(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: - vystupuje, ale na věcné podstatě to nic nemění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě před faktickou poznámkou paní poslankyně Semelové faktická poznámka pana poslance Svobody, faktická poznámka pana poslance Blažka, s přednostním právem se hlásil pan poslanec Fiala. Ještě předtím, než dám slovo paní poslankyni Semelové, budu konstatovat omluvu pana ministra Chovance od 12 hodin a od 15 hodin pana poslance Janulíka.

Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jsem jenom chtěla, vážené kolegyně, kolegové připomenout - my jsme se skutečně v květnu dohodli na tom, že přerušíme jednání o smlouvě, protože tam bylo tehdy mnoho nejasností a byli jsme upozorněni řadou vysokých škol na to, že to může způsobit komplikace. Nicméně v tuto chvíli to, co nám tady čte pan předseda školského výboru, pan poslanec Zlatuška, tak to jsou všechno informace - seznam těch škol z toho května, kdy se to projednávalo, stejně tak jako ty obory, kde upozorňovali někteří představitelé vysokých škol, že se jich to může dotknout. To všechno je z května, předtím než Ministerstvo školství jednalo dál. Pokud jsou nějaké nové informace, tak ty tady teď nezazněly z úst pana poslance Zlatušky. A pokud je má, pokud je získal jako předseda školského výboru, tak mě překvapuje, že my jako členové školského výboru jsme je nedostali, že nám je neposkytl na rozdíl od Ministerstva školství, kde jsme dostali právě informaci o tom, jak se ta situace dál vyvíjela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda a připraví se pan kolega Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych jenom vyvrátit některé věci, které tu zaznívají, a říci, že také nemám odpověď na všechno, co chci znát. Samozřejmě umím pracovní právo a vím, že titul profesor a docent není vázán na pracovní místo. Na druhou stranu také vím, že akreditace oboru je vázaná na kvalifikaci pracovníků. To samozřejmě znamená, že jestliže já mám katedru, která učí nějaký obor, musím v čele té katedry mít někoho, kdo má titul docent nebo profesor. A v tom okamžiku soutěž o to místo dostává úplně jinou podobu, protože jenom ten, kdo ho má, a oprávněně ho má, může stanout v čele takového ústavu, takové kliky (?), aby ten obor vůbec nezanikl. To je zkreslující informace, že to není vázáno na pracovní místo. Je, protože zákon vyžaduje pro akreditaci, aby ten člověk ten titul měl. Ale můžete tam přijmout někoho jiného. Ano, můžete, ale pak to přestane fungovat jako katedra.

A také mi trošičku vadí, když je přečten výčet univerzit, kterým to nevadí, nejsou vyjmenovány ty zásadní univerzity, které mají rating v mezinárodním rejstříku, jako je Karlova univerzita, technika, které něco znamenají prostě proto, že jsou aspoň v té prvé pětistovce. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Pak je ještě jedna faktická poznámka kolegy Petra Fialy.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vždycky když jde o vysoké školy, tak ta debata je dramatičtější možná, než by měla být. Jenom připomenu trošku historie, že po roce 1918, když bylo Revoluční národní shromáždění, tak všechno probíhalo v pořádku, než došlo na vysoké školy. A to byla první velmi brutální politická dramatická debata. Konkrétně šlo o zřízení brněnské univerzity. Ten spor byl o něčem jiném, než vedeme my dneska. Ale na té debatě je zajímavé, že v zásadě si myslím, že se v té debatě už tak trošku ztrácíme. Ztrácejí se v tom trošku vysoké školy, které mají často rozdílná stanoviska k celé této záležitosti.

Já bych jenom rád řekl - my jsme Parlament, respektive součást Parlamentu. A mě tam zajímá ta věc, když to schválila už Slovenská národní rada, tak by mě strašně zajímalo, co té Slovenské národní radě řekneme, pokud to dnes neschválíme. Já si to nedokážu představit. A nad tím je podle mě to, co říkal kolega Kostřica, to znamená nějaký taky zájem na dobrých vztazích se Slovenskem, které dobré jsou. Na mě to působí dojmem - říkám působí, to neznamená, že to tak opravdu je, ale tak by to možná působilo i na Slováky, respektive na slovenský parlament, ale možná i na Slováky, že my to neschvalujeme z nějaké předpojatosti vůči slovenským vysokým školám, jako bychom si mysleli, že jsou nekvalitní, respektive méně kvalitní než ty naše. Nedokážu si představit, že by to pochopili jinak. A to si myslím, že je nad tím vším, a proto je asi dobré tu smlouvu už schválit, pokud ji schválili Slováci, protože to odůvodnění, pokud to neschválíme, si nedokážu vůbec představit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci i za dodržení času. Nyní pan poslanec Zlatuška a faktická poznámka ještě kolegy Laudáta před přednostním právem pana poslance Fialy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, to, co zde říkal teď kolega Blažek, je přesně naopak. Ta smlouva potvrzuje současný stav s jedinou výjimkou. Říká: Nebudeme uznávat slovenské habilitace a jmenovací řízení a Slováci nebudou uznávat naše.

S nějakým pohledem špatným směrem na slovenské školy se to má právě naopak. Pokud tu smlouvu odmítneme, tak pouze řekneme: Ano, považujeme slovenské vysoké školství za slušné školství a proces, kterým se zlepšují parametry slovenských škol, za proces, který je srovnatelný s procesem, který je v České republice. Akreditační komise na Slovensku dozírá na to, jak vypadají slovenské vysoké školy, a dozírá na to způsobem, že se na to přiměřeným způsobem můžeme spolehnout. Neznamená to, že se nenajdou jednotlivosti, ve kterých nebudou nějaké dílčí problémy.

Paní kolegyni Semelové bych chtěl říct, že dopis od ministra školství s tím memorandem jsem dostal 22. října s tím, že je z něj vidět, že to dostali všichni poslanci, takže jsem toto nepovažoval za potřebné specificky dávat výboru já, když vím, že to poslal pan ministr Chládek.

Ve zbytku konstatuji, že se nezměnilo žádné ze stanovisek reprezentací vysokých škol. Opakoval jsem stará stanoviska jenom proto, že nebyla změněna. Vyžádal jsem si je písemně, na písemné otázky jsem nedostal žádné odpovědi, žádné modifikace. Neformálně jsem se ptal, nebylo mi tady toto změněno. Ale tam není nic, co by bylo k formálnímu projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas, pane poslanče. Nyní pan poslanec František Laudát a pan kolega Fiala změnil také své vystoupení na faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom jestli si to pan kolega Blažek neumí představit, já taky, já si to umím představit. A já nevidím důvod, jestli to je špatně, proč bychom tady měli být tlačeni do toho to schvalovat kvůli přátelským vztahům. Myslím si, že pan Zlatuška to tady řekl jasně, že to vztahy nenaruší, že naopak přesný opak je pravdou. A doporučoval bych, abychom už šli radši k hlasování, nebo tady z toho uděláme kabaret. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, i za to upozornění. Já v každém případě ve 12.30 přeruším tento bod, i kdyby nebyl ukončen, protože máme pevně zařazený bod Návrh na změnu složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Pan kolega Blažek se mi odhlásil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Protože tady několikrát bylo řečeno, že se smlouva připravovala za mého vedení ministerstva a kdo za co všechno může, tak úplně jednoduše zopakuji to, co jsem tady už jednou říkal.

Já jsem skutečně začal připravovat se svými kolegy smlouvu na této úrovni se Slovenskou republikou, která měla zastřešit dosavadní smluvní vztahy. Měla odstranit problémy s uznáváním vzdělávání a netýkala se této otázky. Nevím, zda skutečně došlo v případě mého nástupce pana ministra Štyse k rozšíření toho obsahu smlouvy, o kterém jsme ale nikdy v tomto rozsahu s panem ministrem Čaplovičem nevyjednávali. Ale možná k němu ani nedošlo. Možná jenom tady při minulém projednávání někdo uplatnil extenzivní výklad, kterým vystrašil všechny ostatní, a tento extenzivní výklad pak nás samozřejmě pronásleduje dál.

Ale jestliže tady máme memorandum, ve kterém se jasně vyjádřila obě ministerstva, jestliže tu máme nové stanovisko České konference rektorů, Rady vysokých škol, že jim ta smlouva nepřipadá v žádném případě závažná, tak pak opravdu nechápu, proč by Česká republika neměla udělat to, co udělala Slovenská republika, a neměla by tu smlouvu ratifikovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP