(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. Nyní ještě v obecné rozpravě pan zpravodaj František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já nebudu vystupovat jako zpravodaj, ale jako poslanec. Já jsem už v prvním čtení tento návrh novely zákona podpořil. Podpořil jsem ho jako děkan fakulty, jako někdo, kdo se studenty mluví, kdo se s nimi denně setkává, možná na rozdíl od rektorů. Já chápu, že můžeme mít každý jiný názor, můžeme mít i jiné názory na využívání -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid, a to jak na levé, tak na pravé straně, protože si myslím, že hladina hluku se příliš zvýšila na to, abychom jeden druhého vnímali. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Samozřejmě můžeme mít i jiné názory na využívání stipendijních fondů. Mně se nelíbí, že by politici zasahovali a určovali to, jak mají nezávislé vysoké školy využívat své stipendijní fondy. My například stipendijní fondy využíváme k podpoře talentovaných studentů, k zahraničním cestám, stipendiím a samozřejmě já osobně podporuji i sociálně slabé studenty, kteří například mají nějaký lepší průměr u známek. Je zajímavé, že současná koalice připravuje komplexní novelu vysokoškolského zákona, kde právě v § 91 odst. 3 navrhuje zvýšení sociálního stipendia z 1 620 na 2 100, to znamená, budeme tady tu samou debatu opakovat někdy, já nevím za jak dlouho, ale je to vládní koalice, která přichází s tímto komplexním pozměňovacím návrhem. Takže možná se napřed dohodněte, než to sem přinesete. Už to prošlo připomínkovým řízením v mnoha institucích.

A já bych měl ještě jednu poznámku k nepřímé dotaci ze státního rozpočtu soukromým vysokým školám. Tam to není tak dramatické, pan poslanec Zlatuška to správně řekl, tam mám pocit, že v roce 2012 nebo 2013 dotace na sociální stipendia byly přibližně 53 mil., z toho asi jen pouze 3 mil. šly na soukromé vysoké školy.

Závěrem bych si dovolil připomenout takovou historickou vsuvku. Já nevím, jestli znáte Komenského Labyrint světa a ráj srdce, tam ten poutník, když přijde na vysoké školy, tak se dozvídá, že na vysoké škole musíte mít hlavu, kůži, mozek, zadek a měšec. A právě o tom měšci my dneska jednáme, a přestože máme v ústavě bezplatné vzdělávání, mám pocit, že se dostáváme někam na úroveň středověku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych, pane předsedající, kdybyste mohl panu zpravodajovi sdělit, že jak já, tak kolega Rais jsme byli nejen rektoři, ale také děkani fakult. Já jsem byl děkanem fakulty delší dobu než rektorem.

A co se týče stávajícího vysokoškolského zákona, pravomoc vyhlašování stipendijních programů je v rukou děkana. V okamžiku, kdy od děkana slyším, že on dává sociálně potřebným, kteří mají dobrý prospěch, stipendia, tak rozumím, že chce po ministerstvu, aby těm špatným dávalo stipendia pro změnu ministerstvo. Nevidím v tom žádnou logiku. A chápu, že mu nevadí vyhození tří milionů navíc, koneckonců strana TOP 09 se sice tváří, že je rozpočtově odpovědná, ale když se mají ty peníze vyhodit, tak jí to potíže nedělá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Reagovat bude pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Na to se nedá nereagovat. Prostě to je demagogie! To není nic jiného než demagogie! Uvědomte si, že i ty tři miliony, které dáte do soukromých vysokých škol, se pak dostanou zpátky do společnosti tím, že ti lidé jsou vzdělaní a společnosti přinesou nějaké peníze. To snad jste ani nemusel říkat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za krátkou reakci. Kdo dál v obecné rozpravě ve druhém čtení? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není po obecné rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám do ní žádnou přihlášku v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím.

Ještě se zeptám pana kolegy Váchy, jestli má zájem o závěrečné slovo i po podrobné rozpravě, která neproběhla. Nemá zájem. Zástupce navrhovatelů také nemá zájem. Protože nepadl žádný návrh na zamítnutí, vrácení výborům k novému projednání, končím... (Tázavé pohledy v sále.) Padl nějaký návrh k hlasování? Já si neuvědomuji, že by padl. Ať mě kontroluje pan zpravodaj, ale já jsem žádný návrh - dával jsem docela pozor, řídil jsem celý průběh tohoto bodu, a nepadl návrh na vrácení návrhu výborům k novému projednání ani na zkrácení lhůty k projednání mezi 2. a 3. čtením, natož na zamítnutí, takže v tomto ohledu musím říct, že končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 4.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

5.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Návrh za navrhovatele má uvést pan kolega Jaroslav Foldyna. Nebo pan kolega Tejc? (Ano.) Dobře, pan kolega Tejc. A než se ujme slova, ještě budu konstatovat, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 144/2. Požádal bych, aby u stolku zpravodajů zaujal místo i pan poslanec Radek Vondráček, který je zpravodajem výboru ústavněprávního.

Nyní pan předseda výboru, pan poslanec Jeroným Tejc má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom dnes doprojednali druhé čtení tohoto tisku, jednoduše proto, že čas běží, a pokud chceme, aby byl účel tohoto návrhu zákona, který jsme předložili, naplněn, tedy aby byla prodloužena lhůta pro kontrolu majetku, který se vydává na základě zákona, kterému zjednodušeně říkáme o církevních restitucích, tak je třeba, aby návrh zákona byl podle mého názoru schválen na této schůzi, kdy jsme už tak tím dlouhým několikaměsíčním projednáváním nestihli lhůty první, kdy se rozhodovalo o vydání, nicméně nyní se rozhoduje v mnoha desítkách, stovkách a tisících případů o schválení dohod, a já jsem přesvědčen, že kapacity státních orgánů v dnešní chvíli, a myslím, že se to ukazuje v mnoha případech, nejsou dostatečné na to, by řádně byly prověřeny všechny dohody, aby se skutečně v jednotlivých případech nemohlo stát, že bude vydán majetek, který by podle zákona být vydán neměl. A samozřejmě všichni víme, že vrátit tento proces zpátky po vydání už není možné.

Takže já si vás dovoluji požádat o racionalitu dnešního jednání. Máme 18.28. Vím, že půl hodiny na projednání druhého čtení není vždy dlouhá doba, ale myslím si, že to není ani krátká doba, a já bych vás moc poprosil, abychom dnes stihli doprojednat druhé čtení tohoto návrhu zákona, abychom se věnovali skutečně této problematice. A nebudu zdržovat tím, co zřejmě zmíní i zpravodaj výboru, to znamená, že jsme se vypořádali i s možným problémem pozdější účinnosti, než kdy některé lhůty končí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP