(18.10 hodin)
(pokračuje Semelová)

Vezměte si, že podle různých průzkumů studenti dají až 135 tisíc korun ročně za vysokoškolské studium. Je v tom doprava, ubytování, učebnice atd. atd. Je důležité si uvědomit i to, že mladí lidé si stále víc a víc musí přivydělávat, protože jinak by se na vysoké škole neudrželi. V průměru je to 24,5 hodiny týdně, co si studenti přivydělávají, ale značná část těchto studentů jde na plný úvazek. Je to na úkor studia, je to na úkor toho, co by měli dělat v rámci vysokoškolských dalších aktivit. Problém je i ten, že jsou vysoké ceny za ubytování. Už jsem to tady zmiňovala. V Praze je to za koleje nad 3 tisíce korun, ale řada studentů si po různých opatřeních, kdy se změnilo financování ubytování, volí různé podnájmy, které jdou na 5,5 až 6 tisíc korun měsíčně. Já si myslím, že alespoň částka, kterou navrhujeme, by významně přispěla mnoha těmto studentům, aby nemuseli opouštět vysoké školy, jak jsme tomu dnes kolikrát svědky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Semelové. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Jiřího Zlatušky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, přece jenom bych chtěl korigovat to, co zde říkal kolega poslanec Karamazov. Ani valorizace v zákonu by nebyla neproblémová, a to z toho důvodu, že jsou to jedny z mála státních prostředků, které jdou nejen veřejným vysokým školám, ale i soukromým školám. Odečítají se z obecné sumy prostředků, které jsou vyhrazeny v rozpočtu Ministerstva školství pro veřejné vysoké školy, snižuje se část, která jde na příspěvek na činnost veřejných vysokých škol. A v okamžiku, kdy by tam byla valorizace, by se tím v malé části část těchto prostředků přesouvala směrem k soukromým vysokým školám. Netvrdím, že je to částka velká, ale částečně by to probíhalo. A pořád zde platí, že řádově větší prostředky dnes leží na stipendijních fondech veřejných vysokých škol. Z veřejných vysokých škol se čas od času ozývá snaha prostředky používat nějak jinak. Řada škol je tímto způsobem používá. Pokud by Ministerstvo školství zavedlo nepřímé ukazatele, které by podněcovaly vysoké školy k tomu, aby se stipendijní fondy používaly pro podporu sociálně potřebných, bylo by to nejlepší, co by mohlo být. Byly by tam mnohem větší prostředky, než o kterých dnes mluví ve svém návrhu komunisté, a lépe strukturované.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi za dodržení času. Nyní paní poslankyně Marta Semelová, ještě jedna faktická poznámka. Poté snad řádně přihlášený poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Souhlasím s panem předřečníkem, že jsou na školách finance na sociální stipendia, ale tady je problém, o kterém jste, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil, že školy přistupují k rozdělování těchto stipendií různě. To znamená, že někde jsou ochotni stipendia navýšit, ale nám jde o to, aby zákonem bylo stanoveno to, že je tady určitá částka, a to by se týkalo všech vysokých škol, pro studenty, kteří tento koeficient na sociální stipendium splňují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Karla Raise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý večer. Jenom bych opravil předřečnici v tom, že školy nejsou ty, které dělají rozpočet, nýbrž akademický senát. Tam jsou akademické svobody, čili musím respektovat akademické svobody. To patří do skupiny svým způsobem naprosto zbytečných zákonů, které akorát zaplevelují toto právní prostředí. Protože pak bychom mohli dávat zákony na velikost internacionalizace, na její valorizaci a na kvalitu. Je tam prostě rektor, je tam vedení školy, je tam akademický senát a to jsou orgány, které o tom rozhodují. Myslím si, že nám nepřísluší do tohoto vstupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Miroslav Grebeníček v obecné rozpravě ve druhém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: S velkým zájmem jsem vyslechl všechny, kteří reagovali na mé vystoupení. Jsem rád, že vystoupil i kolega Zlatuška. Nepochybně máme korektní vztahy a určitě si je udržíme. Jenom mu chci připomenout jeho určité výroky.

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy," napsal v květnu loňského roku, připomínám, emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, "dlouhodobě selhává v systému podpory studia pro studenty z rodin z nižších příjmových skupin." Uvedl také, že podprůměrné příjmy se týkají více než 60 % práceschopného obyvatelstva. Jiří Zlatuška ostře kritizoval reformu terciárního vzdělávání, kdy někteří řešitelé pro sebe odnášeli částky převyšující 1 mil. korun ročně, nicméně použitelný model nevypracovali. "Stávající vláda," uvedl tehdy v předvolební kampani Jiří Zlatuška na adresu Nečasova kabinetu, "má přípravu zákona o finanční pomoci studentům ve svém programovém prohlášení. S ničím použitelným," zlobil se Jiří Zlatuška, "však dosud nepřišla ani v náznaku."

Mám takový pocit, že to, co chtěl kolega Zlatuška před rokem, jsem si dovolil předložit o rok později.

Dámy a pánové, návrh novely byl podán v závěru roku 2013. Pokud by o něm Sněmovna jednala v řádných termínech, studentům by se už nyní dostávalo určité potřebné pomoci, na které se předkladatelé novely shodují s ministrem školství a s premiérem Sobotkou. Bohužel akademický rok je již v běhu a k žádné valorizaci nedošlo. Jestliže samo Ministerstvo školství varuje, že finanční nároky spojené se vzděláváním se pro studenty ze sociálně slabých rodin stávají vážnou překážkou a znevýhodněním, omezením ústavního práva na rovný přístup ke vzdělání, pak se na místě dnes ptám: Jaká síla této valorizaci brání? Současný rezortní ministr a premiér jednoznačně sdělili, že návrh na valorizaci podpořili. Ano, kolega Zlatuška v soukromém rozhovoru dnes sdělil, že nic takového není součástí vládní dohody, programového prohlášení vlády. Premiér ovšem vyjádřil v odpovědi na písemnou interpelaci, která zde byla, jak si vzpomínáte, nedávno projednána, názor, že překážkou časné valorizace stipendií je vedení školského výboru. Nevím, koho měl na mysli, ale přece jenom je jistý rozdíl mezi předsedou tohoto výboru a místopředsedy. Poněkud tedy opomněl, mám na mysli stále premiéra, že v čele výboru stojí významný činitel vládní koalice a že ve výboru má většinu vládní koalice.

Dámy a pánové, s ohledem na situaci mám za to, že je nutné jednat bez zbytečného odkladu. Ten, kdo valorizovat sociální stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů nechce, ten bude pochopitelně hledat nejrůznější výmluvy a přinášet návrhy, které v konečném důsledku a účinku vypadají jen jako další účelové alibi. Předkládaný návrh na valorizaci sociálních stipendií je v tuto chvíli jediným časným návrhem, který při dobré vůli Sněmovny může bez dalších zbytečných průtahů vstoupit v účinnost. Ale je to vaše svobodné rozhodnutí a já budu respektovat výsledek hlasování pravděpodobně při třetím čtení.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP