(11.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Pane předsedo, jestli bych mohl poprosit. Pokud to pány zleva nezajímá, tak běžte na chodbu prosím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, jak dlouho jsem četl omluvy, tak je evidentní, že nás tady není mnoho, tak prosím, aby tomu odpovídala i hladina hluku v sále. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Že se nestane pro širokou veřejnost viditelnou. A to navzdory médiím, která krizi resortu dopravy zatím bagatelizují. Poslanci jsou však zodpovědni za fungování země v její reálné podobě, nikoliv v prostoru virtuálního mediálního klamu a lži. Donekonečna si nevystačíte s vymezováním se k minulosti, hrubými urážkami politické konkurence na náměstích i na tiskových konferencích a zřejmě i metodami výrazně odpudivějšími.

Situace v resortu dopravy je pravým opakem proklamací šéfa hnutí ANO pana Babiše. Místo šetření plýtvání. Místo průhledných zakázek návrat korupčního prostředí. Místo odbornosti laici, jejichž jedinou kvalifikací je prapor ANO a zřejmě i chuť přijít k co největším penězům do vlastní kapsy. Místo odpovědnosti a rozhodování zbabělost a neschopnost rozhodovat a nést odpovědnost. Místo pokory při řešení problémů arogance moci.

Dopravní infrastruktura je natolik důležitou pro ekonomiku země, pro práci lidí, pro jejich bezpečnost, že zmaření této schůze bych považoval za výsměch občanům naší země. Kvalitní a moderní dopravní infrastruktura je jedním z výrazných atributů kvality života občanů. Vaše vnitropartajní zájmy před druhým kolem senátních voleb jsou jen ukázkou toho, jaké priority při správě země ve skutečnosti máte.

Pokusím se doložit, že zejména na Ředitelství silnic a dálnic graduje krize, která nemá ve své historii obdoby. Současný ministr dopravy Antonín Prachař podle našeho názoru nedává garanci, že dále uvedené informace budou nezávisle vyšetřeny a napraveny. Proto navrhujeme zřízení vyšetřovací komise, která zmapuje skutečnou situaci rezortu, zejména situaci na Ředitelství silnic a dálnic, prověří soulad smluvních závazků se zákonem o zadávání veřejných zakázek, dodržování principu řádného hospodáře a podobně. Veřejnost má právo znát skutečná fakta o působení ministra Prachaře a jím dosazených lidí. O to více, že jako první koalice po mnoha letech jste ze statutárních orgánů státních firem a organizací vyházeli zástupce opozice, a tím jste zcela eliminovali možnost průběžné kontroly skutečného hospodaření a stavu těchto institucí.

Moje vystoupení se bude dotýkat následujících okruhů:

za prvé - chaotická situace na Ředitelství silnic a dálnic České republiky,

za druhé - znovuobnovování šedé zóny, tedy prostředí styku veřejného sektoru s kmotry a dodavateli,

za třetí - chaos v přípravě nových staveb, destrukce připravených investic,

za čtvrté - zadávání veřejných zakázek neprůhledným firmám,

za páté - situace v přípravě tendru na nového provozovatele elektronického mýtného.

Za šesté mám bod různé. A jestli ani poslední bod, který vám... (Dvě poslankyně v první lavici se nad notebookem něčemu smějí.)

Paní poslankyně, prostřednictvím, to, co tady převádíte, máte asi jiné problémy z hnutí ANO, jestli byste mohly odejít, nebo pane předsedo, zjednejte klid.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já znovu prosím kolegyně a kolegy, v této fázi tedy kolegyně, aby nerušily pana poslance Laudáta. Pokud tam máte něco vtipného, tak si to prosím běžte číst mimo jednací sál.

 

Poslanec František Laudát: Pokud s vámi nepohne ani tragická situace na našich silnicích, pak už nevím co.

Za prvé - chaotická situace na Ředitelství silnic a dálnic. V rovině faktů snad nejlépe v rámci mých možností dostat se k datům vypovídá zápis mimořádné schůze závodního výboru odborové organizace Praha, konané dne 2. 9. 2014. Cituji:

Mimořádná schůze závodního výboru odborové organizace se uskutečnila na základě dohody předsedy pana Skoupila s paní ředitelkou Křítkovou, pověřenou vedením organizace ze dne 29. 8. 2014, týkající se plánované organizační změny. Materiály předložené vedením organizace byly na mimořádné schůzi závodního výboru odborové organizace projednány a k organizační struktuře máme následující připomínky.

1. Žádáme, aby navrhovaná organizační změna byla realizována až po jmenování nového generálního ředitele. Tato naše připomínka vychází ze skutečnosti, že od začátku roku byla v naší organizaci provedena řada organizačních změn, které vedly ke zhoršení již tak špatného stavu zaviněného politickou reprezentací našeho státu." - Jelikož neposloucháte, zopakuji podstatnou část: Tato naše připomínka vychází ze skutečnosti, že od začátku roku byla v naší organizaci provedena řada organizačních změn, které vedly vždy ke zhoršení již tak špatného stavu zaviněného politickou reprezentací našeho státu.

2. Zásadně nesouhlasíme s prováděním personální politiky v naší organizaci panem Tomešem, poradcem ministra dopravy, a panem Petrákem, poradcem pana Jančury.

3. Odbor životního prostředí 10700 navrhujeme zařadit zpět pod úsek výstavby, kam systémově patří. Dále navrhujeme snížit počet oddělení. - Prosím poslouchejte: Čtyři oddělení mají čtyři zaměstnance a čtyři vedoucí.

4. Odbor vnitřní správy 12300 navrhujeme zařadit do úseku správního. Zařazení do provozního úseku postrádá jakoukoli logiku.

5. Odbor správy dohledu elektronického mýta navrhujeme převést zpět na úsek. Tento útvar byl vždy úsekem. Pro tento náš návrh také hovoří připravované změny vyhlášené ministrem dopravy.

6. U odboru komunikace navrhujeme snížit počet oddělení. - Prosím poslouchejte: Tento odbor má čtyři vedoucí a dva zaměstnance. Opakuji: Tento odbor má čtyři vedoucí a dva zaměstnance.

7. Oddělení inteligentních dopravních systémů 19610 navrhujeme zařadit zpět do provozního úseku jako samostatné oddělení. Toto oddělení systémově do provozního úseku patří.

Obracíme se na vedení organizace s žádostí o komentář ke včerejšímu tiskovému prohlášení ministra dopravy inženýra Prachaře v ihned.cz týkající se restrukturalizace závodů a omezování krajských správ.

Tolik tedy citace ze zápisu závodního výboru odborové organizace Praha, konané dne 2. 9. 2014.

Při hlubší analýze zápisu odborářů - podotýkám, že jsem to získal bez jejich vědomí - musím konstatovat, že by to bylo k smíchu, pokud by se nejednalo o organizaci, přes kterou stát ročně investuje cca 30 mld. korun včetně financí z Evropské unie. Jediné, o co panu Prachařovi jde, je v případě Ředitelství silnic a dálnic vytváření koryt.

Mohl byste nám, pane ministře, sdělit tajemství, jak se manažersky realizuje řízení ve struktuře, kde na jednoho vedoucího připadá půl zaměstnance? Viz bod šest zápisu, PR oddělení, podotýkám. Chápu, že odbor komunikace musí být v éře vládnutí hnutí ANO nejsilnější složkou investorské organizace, která má podle statutu stavět a udržovat dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy, železnice a vodní dopravní díla. Mediálním kouskem hodným uznání bude vysvětlit lidem, že jsou dálnice, i když nejsou. Jako inspiraci doporučuji závěrečnou scénu z filmu Bílá paní komonická. Pan Babiš vykřikoval na náměstí v Plzni, že jsem mimozemšťan. Pan premiér v neděli mluvil o UFO majetku. Vládní koalice ale pro českou, moravskou a slezskou veřejnost zjevně chystá UFO dálnice.

Dále, pane ministře Prachaři z hnutí ANO, bude líp. Proč destruujete organizační strukturu, která se stará o elektronické mýtné? Je to jen vaše neznalost, nebo úmysl? Jak daleko půjde vaše devastace klíčové státní organizace? Po změně organizační řádu jste na ŘSD navýšil počet úseků. Tedy přeloženo pro laickou veřejnost, navýšil jste počet náměstků generálního ředitele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP