(14.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Předchozí pravicové vlády slibovaly čas od času aktualizaci, ale skutek utek, nic se nedělo. Doufám tedy, že současná vláda i ve světle nových výzev, které jsou před energetikou, konečně zvládne dotáhnout aktualizaci energetické koncepce do konce. Vypadá to, alespoň podle našich informací, že aktualizace státní energetické koncepce je ve finále, že je hotové zjišťování vlivů na životní prostředí a že je Ministerstvem průmyslu a obchodu ukončeno mezirezortní připomínkové řízení. Proto se domnívám, a nejsem sám, že je nejvyšší čas předložit výsledek Poslanecké sněmovně, a to dříve, než dokument bude ve finální podobě připraven ke schválení vládě. I když státní energetická koncepce je schvalována pouze vládou, domnívám se, že poslanci a poslankyně by si také k této koncepci měli říci svůj názor, a mohli tak ovlivnit její finální podobu.

Proto kromě zařazení bodu na schůzi žádám také pana ministra průmyslu a obchodu, aby poslancům a poslankyním rozeslal poslední verzi aktualizace státní energetické koncepce, abychom se všichni mohli seznámit s jejím zněním a kvalifikovaně se jí zabývat na schůzi Poslanecké sněmovny. Tento bod navrhuji zařadit na příští čtvrtek jako první bod po již zařazených bodech, to znamená, pokud mne paměť neklame, tak pokud prohlasujeme to, co tady dnes bylo navrženo, měl by to být příští čtvrtek jako druhý bod po písemných interpelacích. Děkuji za pozornost a za podporu mého návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Fiala, po něm paní poslankyně Pecková.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já vám přeji pěkné odpoledne. Dovolte mi, abych zařadil bod číslo 135. Je to sněmovní dokument 1142, Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47. Toto zařazení po předběžné dohodě grémia bych dal na čtvrtek dopoledne jako třetí bod po již zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Pecková, připraví se pan poslanec Kubíček.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne dámy a pánové. Já bych požádala, aby se zvlášť hlasovalo o vyřazení bodu 95. Ono by se mohlo zdát, že mezinárodní smlouva, kam je tento bod zařazen, v podstatě snese odkladu. Jsem přesvědčena o opaku. Protože v tomto případě se jedná o tzv. Lanzarotskou konvenci, tedy o smlouvu, která jedná o boji proti sexuálnímu násilí na dětech. Na každém zasedání Rady Evropy zodpovídám velmi nepříjemné otázky -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se moc omlouvám. Týká se to té informace, kterou sem dala paní ministryně spravedlnosti, že vláda bere zpět tisk číslo 321, bod 95. O tom nelze hlasovat.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já se omlouvám. Já jsem myslela, že to bylo vyřazení toho bodu z programu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je to vzetí zpět ze strany vlády.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu 93, sněmovní tisk 311, dohoda České republiky a USA o daňových předpisech, na středu 22. října jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já to jenom okomentuji. Tam došlo k drobné miskomunikaci. Před tím zákonem, který navrhuje vedení Sněmovny zařadit jako první bod, je nutné tuto smlouvu projednat, takže tyto dvě věci spolu souvisejí. Takže toto je logický návrh, omlouvám se za zmatky.

Pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout zařazení bodu číslo 40, sněmovního tisku číslo 42, na konec druhých ve druhém čtení a na konec třetích ve třetím čtení. Jedná se o zákon o registru smluv, který byl vámi, sedmdesáti sedmi, plus mnou předložen do Sněmovny už v prosinci loňského roku, v lednu byl projednán v prvním čtení ve Sněmovně, 30. května byl projednán v ústavněprávním výboru a tímto ústavněprávním výborem byl schválen a postoupen Sněmovně. Od té doby někde leží. Vzhledem k tomu, že to byl slib absolutní většiny z nás, že tento zákon se pokusíme tady schválit, a dokonce i schválíme, tak si myslím, že není úplně důstojné, abychom tento zákon donekonečna odkládali. Ten zákon je projednatelný na této schůzi, protože pod původní verzí, která byla předložena do Poslanecké sněmovny, je mimo ještě poloviny vlády podepsáno i dalších 77 poslanců. Zároveň 165 z vás před volbami prohlásilo, že tento návrh bude podporovat, a byť byly jakési připomínky v ústavněprávním výboru, tak pozměňovací návrh, který je všechny do sebe zapracovává, a je tedy konformní se schváleným usnesením ústavněprávního výboru, je hotov a připraven. Proto tento návrh zákona je hlasovatelný na této schůzi a myslím si, že by bylo hloupé ho dále oddalovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená, to je nový bod, resp. dva nové body na schůzi Sněmovny, druhé a třetí čtení sněmovního tisku 42. Děkuji.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia. Zeptám se, zda je s tím souhlas. Všechno najednou, to, co jsme odsouhlasili na grémiu. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo, ale s výjimkou asi toho, nebo jak se k tomu postavíte, co navrhovala paní poslankyně Pecková, to znamená znovu zařadit, protože tam ty tři body vypadly. To znamená, to je ta Lanzarotská dohoda.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem jasně vysvětlil, aspoň doufám, jasně vysvětlil, že ve chvíli, kdy vláda vezme zpět sněmovní tisk, tak o tom Sněmovna nehlasuje. S tím neuděláme vůbec nic. Takže ten tisk tady jakoby není, tudíž ho nemůžeme zařadit.

 

Tím pádem bychom hlasovali o návrhu vedení Sněmovny jako o celku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 182, pro 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny.

 

Pan poslanec Číp chce vyřadit bod číslo 70, což, předpokládám, je Kosovo, ale pro jistotu si to ověřím. Ano, je to smlouva s Kosovem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 182, pro 55, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Grospič, nový bod - Informace vlády o ekonomickém a personálním stavu ČSA. Je to tak správně, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno 183, pro 81, proti 81. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP