(14.50 hodin)
(pokračuje Jourová)

Myslím si, že v lidskoprávní dimenzi bych měla mít tu ambici i mít určitý mimoevropský dosah a svým způsobem navázat na politiku Václava Havla, kterého jsem i s hlubokým přesvědčením citovala při svém veřejném slyšení.

Co se týče trestního práva, mám za úkol přivést do života institut evropského prokurátora, jak už jsem říkala, novelu regulace pro Eurojust, což je evropská agentura pro právní spolupráci, a také možná v budoucnu některé úpravy, které se týkají evropského zatykače.

Mám na starost celou širokou plejádu záležitostí, které se týkají společenské odpovědnosti korporací. Víte, že se hodně hovořilo o tom, že jsem dostala do portfolia krocení bankovních bonusů, bonusů, které dostávají bankéři, kteří dělají rizikové investice, a že tam je vlastně nepoměr v odměňování. Toto budu také řešit. Mám tam celou velkou plejádu oblastí, která se týká ochrany spotřebitele, ať je to bezpečnost spotřebních produktů, ať je to dohled nad trhem. Takže kdo dnes říká, že to není ekonomické portfolio, tak už jenom v této oblasti má zásadní význam.

Mám tam celou řadu problematických bodů, které se týkají hlavních nebo základních hodnot a jistě budou vzbuzovat velké diskuse. Mám tam oblast, která se týká rovných příležitostí mužů a žen. Víte, že bystrá česká media glosovala a zaznamenala, že jsem zprvu měla rezervovaný přístup k tomuto tématu. Já jsem se nad tím velmi zamýšlela i pod vlivem dat a údajů, které jsem získala, když jsem se připravovala na veřejné slyšení. Vězte prosím, že jsem měla problém a mám problém se zjednodušujícím pohledem na ženy jako na slabou část společnosti. Domnívám se, že ženy jsou silnou součástí společnosti a že se právem hlásí o větší díl společenské odpovědnosti. Tímto směrem bych chtěla jít, když budu prosazovat politiku pro rovné příležitosti mužů a žen, a zároveň v případech, kde jsou jasně statisticky prokázány schodky, jako je například schodek v odměňování, tak tam budu přicházet s tvrdými regulačními opatřeními, která jsou potřeba.

Nebudu vás už dlouho nudit. Měla jsem potřebu vám říct, co jdu do Bruselu dělat a co jsou oblasti, ve kterých budeme spolupracovat. Moje portfolio se v podstatě velmi týká agendy paní ministryně Válkové, částečně -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale prosím Poslaneckou sněmovnu o trpělivost. Děkuji.

 

Poslankyně Věra Jourová: Částečně se to týká agendy pana ministra Mládka v oblasti ochrany spotřebitele, týká se to částečně agendy pana ministra Chovance v oblasti ochrany dat. Mám tam celou plejádu věcí, kde budeme spolupracovat s panem ministrem Dienstbierem a zcela jistě i s panem ministrem Chládkem ve věci romské otázky, resp. problému, který máme ve školství.

Co se týče síly toho portfolia, je tam tolik průřezových politik, že já budu hodně - beru to s nadsázkou - mluvit ostatním komisařům do jejich práce, protože zrovna v té ochraně spotřebitele budu sledovat, jestli je ochrana spotřebitele dostatečně respektována například ve službách telekomunikací, energetice, ve finančním sektoru, v cestovním ruchu, takže tam je ta šíře velmi jasná.

Byla bych ráda, a mluvím tady naposled jako poslankyně a za pár dní už nebudu moci mluvit z toho úhlu pohledu české političky, ale ráda bych apelovala, abychom my jako Češi vzali Evropskou unii nikoliv jako svěrací kazajku, která nám oktrojuje regulaci, kterou nechceme, ale abychom ji brali jako příležitost k uplatnění vlastních ambicí i zájmů, jak jsem o nich mluvila před chvílí, při respektování zájmů ostatních.

Nezapomínejme, že společný prostor svobody a společný trh předpokládají také sdílení odpovědnosti a společná pravidla. Já osobně společnou Evropu chápu především jako společnou práci ve prospěch celku. Přestaňme se proto vymlouvat na Unii, že nám diktuje. Přestaňme být bruselštější než Brusel při transpozici směrnic do českého právního řádu. Veďme prosím dialog. Já jsem připravena i na dialog, kde se budeme trošku hádat, a jsem naprosto připravená ustoupit v momentu, kdy mě přesvědčíte, že Brusel přichází s nesmyslnou regulací, s těmi malými věcmi, které Jean-Claude Juncker sliboval, že nebudeme dělat, s věcmi, které zhorší situaci občanů Evropy. Jsem připravená na spolupráci včetně toho někdy třeba i vzrušeného dialogu.

Vím, že mluvím dlouho, ale promiňte mi prosím, je to moje poslední příležitost tady, takže si to trošku užívám. Ale už se blížím k závěru.

Ráda bych touto cestou poděkovala voličům za důvěru, kterou mě zvolili poslankyní Sněmovny Parlamentu České republiky. Já jsem si svůj mandát odpracovala nejvíce na ministerstvu, ale měla jsem možnost pracovat i na některých zákonech a při té práci jsem nahlédla, jak složité je přicházet s kvalitní regulací, jak složité je zohledňovat všechny zájmy společnosti, vybalancovat návrh tak, aby se trefil do nejlepšího řešení i s ohledem na ekonomičnost a funkčnost nových zákonů, a také jak je těžké si odpovědět na otázku, zda vůbec regulovat to či ono. Tuto otázku jsem si hodně kladla právě na ministerstvu.

Dovolte mi z tohoto místa poděkovat panu předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi a hnutí ANO za příležitost vstoupit do české politiky a podílet se na formování politiky nové české vlády. Dovolte mi poděkovat vládě České republiky za spolupráci a za schválení mé nominace do pozice eurokomisařky. Dovolte mi poděkovat výboru pro evropské záležitosti za souhlas s touto nominací.

Děkuji vám, kolegům a kolegyním v Sněmovně, za spolupráci. Přeji vám úspěch ve vaší práci zákonodárce. Přeji vám úspěch, který bude měřen nikoliv kvantitou nových zákonů a legislativní smrští. Přeji vám úspěch, který bude měřen kvalitou nových návrhů zákonů, a také zkvalitnění politické kultury, jíž je Sněmovna významným spolutvůrcem. Každopádně se těším na spolupráci s vámi z jiné pozice.

Dámy a pánové, odcházím s velmi silným pocitem, že moje země je na dobré cestě ve smyslu správně nastavené proevropské politiky, kterou nastolila nová česká vláda. Její součástí je silný hlas v evropských institucích a zároveň spolehlivost a předvídatelnost České republiky jako partnera. Odcházím na pozici nezávislé a nestranné eurokomisařky. Velmi si však uvědomuji a s ulehčením pociťuji silné zázemí sebevědomého, úspěšného středoevropského státu, mé země, České republiky.

Vážený pane předsedo, k dnešnímu datu se vzdávám v souladu s § 6 jednacího řádu Sněmovny mandátu poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost. (Bouřlivý potlesk v celém sále. Paní Jourová poté přijímá gratulace od svých kolegů z hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já bych chtěl poděkovat paní exposlankyni Jourové za její práci jak v parlamentu, tak ve vládě a popřát jí hodně úspěchů v náročné práci, která ji čeká v Evropské komisi. Děkuji.

Nyní požádal o slovo pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že odkaz díla Hoří, má panenko je stále živý, dovolím si uvést několik vět k tomu, co mi tady bylo vytýkáno, ne snad proto, abych dokazoval, že jsem chlap, protože to si myslím, že se dělá jinak než řečněním od mikrofonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP