(19.20 hodin)
(pokračuje Pilný)

Ono to opravdu není. My jsme přišli deset minut po dvanácté a nebylo to proto, že by pan ministr něco zanedbal. Ten proces běží už dávno a Evropská unie, nedělejte si iluze, že výměnou evropských komisařů nebo evropských poslanců se tam něco stane. Tam jsou zabetonované úřední procesy, kde postupují úředníci krok za krokem a vedou to prostě dál samospádem. Já jsem se tímto problémem opravdu zabýval velmi intenzivně, stejně jako řada mých kolegů z ANO, takže vím přesně, co mluvím. My to nakonec uvidíme velmi brzy tady, protože tady jsme si taky zabetonovali státní správu a zabili jsme otevřená řízení, takže budeme mít úřednický aparát, který se bude chovat podobně jako v Bruselu, a uvidíme, jak tohle poběží bez ohledu na to, že se někde vymění poslanci nebo ministři. Je to prostě úřední byrokratický děsivý proces, který lze velmi těžko zastavit. A my se bohužel musíme, protože ty dopady jsou závažné, jak negativní v té podobě evropských dotací, tak v negativní podobě, jak to dopadne na výstavbu v České republice, ale my se tím musíme zabývat. Já nepředvídám, jak to dopadne, a samozřejmě předvídám, že to bude přikázáno hospodářskému výboru, který také považuji za klíčový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý večer. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já myslím, že je potřeba tu situaci pojmenovat. My se ani tak nebojíme Evropské komise, jako se bojíme občanských sdružení. Tak nechme Evropskou komisi a pojďme si tady vydebatovat, jestli chceme, nebo nechceme veřejnost nechat mluvit do vážných liniových a dalších staveb. Já myslím, že je potřeba, aby si vaším prostřednictvím i poslanci Moravskoslezského kraje řekli, proč vzdělanější populace odchází z tohoto kraje. Proč tam začíná stagnovat střední délka života, proč v sousedním Polsku stagnuje ještě víc. Proč včera projednávané dotace na bydlení do ubytoven a koncentrace vyloučených lokalit je právě v tomto kraji. Jestli to náhodou nesouvisí s těmi emisemi a se všemi těmito jevy. Proč tento kraj je mezi třemi nejhoršími v kriminalitě. Jestli to nesouvisí s tím životním prostředím. A jestli náhodou v tomto případě nemají některá občanská sdružení, která tam poukazují na kvalitu ovzduší, pravdu.

Samozřejmě to, co vaším prostřednictvím říkal pan exhejtman Zahradník. Ano, občanská společnost komplikuje stavby. Já si myslím, že kdyby byla v Rusku občanská společnost silnější, tak by tam nemohly být olympijské hry, a kdyby nebyly ty olympijské hry, tak bychom asi dneska neměli ty důsledky. Takže zrušíme občanskou společnost, zbavíme ji vlivu, osekneme, nebo se naučíme vést dialog způsobem, který odpovídá evropskému standardu. Tady má smysl debatovat o tom evropském prostředí. A ještě v rámci stěžování si na Evropskou komisi (upozornění na čas), vaším prostřednictvím, končím už, panu kolegovi Pilnému, co kdyby se ta Komise začala chovat podle toho, jak my jsme se chováním k naší předchozí hlavě státu nebo ODS chovali vůči Bruselu. To bychom vypadali trochu asi jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Gabal předvedl klasický politický neférový útok. Protestuje proti něčemu, co jsem neřekl. Nic z toho jsem neřekl. On mluví tak zásadně: zrušme občanskou společnost, bojíme se občanských sdružení. A já opravdu miluji, když problémy Moravskoslezského kraje řeší někdo z Prahy a je chytrý - promiňte - jak rádio. Jak to u nás je.

My máme zkušenost s tím, že nám do těch staveb v našem kraji, nebo ty připomínky dávají ne naši občané, a tam stojím já na jejich straně, že ti, kteří žijí v tom místě, mají právo se vyjadřovat. I k těm dětským hřištím, i k těm cyklostezkám. Ale ti, kteří žijí hrozně daleko, není to jenom u nás, je to i na D8. A jestli chcete slyšet krásný příklad, tak za prvé vám chci říct, že vesnice s nejčistším vzduchem v České republice leží v Moravskoslezském kraji. S nejčistším. Slyšíte mě dobře. Ale jestli chcete slyšet příklad, co se řeší z Prahy a co se řeší v místě, tak si porovnejte po roce 1989, co se vybudovalo v Krkonoších, kam jezdí především lyžovat lidé z Prahy a okolí, a jak se vyřádili ti ochránci krásných hor v Jeseníkách v našem regionu. Neporovnatelné! Nepostavili jsme nic, protože občanská sdružení, především z Prahy, řeší Jeseníky, a neřeší Krkonoše. Ale to moje vystoupení bylo proti těm, kteří to dělají z ideologických důvodů. Ne proto, že tam žijí a ta případná stavba ohrožuje je nebo jejich rodiny nebo jejich bydlení. Naopak, já jsem na straně těchto lidí, ale jsem proti těm, kteří to dělají napříč republikou, protože mají nějakou ideologii a hlava nehlava a často proti názoru lidí, kteří v tom místě prosazují svůj názor. Jděte se podívat na tu D8, nemluvím o tom závalu, kterou roky a roky blokují lidé, kteří tam nebydlí. A lidé, kteří tam bydlí, říkají každému ministru dopravy (upozornění na čas), to říkali i mně - proboha, hlavně to postavte O tom jsem mluvil. Ne o těch, kteří tam žijí a mají oprávněné obavy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný.

 

Poslanec Martin Novotný: Ještě jednou pěkný večer. Já se chci podělit s jednou svou relativně nedávnou čerstvou zkušeností s jednou z podob občanské společnosti u nás. V našem městě jsme chtěli postavit tramvajovou trať, ekologickou dopravu, jednu z nejekologičtějších, kterou vůbec známe. Zároveň součástí této stavby byla revitalizace dlouholetého, desítky let problematického brownfieldu poblíž centra města. Nakonec se nám podařilo ze švýcarských fondů tuto tramvajovou trať postavit. Je to jedna z mála tramvajových tratí, které se vůbec v posledních letech podařilo postavit v celé České republice. Proti této ekologické dopravě revitalizující brownfield v centru města intenzivně protestovala různá ekologická sdružení, protože na tom území prý žil, ačkoliv ho tam nikdy nikdo neviděl, zvláště chráněný ledňáček. Já vím, že když si přečtu tento návrh zákona, kdybychom v té chvíli museli čekat a odkládat celou věc na rozhodnutí soudu, tak by tato trať nikdy nestála a v České republice by žádná nová tramvajová trať nebyla postavena.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, občanská společnost, to je něco, co jsme si postavili na jakýsi piedestal a čemu se koříme. Asi právem, ale já si myslím, že ta pravá občanská společnost to je za prvé obecní samospráva a to je obecní pospolitost lidí, kteří žijí ve své obci, kteří jsou schopni o ni se starat, kteří jsou schopni opravit kapličku, uspořádat si přátelské sousedské posezení a kteří také třeba chtějí, aby skrz jejich ves neustále nejezdily desítky kamionů, protože v sousedství už dávno mohla stát dálnice, které příslušníci zase té jiné části občanské společnosti zavile brání. Já jsem chtěl varovat před těmi profesionálními ekology, před těmi profesionálními ekologickými aktivisty, kteří právě brání, a opět znova říkám profesionálně, všem těmto významným záslužným stavbám. To jsem měl na mysli, když jsem varoval před ekologickými aktivisty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní po faktických poznámkách s přednostním právem za poslanecký klub TOP 09 a Starostové pan místopředseda František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Je to velké politikum, tak několik poznámek. Já bych začal panem předsedou Pilným. My jsme ukázali naprostou ochotu. Hospodářský výbor už pod jeho vedením zorganizoval setkání s těmi, kteří se potýkají se zákonem o veřejných zakázkách. Zleva doprava sto procent poslanců nabídlo, že budeme velice nápomocni, uděláme politické krytí, aby přinesla rychle parametrické změny, což každý přece je schopný s takovýmhle ansámblem spíchnout za týden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP