(12.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom dvě poznámky. Srovnání s ČD Cargo prostě kulhá. Přestože předloni byl návrh zejména odborářů, abychom to řešili dotací státu, našli jsme jiné nástroje a ukazuje se, že se to hospodaření prostě otočilo. To za prvé. Ta já myslím, že to srovnání kulhá a nemá cenu v debatě o České poště používat ČD Cargo. Také je jiný trh, jiná konkurence a není to tak jednoduché. Já už jsem tehdy tvrdil, že třeba ČD Cargo by narazilo určitě. Snaha o poskytnutí dotace by narazila na zákony o hospodářské soutěži apod.

Ale k České poště. Já myslím, že pokud vláda půjde směrem uvedení České pošty na burzu, tak je to dobrý směr. Není to nic, co bychom blokovali, naopak si myslím, že bychom to přivítali.

Nicméně k debatám o pobočkách na vesnicích. Zkuste vy, kteří jste z velkých měst, se občas zeptat lidí, kteří tam žijí. Mám příklad z rodiny, kdy pro to, aby si mohli vyzvednout doporučenou zásilku ve své vesnici, si musí vzít dovolenou. To souvisí s tím, kdo pobočky provozuje, a prostě pokud ta vesnická pobočka má otevřeno do 16, 16.30, 15.30, což jsou zcela běžné hodiny, minimálně v Moravskoslezském kraji, tak člověk, který nepracuje v té vesnici, aby si ji mohl vyzvednout, tak si prostě musí vzít dovolenou nebo neplacené volno. Takže nemá cenu říkat silné věty typu - nebo já s tím nesouhlasím, že cílem je zachovat všechny stávající pobočky. To si myslím, že může být pravda, ale nemusí. Musíme myslet na ty, kteří tam bydlí, jestli pro ně je lepší mít třeba dvě hodiny večer, a souhlasím, na nějakou franšízu nebo nějakého obchodního partnera, aby tam mohli jít i ti, kteří jsou ekonomicky aktivní. To, že ti, kteří nejsou ekonomicky aktivní, mají prostor tam dojít i v dopoledních hodinách, je sice fajn, ale ti, kteří daně platí, mnohdy trpí tím a mnohdy si nechávají změnit dodací poštu do měst, ve kterých pracují. Tak jenom abychom v té debatě - sice jsme hodně daleko od novely státního rozpočtu roku 2014, která je v zásadě podle mě jenom reakcí na to, co se stalo, a my osobně to spíš chápeme jako technický materiál, ale když už ta debata vznikla, tak si myslím, že cílem by nemělo být zachovat všechny stávající pobočky, ale vymyslet efektivní a dobře fungující - a najít obchodní partnery, aby to bylo atraktivní pro ty, kteří by ty služby občanům poskytovali, protože občanům je v zásadě jedno, jestli je to Česká pošta, s. p., nebo někdo jiný. Ti si prostě chtějí přijít v době, kdy oni mohou, vyzvednout svou zásilku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Teď s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, jsme možná poněkud vzdáleni tomu, co je napsáno na tabuli, nicméně debata o České poště nám graduje skoro bych řekl do koncepčních otázek a myslím si, že zejména my, co žijeme na venkově, tak máme zcela jiné poznatky. A pro nás - a čím žijeme na menší vesnici, čím jsme starší, čím jsme sociálně na tom hůře, nemáme každý auto, abychom mohli dojet, a teď myslím na penzisty, kteří jsou na venkově, dojet třeba i do vzdálenější obce, takže cílem podle KSČM je zachovat stávající počet poboček, ani jednu nedat, protože všude žijí lidé, kteří nejsou ekonomicky aktivní a nemají často na to, aby dojížděli někam daleko.

Druhým cílem podle našeho soudu je, že musím poštu zachovat, protože vždycky, když jdou tyto diskuse, tak také jde diskuse o privatizaci, musíme poštu jako strategický podnik zachovat jako státní podnik, resp. ve stoprocentním státním vlastnictví. Všechny pokusy o privatizaci odmítáme, protože zase jde o to, že z plošné veřejné služby pro občany vytvoříme zdroj podnikání, a tam zpravidla dojde k nějakému nepříznivému posunu pro občana - buď to bude dražší, nebo se neefektivní pobočky koneckonců zavřou a občan bude muset někam dojíždět atp.

A třetí otázkou, která se tady probírá, je otázka dostupnosti nejen tedy místní, ale i časové. Jsem přesvědčen o tom, že je třeba vyhledávat takové možnosti, aby i ekonomicky aktivní občané poté, co přijdou z práce, si mohli svoje věci na poště vyřídit. Takže to je řešitelné všechno.

A poslední poznámka. Víte, ono se dobře srovnává, a já jsem pro to, abychom se zajeli poučit do Německa, do Rakouska, jak je možné, že tam pošta tvoří zisk, a dokonce docela velmi solidní a slušný zisk, zatímco u nás je to poněkud jiné. Ale to bychom se museli těch Němců a Rakušanů také zeptat, jestli německý a rakouský stát v minulosti také vytvářel takové téměř bezbřehé podmínky pro vznik konkurence státnímu podniku, resp. tamní poště, protože docházelo přece k tomu, že vznikly vedle pošty další, tentokrát soukromé firmy, které určité řekněme lukrativnější nebo výnosnější části agendy převzaly, a na poště zůstala síť, leckdy ano, ekonomicky méně výnosných, leč občanům dostupných poboček. Celý komplex těchto otázek potom odpoví na to, že možná Česká pošta, kdyby ji český stát v dřívějších dobách lépe chránil, mohla už teď vytvářet srovnatelný zisk s poštou rakouskou nebo německou. Prosím, aby tato otázka byla rovněž posouzena v celém komplexu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Novotný. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já už opravdu naposledy. Chci, abychom se vrátili k projednávání zákonů, a chápu, že téma České pošty je téma živé.

K panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. Pane kolego, já nejsem rigidní odpůrce konkurence. Já jsem pouze hovořil o tom, že česká vláda nevyřešila problém regulátora na železnici, za což nás samozřejmě dlouhodobě a oprávněně peskuje Evropská komise, dokonce pokud si to vybavuji, jsme byli souzeni Evropským soudním dvorem a myslím si, že dokonce odsouzeni. To znamená, já jsem u ČD Cargo a u Českých drah hovořil o tom, že jsme nejprve měli vytvořit regulátora, a teprve potom trh otevírat. To se bohužel nestalo. Dneska jsme v situaci, když se bavíte s dopravci na železnici, že například trasa mezi Prahou a Ostravou je natolik přetížená, že dostat na ni náklad je téměř nemožné, nebo velmi složité. Takže já jsem se bavil o tom, že stát si měl hájit své zájmy tím, že nejprve nastavil regulátora, a teprve otevíral trh. Nic víc, nic méně.

U České pošty máme několik cest řešení a cesta nejkomfortnější pro občany ČR je prostě prohlásit Českou poštu za subjekt poskytující veřejnou službu ve veřejném zájmu a za služby, které jsou ztrátové, prostě a jednoduše zaplatit. Současný stav, který je, že Česká pošta je několik let v tzv. mezikroku mezi státním podnikem a akciovou společností. Pokud toto nezastavíme, tak Česká pošta nemůže například nakládat se svým majetkem, hromadí se tam nepotřebné nemovitosti, které by šlo odprodat, vytvořit fond, z něhož by se třeba revitalizovaly i ty malé pobočky. O každé z těch poboček jsme tady hovořili už v minulosti a česká vláda se zavázala je neuzavírat. To znamená, já to beru jako vládní úkol pro své ministerstvo, které má v současné době zachovat veškeré pobočky a zavírat je pouze, pokud bude dohoda s municipalitou, tedy s obcí, případně s krajem. Takhle zní vládní usnesení a já se jím pouze a jenom řídím.

Jinak nechci připomínat a nejsem moc zastáncem toho vracet se do minulosti, ale já chápu, že Česká pošta je mnohdy moloch a že Česká pošta potřebuje být štikou v rybníce a že Česká pošta se potřebuje přizpůsobit svým klientům. Takové zadání dostal nový management a samozřejmě je potřeba, aby Česká pošta měla otevřeno také někdy v sobotu, také někdy odpoledne, a k tomu postupně směřujeme. Česká pošta musí vyjít vstříc klientům primárně. Je velká škoda, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že ministři vnitra za posledních sedm let, kteří byli z řad ODS, to bohužel nezařídili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní pan poslanec Laudát je přihlášen, po něm pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu dlouho zdržovat. Já dávám návrh na zamítnutí tohoto předkladu v prvém čtení. Pokud budeme takovéto zákony schvalovat, tak uděláme ze státního rozpočtu trhací kalendář. Já si myslím, že i podle současné legislativy má vláda na operativní kroky a změny během roku dostatečný prostor a pak jsou dostatečné nástroje i následně, jak toto řešit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP