(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní tu mám dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Pilný otevřel samozřejmě velmi palčivou aktuální otázku, otázku efektivity investic. Snažil se naznačit, že vzhledem k tomu, že v minulosti řada těch investic nebyla efektivní, je potřeba investovat méně. I kdyby tomu tak bylo - já si to nemyslím, ale teď připusťme, že tomu tak bylo - kdyby tomu tak bylo, tak potom o ty peníze měl být nižší deficit. Ale říct: nepotřebujeme investovat tolik, protože to bylo málo efektivní, a proto to radši utratíme v provozních výdajích státu - kolegové, promiňte, prožereme -, to opravdu, ale opravdu není ten správný rozpočtový přístup. Tam jako ta logika velmi kulhá. Kdybyste řekl, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, ty investice nebyly efektivní, a proto budeme investovat méně a o to bude nižší deficit, mělo by to logiku. Ale ty investice nebyly efektivní, a proto o to více budeme projídat, to žádnou logiku nemá, to je víceméně chucpe. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Vy jste byl ředitelem poměrně velké firmy. Představte si, že byste představenstvu té firmy sliboval celý rok, že na příští rok připravíte rozpočet, který bude silně spořit na provozních výdajích a bude podporovat investice, a pak byste předložil to, co předkládá Sobotka s Babišem nám, tedy rozpočet, který prudce akceleruje provozní výdaje a snižuje investice. Jak byste před tou správní radou dopadl, to víme oba. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Z další přihláškou na faktickou poznámku pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil prostřednictvím předsedajícího panu poslanci Pilnému říci toto. Já doufám, že nejsem v kategorii těch infantilních, kteří tady zdržují tvorbu zákonů. A jestli ano, tak i přesto bych si dovolil komentář k té efektivitě vědy, která tady zazněla už při dnešní rozpravě podruhé.

Já si myslím, že řada věcí je pravdivých, a jestliže se podíváme na efektivitu jiných oblastí v naší republice, tak samozřejmě tato země zaostává za vyspělými zeměmi. Ale přináší to věčnou otázku - co bylo dříve, jestli slepice, nebo vejce. Ale já si pamatuji, jak kdysi tehdejší ještě ne prezident Václav Klaus argumentoval, že učitelům nelze přidat, protože nejsou dobří, a protože když by se jim přidalo, tak se ty jejich špatné pracovní návyky zakonzervují. A já si myslím, že je to špatně, že prostě tyto věci fungují ve společnosti jinak, že tam, kde se dají peníze, tak ty peníze atrahují lepší lidi a atrahují lidi, kteří jsou schopni podávat lepší výkon a tu efektivitu zvyšovat. Mimochodem, jestliže ty investice v oblasti průmyslové vidíte, pane poslanče Pilný ještě jednou prostřednictvím předsedajícího, jako neefektivní, tak já musím říci, že investice do vědy, které se objevují v medicíně, jsou velmi efektivní, působí často příspěvek k rozvoji světové medicíny, ale rozhodně tedy i té medicíny české. A totéž je možno říci o celé řadě jiných oborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych chtěl také zareagovat na slova pana kolegy poslance Pilného. Pane kolego, když jsem poslouchal ten váš krátký příspěvek, odmyslel bych si od něj tu zmínku o tom, že jsme odhlasovali, nebo respektive že vy jste si odhlasovali ten zákon o státní službě, tak ten se dal použít v kterémkoliv roce asi deset let zpátky. To byly pořád stejné řeči, takže ani ten rozpočet se nemění, ani ta rétorika se k tomu nemění. Já jsem tak poslouchal, říkám, to se mohlo říct kdykoliv, kterýkoliv rok zpátky, kromě té jedné konkrétní zmínky.

Ještě k těm číslům. Pořád čekám, že na ně někdo zareaguje, že tady se k tomu někdo vyjádří, že mi vyvrátí ta moje fakta, která já jsem uvedl. A nic. Vy totiž ten váš návrh rozpočtu nemůžete obhájit, protože sami na dokladech, kterými ho předkládáte a provázíte, ho nemůžete obhájit, protože ta vámi předkládaná čísla vás usvědčují z toho, že nemluvíte pravdu. Vy si to sice odhlasujete vaší stojedenáctkou, vy to víte, proto tady tak v klidu sedíte a posloucháte ty řeči, co nám to tady povídají, však my si to odhlasujeme. Odhlasujete si to a já k tomu dodávám pouze jedno jediné: Ne že bude změna v koncepcích státního rozpočtu, v tom jak se naše země bude zadlužovat, nebude změna ani v té politice, bohužel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Já jenom krátkou reakci na pana poslance Hegera prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem neměl na mysli základní výzkum, samozřejmě mluvil jsem tedy o aplikovaném výzkumu. Chápu, že v základním výzkumu ten horizont a ta kritéria, která na něj jsou stanovena, jsou zcela jiná.

Pokud se týká poznámky o investicích a číslech, tak skloňovat tady rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že je konzervativní a přidává se tam minimum, je naprostý nesmysl, protože ty peníze byly velký problém utratit. Takže přidávat tam další - klidně si to tam můžeme namalovat, ale je to naprosto zbytečné, protože je to naprosto nereálné. Musíme také respektovat realitu.

Pokud se týká té tzv. spotřeby, tak ta je vynucená jednak zcela objektivně, protože populace stárne. Já už jsem to tady říkal. A mandatorní výdaje se prostě budou zvyšovat, budou se zvyšovat a to je objektivní fakt. Subjektivní je to, že prostě musí státní rozpočet reagovat na dědictví minulosti, kdy se musí vypořádat s usneseními Ústavního soudu, kdy se musí vypořádat s tím, že byly tady utaženy kohouty, které směřují k pracovníkům státní a veřejné správy, kteří musí zajistit základní služby státu. To je prostě nevyhnutelné a ten rozpočet to musí zcela jednoznačně respektovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Ještě jednou pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Opět ještě jednou bych chtěl reakci na to, aby byla vyvrácena ta čísla, která jsem uváděl. Prosil bych, aby k nim zástupci předkladatelů vystoupili a vyvrátili ta čísla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pakliže zástupci předkladatelů se k tomu nemají, přikročíme k další rozpravě. Další přihlášenou je paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, na státním rozpočtu je pro mne zcela zásadní, jestli je schopný otočit nepříznivý stav v Moravskoslezském kraji. Bohužel, odpověď zní ne. Tím prvním důvodem jsou nedostatečné investice, navíc v čase reálně klesají. To je absolutně nepřijatelné v situaci, kdy ekonomika po dlouhé době opět roste, a v situaci, kdy má státní rozpočet stamiliardový schodek. Vždycky to bude o střetu názorů, ale pokud už utrácíme, ať jdou ty peníze do naší budoucnosti, ať se investuje, staví se pořádně nové dálnice, které jsou pro rozvoj regionů tak důležité, a vznikají nová pracovní místa. Jedině tak lze vysoké výdaje ospravedlnit. Jedině tak by takový schodek mohl znamenat nový impuls. V tomto rozpočtu pozitivní impuls nevidím, protože klíčové ukazatele pro Moravskoslezský kraji opět dostávají na frak. Do fondu dopravní infrastruktury jde oproti loňskému roku méně o 7 miliard a stagnují peníze na zahlazování následků po hornické činnosti. V rozpočtu mi chybí dostatečné prostředky na boj proti vysoké nezaměstnanosti, a to ať už jde o podporu tvorby nových pracovních míst, nebo o průmyslové zóny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP