(19.40 hodin)
(pokračuje Urban)

Je to skutečně o investicích i jiných než z evropských peněz. Myslím, že je nesmírně důležité neblbnout tady s vládně opoziční politikou a pokusit se dát dohromady pokud možno něco, co bude přijatelné pro občany České republiky, pro průmysl v České republice, pro investice, které jako sůl potřebujeme. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Podivínský, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s panem poslancem Urbanem naprosto souhlasím. Myslím, že ve vystoupení mém i kolegy Zahradníka jsme se vyvarovali jak kritiky stávajícího ministra, který to dostal k řešení - nebyla to kritika ani ministra ani vlády. Spíš jsme upozorňovali obecně na ty problémy. A my si myslíme, že je lepší cesta to zahodit a hledat společně lepší řešení. Pokud zvolíte tu druhou cestu, tak jsme připraveni i u té druhé cesty hledat lepší řešení, aby ten zákon byl lepší. A skutečně není to jenom o těch evropských penězích, protože my sice slyšíme tu obrovskou částku, ale když si porovnáte HDP nebo státní rozpočet a soukromé investice, tak to ohrožuje mnohem větší sumu. A teď neříkám, že máme rezignovat na ty evropské peníze. To v žádném případě. Takže my tady tu linku hrát nebudeme jakoby politickou nebo vyhraněně vládní versus opozice, na to jsou daňové zákony nebo sociální zákony, to si myslím, že je přesně oblast, ve které se politicky setkat musíme. Ale tady musíme najít řešení, a pak se můžeme hádat, co budeme stavět. Když ho nenajdeme, tak nebudeme stavět nic. A je jedno, kdo má jaký volební program i na úrovni obce, kraje či státu, protože ho stejně nebude schopen zrealizovat. Takže já to vítám. A za náš klub říkám, že se toho budeme v těch odborných debatách ať už nad tímto návrhem, nebo nad novým účastnit. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chce se mně dodat amen. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Já už budu opravdu stručný. Myslím si, že ten návrh je natolik závažný, že opravdu vyžaduje skutečnou diskusi na jednotlivých výborech. Velmi detailní, velmi podrobnou k jednotlivým věcem, které tam jsou. V tomto složení tady v 98 lidech, kdy pronášíme obecné názory o tom, co to udělá a neudělá, to prostě nestačí. Já se pokusím apelovat - teď řeknu strašný klišé - napříč politickým spektrem. Pojďme si zachovat zdravý rozum a podrobme tento návrh odborné diskusi, kde se budeme zabývat jednotlivými detaily, ne obecnými tvrzeními, která jsou tady pronášena od tohoto pultu. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji poslanci Pilnému. Dále pan poslanec Tomáš Podivínský s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, to je skutečně natolik závažná věc, že si nedovedu představit, že zodpovědní poslanci by byli schopni ten zákon shodit. Na tom zákonu už odpracovalo hodně lidí hodně práce. A není pravda, že v Bruselu nikdo nevyjednával. Pokud tam v Bruselu jste někdo byli a vyjednávali oficiálně ať už na pozicích ministerských, či jiných, tak víte, jak je to hodně těžké. A že tam nesedí žádní bílí beránci, ale že jsou to někdy opravdu ultrazelení berani, omlouvám se za to, a že to prostě s nimi je mnohdy velice těžké. Takže se přimlouvám za všechny ty návrhy, abychom tady všichni dělně na tom zákonu pracovali. A nejen to, ale abychom do toho zangažovali všechny naše europoslance. Protože i toto bude velmi významná komponenta v tom, abychom tady měli rozumný zákon o EIA, abychom mohli stavět a přitom nebyla ničena naše příroda. A prosím rozlišujme mezi ekology a ekologisty, to jsou dva velmi výrazně odlišné pojmy. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Podivínskému. Pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poděkovat panu poslanci Urbanovi, protože to vidíme přibližně stejně, s tím rozdílem, že my jsme přesvědčeni, že takhle složitou normu předělávat ve výborech je natolik komplikované, že proto se spíš kloníme k tomu vrátit předkladateli. A to neznamená, že nejsme ochotni se na té normě podílet v nějaké týmové práci, pokud k tomu budeme vyzváni, tak aby to šlo potom do Sněmovny v nějaké upravené verzi, protože se shodujeme - a za to jsem chtěl poděkovat - v tom, že tak, jak je to napsáno, tak to tu Českou republiku přibrzdí ještě víc, než ji to brzdí dneska. V tom prostě souhlasím a moc děkuji za ta slova. Platí, že - asi si to tady odsouhlasíte, přestože jste si všimli, když si spočítáte, kolik je tady koaličních poslanců, kdyby se vám všichni opoziční odhlásili, tak se k ničemu nedobereme. Protože tak významná norma tu je, že tu není koaličních 67 poslanců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych navázal na to, co tady přede mnou říkal kolega poslanec Bendl o tom, jak to tady projednáváme, co hrozí. Kolegové a kolegyně, vzpomeňte si, jak tady probíhalo jednání o služebním zákonu. Musíme, ve výborech to předěláme... Vy jste už zapomněli na to, co se tady odehrálo? A já z diskuse, kterou tady slyším, z argumentů, které tady padají, začínám mít dojem, že se ženeme do stejné šílenosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Teď už dlouho čekající s řádnou přihláškou paní poslankyně Pěnčíková. (Potlesk napříč sálem.) Evidentně mající radost, že na ni došlo. (Úsměv přítomných.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý večer, já myslím, že radost mají už úplně všichni. Já to vystoupení strašně zestručním, protože to, co jsem tady chtěla říct, je už absolutně zbytečné. Po té víc jak hodinu trvající debatě je nám všem jasné, že EIA není problém, ale je to přímo průser, s prominutím k této ctihodné místnosti. (Šum v sále, úsměv i potlesk některých přítomných.)

To, co tady řekl pan kolega Urban, tak kdybych měla klobouk, tak prostřednictvím pana předsedajícího i smeknu, protože mi četl myšlenky a řekl to za mě. Souhlasím s každým jeho slovem. To, co bylo řečeno, jsou prostě fakta. S EIA, tak jak je předkládána, se nehneme vůbec nikam.

Já vám tady nebudu vyjmenovávat ty důvody. To už tady bylo řečeno mockrát. Já jsem dnes chtěla navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu, protože jsem interpelovala pana ministra ve věci dokladů o komunikaci mezi ministerstvem a Evropskou komisí. My ty doklady považujeme za strašně důležité k tomu, abychom se mohli řádně rozhodnout, jestli EIA má vypadat takto, nebo ne. Tvrdit nám, že všechny požadavky, které tam jsou, jsou čistě jenom požadavky Evropské komise, je sice milé, ale pokud ty argumenty nemám v ruce, nemůžu o nich náležitě rozhodovat. Já jsem se ale nakonec rozhodla ten návrh nepodávat, protože svým způsobem pana ministra chápu, že ho tlačí čas. Ale teď ho budu tlačit navíc i já. Budu ho tlačit k tomu, ať ty dokumenty vydá a dá je k dispozici nám všem, ať se s nimi můžeme náležitě seznámit a rozhodnout se správně.

Zazněl tady návrh na zamítnutí. Jelikož tenhle zákon ale je nutný, tak já si myslím, že zamítnutí nám v této situaci nepomůže. Proto bych raději vrátila novelu k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně - raději vrátila k přepracování - znamená, že...

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrá. Dávám návrh vrátit novelu k přepracování. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm s přednostním právem pan ministr.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já možná tak trošku zprostředkovaně reaguji na slova, která tady řekl pan kolega Podivínský o tom, jaká jednání probíhala a že to není tak, že se v této věci nejednalo. Z minulých let mám takovou osobní zkušenost, že jsem léta vedl boj s Evropskou komisí, s jedním z jejích orgánů, v oblasti vodárenství. Po osmi letech jsem tento skoro marný boj jako primátor vyhrál a bylo mému městu tehdy dáno za pravdu. Bohužel jsem tento boj vyhrál po osmi letech také proto, že bez ohledu na politickou příslušnost nás v tom nepodpořil ani jeden z tehdejších premiérů České republiky. V sousedním Slovensku, nevím, jestli v tu dobu byl u moci myslím že Robert Fico, říkám to bez ohledu na jeho politickou příslušnost, ve stejné oblasti slovenský premiér bouchl do stolu, řekl, že stanovisko Slovenska je takové a takové - a ejhle, podařilo se mu dosáhnout naprosto jiných podmínek a právní spory, které jsme vedli my léta, které nás stály statisíce korun a hrozily milionovými škodami, Slovensko přesto, že mělo stejné problémy, neřešilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP