeři strávenou v příjemné společnosti. A teď k tomu procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP