(14.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Kolovratník. Nový bod s názvem Projednání neslučitelnosti funkcí u členů Rady Českého rozhlasu, a to pevně na čtvrtek 30. 10. po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod číslo 2 v této fázi.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 5. Přihlášeno je 183. Pro 50, proti 50, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Zahradník. Sněmovní tisk 250, což znamená Šumava, zařadit pevně na středu 29. října po pevně zařazených bodech, tzn. jako bod 11.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 6. Přihlášeno je 184, pro 54, proti 72, návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová. Žádost o omluvu ministra obrany Martina Stropnického vojákům Armády České republiky za poškození jejich dobrého jména. Paní poslankyně, přála jste si pevné zařazení? (Odpověď mimo mikrofon.) Tedy dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji za upřesnění.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 7. Přihlášeno je 184, pro 46, proti 102, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Laudát navrhuje nový bod, který by zněl: Kritická situace v rezortu dopravy a zřízení vyšetřovací komise k činnosti ministra dopravy Antonína Prachaře. Přeje si to zařadit na tento pátek po pevně zařazených bodech, což by teoreticky bylo jako bod 2 s tím, že ale na 11. hodinu máme již pevně zařazené body vrácené prezidentem republiky. Ještě tam máme dvě první čtení, tzn. jako bod číslo 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 185, pro 66, proti 92, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kádner - vyřadit sněmovní tisk 325, což je zpráva o přeletech, z důvodu neprojednání ve výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9. Přihlášeno je 185, pro 101, proti 17, tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda Kováčik. Nový bod Informace ministra průmyslu a obchodu o aktuální situaci ve věci přípravy energetické koncepce České republiky. Přál by si to pevně zařadit na příští čtvrtek, tzn. 30., a byl by to bod 2 po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10. Přihlášeno je 185, pro 79, proti 82, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Fiala. Vyšetřovací komise D47 - na tento čtvrtek jako třetí bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno 185, pro 170, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kubíček - to je ona smlouva s USA, která by byla předřazena zákonu, který byl navržen z grémia, tzn. jako první bod zítřejšího jednání sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 185, pro 151, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Poslední je návrh pana poslance Farského, dva nové body - druhé a třetí čtení vždy do příslušných bloků tisku 42, což je registr smluv.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 185, pro 57, proti 79, tento návrh nebyl přijat.

 

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde zazněly? Je tomu tak, nikdo nevznáší námitku.

 

Jediné, co nám v této fázi zbývá, je hlasovat o návrhu pořadu jako celku, tak jak byl předložen a upraven příslušnými přijatými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 14. Přihlášeno je 185, pro 180, proti nebyl nikdo, tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme pořad schůze schválili.

 

Pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, Poslanecká sněmovna loajální většinou odmítla zařadit na pořad jednání omluvu ministra Stropnického vojákům v zahraničních misích. Chápu to a mám pro to jednu jedinou prosbu: Když už, pane ministře, nemáte odvahu omluvit se vojákům v našich misích jako ministr obrany, nemohl byste se jim omluvit alespoň jako plukovník Tomeček? Že byste řekl: Pochopte prosím, jednou mi ten scénář blbě napíší v České televizi, jindy zase v ANO 2011, já za to nemůžu, jen odříkávám scénáře. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než přistoupíme k prvnímu bodu, který jsme schválili, požádala o slovo paní poslankyně Jourová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Jourová: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak víte, je mou povinností vzhledem k mé nominaci na pozici eurokomisařky za Českou republiku, abych se vzdala mandátu poslankyně Sněmovny České republiky. Měla jsem možnost to udělat notářským zápisem, což je taková suchá cesta, která by mě připravila o zážitek ještě se s vámi setkat. Tomuto zážitku jsem nemohla odolat a jsem velmi ráda a děkuji za to, že jsem dostala příležitost tady dnes tuto svou povinnost vykonat za setkání s vámi.

Ráda bych využila této příležitosti a měla krátkou řeč o tom, jakým způsobem si představuji spolupráci s Českou republikou, s vládou, s Parlamentem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP