(Schůze zahájena v 11.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. října tohoto roku.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto... Paní poslankyně Putnová - karta číslo 6.

Poprosím vás, abyste se usadili na svá místa, a chtěl bych vás informovat ještě o jedné důležité záležitosti. Jak všichni víte, prezident republiky dne 8. října tohoto roku jmenoval ministryní pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou. Dovolte mi, abych mezi námi novou členku vlády přivítal (potlesk) a jménem nás všech jí popřál mnoho úspěchů v její náročné práci.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Pan poslanec Kádner zde není. Pan poslanec Kádner není omluven z této schůze a byl informován o tom, že bude navržen ověřovatelem, tak to pokládám za hlasovatelné. Ale stejně se zeptám, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že ověřovateli této schůze budou pan poslanec Kádner a pan poslanec Klaška.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 110, pro 109, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili pana poslance Kádnera a pana poslance Klašku.

 

Nyní bych vás seznámil s omluvami. Pan poslanec Janulík se omlouvá z pracovních důvodů a poté pan poslanec Adam pracovní důvody, pan poslanec Andrle Sylor zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková pracovní důvody, pan poslanec Benda zahraniční cesta, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová zdravotní důvody, pan poslanec Brázdil pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Fiedler osobní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Gazdík rodinné důvody, pan poslanec Grebeníček pracovní důvody, paní poslankyně Halíková zahraniční cesta, pan poslanec Hájek rodinné důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel pracovní důvody, pan poslanec Hovorka pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 13 hodin do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Junek zahraniční cesta, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Komárek zahraniční cesta, pan poslanec Kořenek do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Koskuba osobní důvody, pan poslanec Kováčik zahraniční cesta, paní poslankyně Kovářová zdravotní důvody, pan poslanec Krákora pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová od 14 do 20 hodin večer zdravotní důvody, pan poslanec Mackovík pracovní důvody, paní poslankyně Marková pracovní důvody, paní poslankyně Maxová bez udání důvodu, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Nykl pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová pracovní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová pracovní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Pražák zahraniční cesta, pan poslanec Sedlář zahraniční cesta, pan poslanec Seďa rovněž zahraniční cesta, pan poslanec Skalický pracovní důvody, pan poslanec Soukup zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Šincl pracovní důvody, pan poslanec Tejc zahraniční cesta, pan poslanec Tureček pracovní důvody, pan poslanec Váňa bez udání důvodu, pan poslanec Volný zahraniční cesta, pan poslanec Vyzula pracovní důvody, pan poslanec Zahradníček zahraniční cesta a pan poslanec Zlatuška rovněž zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek rovněž z pracovních důvodů.

Pak zde mám žádost předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska, který mě žádá o poskytnutí přednostního práva panu předsedovi Laudátovi. Mám to chápat jako omluvu, pane předsedo? Aha, rozumím. Rozumím tomu a konstatuji tedy, že právo přednostního práva za klub TOP 09 bude mít pan místopředseda Laudát. Tolik tedy omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Já bych vám chtěl připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Zeptám se, zda chce někdo v této fázi vystoupit. S přednostním právem pan poslanec Laudát, potom pan předseda klubu ODS a potom oba pánové s přednostním právem z hnutí Úsvit - pan místopředseda Fiala a pan poslanec Okamura, a místo nepřítomného předsedy klubu hnutí ANO pan místopředseda Schwarz. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. (Není zapnutý mikrofon.) Já se omlouvám, už to funguje.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, vážení ministři, bohužel nepřítomný pane premiére, dámy a pánové, TOP 09 se na minulé schůzi Sněmovny neúspěšně pokusila zařadit bod "současná situace v rezortu dopravy". Projednání tohoto bodu vetovaly kluby hnutí ANO a KDU-ČSL. Situaci v rezortu dopravy považujeme za natolik kritickou, že jsme společně s klubem ODS iniciovali svolání této mimořádné schůze. (Hluk v sále.)

Poslankyním a poslancům klubů ANO a KDU-ČSL chci z tohoto místa říci, že to, že strkáte před tristní realitou hlavu do písku, že se snažíte před veřejností ututlat první skutečné výsledky vašeho vládnutí, neznamená, že se krize rezortu časem nestane i pro širokou veřejnost viditelnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP