(15.00 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Já bych rád vysvětlil, jak k takové věci může dojít. Asi je to zapotřebí. Předem je potřeba říci, že seriál se připravuje několik let. Je to poměrně velká investice v řádech desítek milionů a je to také práce pro spoustu lidí. Ten seriál byl rozjet, já jsem v té době kandidoval a zapříčiněním některých z vás, kteří jste v opozici, jsem byl zvolen. Poté jsem se stal členem vlády a zároveň celý ten projekt byl rozjetý a skutečně by ohrožoval spoustu lidí i existenčně, pokud by měl být stornován. Dohodl jsem se s produkcí a pracně jsme vymysleli jakousi únikovou verzi, kdy moje dějová linka byla omezena na minimum, abych mohl z toho příběhu být, jak se říká, vypsán a zároveň aby mě nemuselo přejet auto, i když si to možná někteří z vás přejí. (Smích některých poslanců ze střední části sálu.) Poté se stalo to, že během několika nedělí, výhradně nedělí, a ve velkém časovém rozpětí jsem absolvoval pět nebo šest natáčecích dnů. Veškeré jiné aktivity vyplývající z mého původního povolání jsem okamžitě s nástupem do vlády samozřejmě ukončil. Tolik tedy k té faktologii.

A možná ještě jednu věc je patrně třeba říct. Prosím vás, to, co se vysílá v televizi, to je fikce. To není život. To jsou svým způsobem pohádky pro dospělé. To není hanlivé. Čili já to tam můžu spojit, tu radu, že bych měl hrát možná když tak jenom v pohádkách, i když v určitých společnostech je možná hraní v pohádkách dvojnásob nebezpečné. Protože čím lépe herec zahraje vlka, tím víc bude potom možná na ulici pranýřován za to, že žere Karkulky. (Smích některých poslanců ze střední části sálu.) Já si myslím, že v roce 2014 už by mělo být jasné, že to, co se děje na plátně nebo na obrazovce, je jakási smyšlenka, je jakási stylizace, a jak říkám znovu, fikce. Pokud bychom na toto nepřistoupili, museli bychom čekat, že se budou bouřit tu soudci, tu doktoři, tu policisté, tu taxikáři, tu pekaři nebo prostě ženy, protože bude nějaký milostný příběh, kdy žena třeba zvolí jiného partnera, a všechny ženy potom nastoupí do ulic a budou říkat, že přece nejsou prostitutky.

To, co se snažím dělat pro naši armádu, samozřejmě má úplně jiný rozměr a vy to velice dobře víte. Proto si nemyslím, že se musím omlouvat. Přesto jsem to těm citlivějším povahám vysvětlil dneska na internetových stránkách Armády České republiky a jsem přesvědčený, že pokud se to některých z nich dotklo, tak to určitě přijmou.

Ale když už jsme u toho omlouvání, možná že by to spíš měli zvážit ti, kteří v minulých letech snižovali rozpočet Ministerstva obrany, kteří participovali, nebo aspoň byli němými svědky některých velice pochybných transakcí, z nichž některé měly někdy i tragické následky. Děkuji. (Potlesk ze střední a levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky a dám slovo panu předsedovi Stanjurovi. Takže dnes od 17.30 se z jednání Poslanecké sněmovny omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová, dále od 15.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová, dnes mezi 15.30 a 16.30 se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka a dále se dnes z jednání Poslanecké sněmovny od 16.30 z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Nina Nováková.

Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura, takže máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jenom krátká replika na vystoupení pana ministra.

Občas si někdo stěžuje, že se tady zneužívá přednostní právo. Tak vy jste ten bod nezařadili, na to máte plné právo. Ti, kteří třeba z mého klubu to chtěli projednat, nemají šanci k tomu vystoupit. A pan ministr poté, co ten bod není zařazen, vystoupí na svou obhajobu. A ti, kteří chtěli třeba kriticky vystoupit, tu šanci nemají. Já myslím, že to korektní není. Já myslím, že tím hlasováním to bylo pro dnešek ukončeno. Evidentně nebylo, evidentně si tady někdo vybral svoji výhodu, řekl nám, co chce říct, a odešel. To je velmi výhodné. Jestli jste k tomu chtěli debatovat, jestli k tomu chtěl debatovat pan ministr, mohl hlasovat pro zařazení toho bodu a mohl v rámci toho bodu své zdůvodnění dát. Já jsem ten seriál nikdy neviděl, takže určitě nejsem citlivá povaha. Jenom mně vadí, když se nepoužívají férové metody v debatě. A to tady evidentně bylo. Pan ministr využil, či zneužil svého přednostního práva, ze svých kritiků udělal hlupáky, dal nám školení, že televizní program je fikce, jako bychom to nevěděli, a odešel. Jenom na zvážení - příště když bude nějaký bod, tak buď ho pusťte a pusťte do rozpravy všechny ostatní, kteří k tomu chtějí něco říct, anebo když ten bod zamáznete, tak potom, co ten bod není schválen, tak prosím ty, kteří mají přednostní právo, aby nevystupovali se svou obhajobou a cestou interpretací. Já se nechci věnovat meritu věci, nechci naskakovat a rozvádět debatu, protože my jsme rozhodli, že ta debata prostě nebude. Pan ministr to ale neakceptoval a svoje vystoupení si prostě neodpustil. A je to škoda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní požádal ještě o slovo pan Kolovratník jako předseda volební komise ohledně lhůt, které vyhlásí, takže máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já se zapojím mimo politické zápolení. Je to standardní další vyhlášení lhůt ze strany volební komise na žádost některých poslaneckých klubů. Tak tedy prosím vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Ta nová lhůta je do tohoto čtvrtka do 10 hodin dopoledne, standardně na sekretariát volební komise. Tento čtvrtek deset dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Také mě mrzí, že pan ministr, ač si spolu s většinou z vás nepřál tuto diskusi, ji rozpoutal. Bohužel jenom mezi těmi, kteří mají přednostní právo. Já už jsem vystupovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že jsem jeden z mála těch, kteří to přednostní právo mají, tak na jeho slova musím reagovat.

Myslím si, že všichni, co jsme tady, víme, že televizní seriál je fikce. Ale právě proto, že jsme si vědomi té hranice, tak někteří lidé ze své profese ty věci v televizi, byť jako herci, říkat nemohou. Já si snadno umím představit seriál o lékařích, kde nějaký lékař, pravděpodobně negativní postava, říká: Pacient je mi úplně ukradený, nechť mi zemře na tom operačním stole. A protože je to fikce a řekne to herec, tak se samozřejmě nikdo nemůže cítit dotčen. Ale pravděpodobně by tuhle větu jako herec nikdy nevyslovil žádný skutečný lékař, zvlášť známý lékař, např. pan profesor Pirk, by takovou roli prostě odmítl! Ten by ji odmítl hrát s tím, že by potom vysvětloval, že je to fikce. Zrovna tak jako většina z nás asi zná ďábelského faráře z pohádky Dalskabáty, hříšná ves a nikdo z duchovního stavu se nemůže cítit dotčen. Ale těžko si umím představit, že tuto roli bude hrát pro Českou televizi kardinál Duka! To prostě nejde! Zrovna tak jako tato nehorázná slova ve fikci nemá říkat ministr obrany. A pokud si tento rozdíl pan ministr není schopen uvědomit, tak pouze smutně potvrzuje to, co už tady padlo, že není schopen rozlišovat mezi tím, co si myslí, a odříkáváním scénářů, pravděpodobně proto, že si vůbec nic nemyslí. (Potlesk z řad TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že neeviduji nikoho přihlášeného do diskuse, tak otevřu první bod dnes pevně zařazený. Jedná se o

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Já vás prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP