(18.20 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Považuji Šumavu za české přírodní dědictví s jejími rašeliništi, smrkovými a bukovými pralesy, horskými loukami, ale i ledovcovými jezery. Je to prostor, kde se nacházejí vzácné rostliny a zvířata, dokonce s výskytem endemitního hmyzu na rašeliništích, tedy takového, který se nikde jinde na zemi nevyskytuje. Není to úžasné, mít něco takového v České republice? Ono také zařazení Šumavy od roku 1990 do biosférické rezervace UNESCO nebylo asi jen tak pro nic za nic. Šumavu, jak už jsme tady dneska slyšeli, navštíví ročně kolem dvou milionů turistů. Ochrana přírodních ekosystémů má velký význam nejen pro naši generaci, ale samozřejmě i pro generace budoucí, abychom mohli obdivovat, poznávat, ale také v ní odpočívat.

Národní parky v Evropě jsou přínosem pro danou zemi a řadu z nich jsem navštívila. Stačí se podívat do již zmiňovaného Německa, kde v národních parcích tráví dovolenou deset milionů lidí, kteří zde utratí přes 430 mil. eur a dávají také práci lidem, kteří tam žijí. Můžeme jmenovat i další národní parky, ale my jsme tady kvůli Národnímu parku Šumava.

Tak jako mně, tak i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, chodily stovky e-mailů od lidí z celé České republiky, kteří vyjadřovali svůj postoj k této problematice, ale já myslím, že každý z vás máte svůj zdravý selský rozum a že jste k tomu zaujali své stanovisko. Samozřejmě, mezi touto spoustou dopisů nám přicházely i písemné informace od různých organizací, jako je DUHA, občanské sdružení Přátelé Šumavy, ale také od krajských zastupitelstev Jihočeského a Plzeňského kraje.

Co mě nejvíce oslovilo a můj postoj ještě více posílilo, bylo vyjádření oddělení výzkumu biodiverzity, kde náš přední vědec z této oblasti pan prof. Pavel Kindlmann popsal s dalšími svými kolegy z jiných odborných pracovišť, co se stane přijetím tohoto zákona a jaké bude mít dopady na krásnou přírodu Šumavy. Nebudu tady podrobně rozebírat vše, ale dovolila bych si odcitovat závěr tohoto hodnocení: "Dle pevného přesvědčení mého i tisíce dalších vědců v České republice i v zahraničí by senátní návrh zákona o Národním parku Šumava způsobil nedozírné a nevratné škody na biodiverzitě ve středoevropsky unikátním ekosystému Šumavy. Je proto naprosto nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu." A to jsou slova odborníka, která bychom měli respektovat a brát na zřetel.

Mám ráda přírodu takovou, jaká je, a čím přirozenější, tím lepší pro poznávání, ale jak už jsem řekla, i pro obdivování toho přirozeného a krásného, co nám nabízí. Věřím, že to také cítím nejen já, ale i tisíce dalších lidí, kteří ji vyhledávají, navštěvují, odpočívají a nacházejí v ní další síly, aby se mohli znovu vrátit do svého zaměstnání a plnit odpovědně své úkoly. Proto nemohu souhlasit s navrženým senátním zákonem o Národním parku Šumava. Chci zachovat přírodu Šumavy takovou, jaká je doposud, a proto podporuji zamítnutí zákona v prvním čtení.

Už teď chápu, proč byl tento návrh stažen z minulého jednání Poslanecké sněmovny. Bylo před volbami. Chápu to.

Ještě jenom chci říci na závěr takovou zkušenost. Pocházím z Jizerských hor. Na Jizerské hory dopadl kůrovec. Velmi jsem se před třiceti lety bála o to, jak to s těmi horami dopadne, jestli tam nebudou jenom skaliska a příroda tam bude špatná. A když jsem se ptala starých lesáků, proč k tomu došlo, tak přiznali, že to bylo tím, že v padesátých letech špatně hospodařili, že vykáceli lesy a zasázeli tam jenom jehličnany.

Vážené kolegyně a kolegové, doufám, že zvítězí zdravý rozum a že podpoříte návrh hnutí Úsvit a zamítnete tento zákon. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Eviduji zde jednu faktickou poznámku, se kterou se přihlásil pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Nechci obtěžovat. Já jen k některým odborníkům, kteří samozřejmě hovoří o tom, jak se žije a hospodaří v Národním parku Šumava. Pan Kindlmann pracoval na vědeckovýzkumném projektu Následky invazí hmyzu na interakce hmyz-rostlina zprostředkované těkavými organickými látkami. V letech 2011 až 2013 celkově ze státního rozpočtu pro jihočeské Biologické centrum na to byly vyplaceny 4 mil. 479 tis. Kč.

Víte, ono jde u některých odborníků spíš o to - a teď prosím, neberte to nijak osobně, já podporuji všechny prostředky pro vědu a výzkum, ale když jsme si dovolili tam utratit pro jiné projekty, například pro centrum biodiverzity, posílení základního výzkumu, dalších 78 mil. 975 tis., tak si někdy představuji, za co jsme to vlastně dali. Znovu opakuji, nejde mi o to, že bych nechtěl peníze pro jihočeské Biologické centrum, je to trošičku moje srdeční záležitost, velmi je podporuji, ale některé věty, které tady říkáte, jsou spíše znakem toho, že nevíte, o čem je řeč.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za faktickou poznámku. Nyní půjdeme zpátky k rozpravě. Je zde přihlášena jako první paní poslankyně Alena Nohavová, po ní paní poslankyně Zuzka Bebarová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, máme na pořadu jednání zákon o Národním parku Šumava předložený Senátem. Zaznělo zde a zřejmě zazní mnoho důvodů pro i proti. Každý z vás jistě za poslední desetiletí od orkánu Kyrill a Emma, které odstartovaly problémy okolo národního parku, již zaslechl většinu argumentů a udělal si svůj vlastní obrázek. Bohužel, z obou stran barikády zaznívá sprška polopravd, dezinterpretací i výslovných lží, že nemohu ani já zůstat k tomu lhostejná a nezbývá mi jako poslankyni za Jihočeský kraj, než se zapojit do diskuse.

Zákon o Národním parku Šumava, jak byl zpracován, rozhodně není nejideálnějším z ideálních řešení. I já si dovedu představit řadu ustanovení jinak a lépe. Nicméně ze všech špatných řešení se předložený návrh jeví pro Šumavu v dané situaci jako jediný reálně možný. Ano, rozšíření prvních zón ze 13 % na 26 % a s dalším budoucím rozšířením až na 34 % se mi jeví až příliš, nicméně za stavu, kdy dnes oněch reálných 13 % prvních zón existuje ve více než 70, často velmi malých, lokalitách roztroušených po celém území parku, které jsou navíc obklopeny velkými pruhy druhých zón, kde -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale poprosím kolegy, potažmo kolegyně, kteří mají potřebu si něco sdělit, ať jdou do předsálí a neruší váš projev. Já vám děkuji. Můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP