(20.00 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vám především chci poděkovat za celou řadu konstruktivních návrhů a věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jak je norma důležitá. Troufám si říct, že jsem ministr, který umí svoje normy, umí je skoro zpaměti, skoro už bych mohl o EIA někde přednášet, jakkoliv tedy věřte, že to není něco, o čem by se mi přednášelo snadno. Vím, v jaké situaci se nacházíme, a slibuji vám na svou čest a na své svědomí, že budeme maximálně nápomocni, jako Ministerstvo životního prostředí na všech výborech jsme připraveni diskutovat všechno až na hranu, jsme připraveni věci konzultovat tak, abychom našli kompromis.

Já se teď nechci vyjadřovat ke všem věcem, nechci už s tím zdržovat, rád to proberu s každým z vás, kteří jste ty otázky kladli.

Jenom pár poznámek. Nepodléhám zeleným aktivistům, nejsem ani zelený, ani modrý. Já vám to dokážu. Bohužel to, co navrhovala paní kolegyně Pěnčíková, to je otázka pro právníky, protože já mám důkazy z infringementové komise, my máme jasné maily, které nám jasně říkají "toto je náš požadavek". Domluvy s Evropskou komisí z hlediska odkladného účinku soudů. Já musím zkonzultovat s právníky, jestli můžeme, protože je běžící infringement. My to nesmíme použít oficiálně. Musím to zkonzultovat s právníky, nezlobte se na mě, některé věci jsou velmi závažné de iure. Takže já určitě nechci udělat nějakou chybu. Jsme připraveni ve výborech v plné síle ministerstva jak právní, tak odborné s vámi jednat. Věřte mi, že to není na úplně komplexní pozměňovací návrhy, protože ty klíčové věci, které vám vadí, a já se s vámi částečně určitě ztotožňuji, minimálně v některých věcech, které si myslím, že jdou opravdu za ten rámec, tak jsou v několika málo paragrafech. To není na celkovou změnu. To znamená, určitě to není záležitost služebního zákona. Jsem přesvědčen, že v těch výborech to lze řešit.

Co nám třeba komplikuje trochu situaci - padly tady zahraniční modely. Padlo tady Slovensko. Vážení, Slovensko k naší smůle momentálně má úplně nově schválený v rámci Evropské komise nový zákon EIA, který je daleko liberálnější než to, co já dneska předkládám. Tam se smí vyjadřovat kdokoliv, fyzické osoby, z jakékoli oblasti. My máme ten zákon daleko ostříhanější. A Evropská komise nám říká - no proč vám to vadí, když to nevadí Slovákům, kteří to momentálně dělají úplně stejně a jsou to vaši bratři? Těžko se to říká, protože tady máme spoustu vyděračů, kteří toho bohužel zneužívají, mají racketeering a využívají toho.

V některých případech samozřejmě jsou to naprosto regulérní snahy těch občanských sdružení, a já navazuji na to, co říkal Tomáš Podivínský. Ano, je to pravda, máme tady ekology, máme tady - no, nechci, aby mě pak někdo - ekologisty, a použil bych prostě ještě horší slovo. Ale prosím, berme to tak, že problém tohoto státu, on není tolik v té normě, protože Evropa používá podobnou normu, s velkou možností veřejnosti se vyjadřovat. On je ve funkčnosti soudů. Protože tam ten soud rozhodne do tří měsíců nebo do čtyř měsíců, a je hotovo. A rozhodne v jednom procesu o námitkách. Tady to trvá deset let. Ale to není o normě.

To znamená, my jsme vstoupili do Evropské unie, musíme něco akceptovat. Hůř se vykládá, že bohužel to, co jinde funguje, nám nefunguje. A já bych chtěl znovu zdůraznit, že jsem přesvědčen, že v rámci těch výborů - a pro pana poslance Urbana vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pan poslanec Urban mě zná, nějakou dobu se známe, on ví, že já dovedu velmi dobře komunikovat napříč. Já samozřejmě znám připomínky průmyslu. Znám je velmi dobře. My o tom komunikujeme, tak jako s nevládkami. Myslím si, že umím komunikovat s tou širokou škálou. Já vím, kde je ten pes zakopán. Teď jde prostě o to, abychom ho - my ho určitě dokážeme vykopat, ale je důležité, abychom to také dokázali prosadit. Protože ono to není, že se bojíme někoho. Já tady mám jasné sdělení: uděláte toto, a nebudete mít evropské fondy. Ano, bude nová Evropská komise, můžeme znovu vyjednávat. Já jsem docela slušný vyjednavač, ale musím říct, že takhle pistoli u spánku jsem ještě neměl - odjištěnou. S tím, že bylo řečeno - buď bude toto, nebo nebude nic. Toto prosím vás je situace. Ale není to výčitka ani na ten Brusel. Ano, sklízíme ovoce, které samozřejmě se rodilo, respektive zrálo roky předtím a na nás to teď všechno padlo. Ale nevymlouvám se, je to naše práce.

Takže já bych vás chtěl přes všechny výhrady, které k tomu máte, a minimálně částečně oprávněně, poprosit, abychom tu odbornou debatu - a já jsem k ní připraven a uděláme všechno pro to, abychom vás přesvědčili, že se dostaneme opravdu na to, co přinese ten kompromis, a mělo by to být opravdu jenom na rok, pracujeme s MMR na komplexní normě, jak už jsem říkal, abyste to propustili do výborů a dali tomu šanci, protože jinak budeme mít opravdu velký problém. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk části přítomných.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Závěrečné slovo pana zpravodaje.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já se vyjádřím už jen velice krátce. Chci jenom říct, že i pod dojmem té dnešní debaty musím konstatovat, že Ministerstvo dopravy sem předkládá normu, která není úplně dodělaná. (Hlasy: Dopravy? Životního prostředí.) Rozhodně na ní není shoda v tom... Ministerstvo životního prostředí, děkuji. Předkládá normu, která není úplně dodělaná a minimálně na ní není shoda ani u koaličních poslanců. A máme tady víru, že tu normu, která není úplně dokonalá, dopracujeme ve výborech. Já mám obavu, že ve výborech tu normu nedopracujeme. My v těch výborech tu normu, novelu spíše zaplevelíme pozměňovacími návrhy.

Já si osobně myslím, že ta diskuse, kterou nám tady teď nabízí ministr Brabec, měla probíhat před předložením této novely do Poslanecké sněmovny. Ministr Brabec nám v tom harmonogramu řekl, že na té normě pracuje od března. Takže já si myslím, že námitky, které tady zaznívaly i z řad koaličních poslanců, už mohly být do této normy zapracovány. Já skutečně po této diskusi se kloním k tomu, aby novela byla vrácena předkladateli k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Než dáme hlasovat - obecná rozprava byla bohužel ukončena. (Hlasy: Bohudík.) Pan poslanec Laudát s přednostním právem za poslanecký klub TOP 09 a Starostové. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, už nebudu dlouho zdržovat. Tak za prvé. V hospodářském výboru jasně zazněl, a teď nevím, jestli na to máme dokonce usnesení, či to byla jenom obecná shoda, návrh, nebo usnesení, že žádáme, aby tato novela byla zpracována v minimálním rozsahu a pouze se opírala o požadavky, které mají oporu v zákoně evropského práva, nikoli na mailové požadavky úředníků z Bruselu. To za prvé.

Za druhé. Pane ministře, takových věci - a i pro další resorty, moje doporučení, skutečně prosím, zkuste vydržet. Kypr, než byl přijat do Evropské unie, tak byl ve velice složité situaci. Chtěl, aby byl a zároveň nebyl daňovým rájem a vyhověl Evropské unii. Víte, co udělali? Najali si ze známé rakouské ekonomické vysoké školy z Vídně špičkové evropské odborníky, dali jim zadání. Ti jim to zadání vypracovali tak, aby víceméně byli daňovým rájem a zároveň vyhověli evropskému právu. A jsou to takové autority, které si nedovolí ani v Bruselu okopnout. A když to přišlo, sepsali skriptum, včetně paragrafů, jak to má znít, tam přišli, začali do toho kafrat politici, tak zpracovatelé jim řekli v parlamentu při projednávání: Víte, buď schválíte tohle jako celek, jinak za to neneseme odpovědnost a pravděpodobně pohoříte.

Je otázkou, jestli jste neměli jít touto cestou, najmout autority evropského práva, dát zadání tak, aby skutečně to bylo to, co se dá - když to patlají úředníci, právníci z ministerstva financí či jiných, to je pro všechny resorty, tak pak se dostáváme do těch pastí, do kterých nás zjevně teď dostáváte i vy. Ne vlastní vinou, vám to nevyčítám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Upozorňuji ostatní, že obecná rozprava byla ukončena a my přistoupíme k hlasování o návrzích, které byly předneseny.

První byl návrh pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu, pak návrh paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Pan ministr má k tomu něco. (K diskusi v plénu:) Omlouvám se, pokud se bavíme o návrzích na přikázání výborům, to až posléze, v případě, že neprojdou návrhy na zamítnutí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já bych chtěl požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní. (Hlasy: To už nejde.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A to je přesně ono, co celou tu debatu o tom, jak na tom budeme pracovat, jak je to vážné, jak to musíme dělat, degraduje. (S důrazem:) Degraduje! Klidně si to odhlasujte, nemůžeme to zablokovat. Ale pak nemluvte o tom, jak na to půjdeme společně, jak je to závažné, jak to musíte posoudit. Prostě to není možné! Zasedají výbory, které mají plno jiných věcí na starosti, nejenom tohle, a vy to zase chcete mít do 30 dnů odfláknuté! Nic jiného nenavrhujete! Tak si nechte ty řeči o té spolupráci, jak to budeme dělat. Za 30 dnů to nejsme schopni udělat. Klidně si to odhlasujte!***
Přihlásit/registrovat se do ISP