(18.00 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Dobrý večer, pane předsedající, dámy a pánové.

Jak už bylo řečeno, jedná se o navýšení sociálního stipendia § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách z původních 1 620 na 2 100 korun. Původní stanovisko vlády Rusnoka bylo zamítavé, nicméně pan ministr Chládek po změně vlády tento návrh podporuje. Jednalo by se přibližně o 16 mil. korun navíc do rozpočtu. Pan ministr se vyjádřil, že by tyto peníze ve svém rezortu našel.

Návrh novely byl zařazen na program výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na jeho 5. schůzi dne 17. dubna 2014. Na této schůzi bylo po dlouhé, obsáhlé diskusi jeho projednávání přerušeno. K dalšímu pokračování projednávání došlo až na 8. schůzi dne 4. září 2014. Během jednání nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh zamítnout.

Já bych přečetl usnesení. Je to sněmovní tisk 60/4, usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 8. schůze dne 4. září 2014 k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách atd.: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslancem Grebeníčkem a zpravodajské zprávě poslance Váchy doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout návrh poslanců Miroslava Grebeníčka atd., zmocňuje zpravodaje výboru poslance Váchu, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní měla následovat zpravodajská zpráva zpravodajky výboru pro sociální politiku paní poslankyně Radky Maxové. Tu tady nevidím, takže ji nemůžeme absolvovat... Ale zástupce výboru chce hovořit. Prosím. Samozřejmě zpravodajské zprávy mají přednost před rozpravou, kam už mám přihlášeného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k informaci o jednání výboru pro sociální politiku.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Takže v zastoupení Radky Maxové já také nemám dobrou zprávu pro předkladatele zákona. Přečtu usnesení výboru pro sociální politiku ze dne 10. dubna 2014: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 6. schůzi konané dne 10. dubna 2014 přijal toto usnesení: doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila nesouhlas s návrhem poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Soukupovi za předložení informace o jednání výboru a otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní přihlášené nejdříve s faktickou poznámkou dva kolegy, pan poslanec Jiří Zlatuška, poté pan kolega Pavel Plzák. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, chtěl bych se jen ohradit proti obsahu toho, co citoval pan poslanec Grebeníček z Britských listů. To, co mi vkládal do úst jako údajné výroky o tom, že bych podmiňoval svůj postoj k té novele tím, kdo to předkládá, je nepravdivé a pouze odpovídá úrovni Britských listů. Doporučoval bych v rámci duševní čistoty tento zdroj nepoužívat. Je to jenom důkaz, že nestojí za nic.

A co se týká argumentu o tom, že vysoké školy mají prostředky na stipendijních fondech, tak si dovolím faktickou informaci z účetních uzávěrek za minulý rok. Meziroční přírůstek financí na stipendijních fondech veřejných vysokých škol mezi rokem 2012 a 2013 činil 32 mil. korun, tedy téměř dvojnásobek částky, kterou předkladatelé chtějí doplňovat do sociálních stipendií, a celkově na stipendijních fondech veřejných vysokých škol na konci roku 2013 bylo 790 354 tis., čili víc než tři čtvrtě miliardy. Veřejné vysoké školy mají dostatečné prostředky pro to, aby financovaly sociální stipendia mnohem štědřeji, než kolik předpokládá tento návrh. Ministerstvo školství se jenom musí postarat o to, aby legitimní vzdělávací podpora, tudíž podpora studentů, kteří jsou sociálně potřební (upozornění na čas), se promítla i do rozpočtových pravidel vysokých škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s další faktickou poznámkou pan kolega Pavel Plzák, poté pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Ano, budu krátký. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se kolegovi Oklešťkovi, ale musím k tomu něco říct. Předem avizuji, že nemám vůbec nic proti institutu sociálních stipendií, jsem nakloněn jejich valorizaci. Ale vystoupení pana kolegy Grebeníčka mě donutilo, abych zavzpomínal na svoje studia, kdy jsem při studiu medicíny týden až dva týdny pracoval, noční a odpolední práce v pivovaru plzeňském, polovinu prázdnin jsem také pracoval, protože mí rodiče, tatík automechanik a maminka zdravotní laborantka, mi mohli vyčlenit na studium 600 korun měsíčně. Takže lituji, že v té době žádná sociální stipendia nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plzákovi. Nyní pan poslanec Karamazov také s faktickou poznámkou, poté řádně přihlášený pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte jen několik poznámek ke zmíněnému tématu. Já se domnívám, že málokdo z nás by byl proti valorizaci stipendií pro studenty, kteří toto stipendium potřebují. Nicméně myslím si, že problém je v provedení. Na toto téma skutečně proběhla docela rozsáhlá diskuse na příslušném výboru - já jsem členem školského výboru, takže na školském výboru - a ta se týkala, jak už tady bylo řečeno, především argumentů nesystémovosti, že sociální stipendium do zákona o vysokých školách nepatří, a také to, že vysoké školy mají dostatek prostředků na stipendijních fondech. Já nechci hovořit o té nesystémovosti, ale o stipendijním fondu. Mohu potvrdit ze svých zkušeností děkana fakulty, že jsem nejednou rozhodl využít stipendijního fondu ve prospěch studenta, který mimořádnou podporu potřeboval. Využití stipendijního fondu tedy na účely, které v podstatě sleduje valorizace, je možné a dnes se používá.

Chtěl bych ale ještě upozornit na jednu stránku, možná drobnou. Nejsem právník, ale technik, tak se mně zdá přinejmenším velmi nešikovné, že kvůli každé valorizaci inflace je třeba změnit zákon. V návrhu novely zákona to nějak řešeno už je, nicméně opět stejně, je tam pevná částka. Kdyby v návrhu byl zakotven nějaký mechanismus, který by tuto částku valorizoval automaticky, asi bych těžko hledal důvod pro nesouhlas. Takto souhlasit nemůžu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci i za dodržení času. Ještě před řádně přihlášeným panem poslancem Grebeníčkem paní kolegyně Marta Semelová, poté ještě jednou pan kolega Zlatuška. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla říci, že na výboru jsme se naprosto shodli na tom, že by nám mělo jít o kvalitu vzdělávání. Kvalita vzdělávání by měla být také na základě toho, že tam nebudou chodit lidé podle toho, jestli na to mají v peněžence, ale jestli na to mají svými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. A já si myslím, že by bylo v zájmu nás všech těmto lidem co nejvíce pomoct. My jsme si říkali, že samozřejmě zvýšení stipendia nevyřeší všechno. Ale je to značná pomoc mnoha studentům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP