(12.00 hodin)
(pokračuje Soukup)

Jestli mají lesní školy problém vejít se do hygienických a dalších standardů, potom to není vina kodexu o dětských skupinách. Řešením může být zmírnění určitých vyhlášek Ministerstva školství a zdravotnictví. To ostatně ministři obou rezortů slíbili. Jenom na okraj. Problém vejít se do daných standardů měly lesní školy už dávno před projednáváním zákona o dětských skupinách. Ale budiž. Má-li ten problém řešit kompromis z koaličního ujednání, tedy poněkud bizarní novela ještě nepřijatého zákona, je to přijatelné řešení, když odblokuje potřebný zákon o dětských skupinách. Čekají na něj mladé rodiny, které musejí žít z jednoho platu. Čekají na něj také zaměstnavatelé, kterým vadí dlouhá mateřská dovolená hlavně u těch rodičů, do jejichž kvalifikace vložili určité prostředky a kterých si považují. O ničem jiném tento zákon není.

V České republice je nedostatek míst v předškolních zařízeních. Citelně chybí především kapacity pro děti do tří let. To je jedna z nejvýraznějších bariér pro brzký návrat žen, resp. mužů z rodičovské dovolené do práce. Vyjádřeno v číslech: v Česku pracuje jenom 39,6 % matek od dětí do šesti let. To je třetí nejnižší číslo v Evropské unii. Průměr unie je 58,9 %.

Dětské skupiny jsou pro stát rozhodně levnější než mateřské školy anebo jesle. Některé studie říkají, že zázemí pro dětskou skupinu přijde v průměru na 600 tis. korun. Nese je většinou zaměstnavatel. Ten ovšem může využít prostředky z Evropského sociální fondu. A takových příkladů, kdy je tam zažádáno, je v současné době asi 70. Provoz, tedy hlídací službu a režie, zaplatí opět zčásti zaměstnavatelé a rodiče. Na rozdíl od klasických mateřských škol a jeslí nemají dětské skupiny nárok na státní příspěvek na dítě. Stát za to poskytne zaměstnavatelům i rodičům daňové zvýhodnění. Dětská skupina má ještě jednu přednost. Tou je flexibilnost. Dokáže pružně reagovat na vrtkavou populační křivku.

Existuje výzkum, který dokládá naléhavost řešení nedostatku předškolských zařízení. Podle agentury, které tu nechci dělat reklamu, se 71 % firem vyjádřilo, že po přijetí zákona bude podporovat péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Slibuji, že vystupuji k téhle věci naposledy, ale pan předřečník tady zapřáhl koně za vůz, protože tady se bavíme o vráceném zákonu, o prezidentském vetu a taháme se o to, jaké je nejrychlejší řešení k tomu, abychom přijali správný a férový zákon.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Alena Nohavová. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na rozdíl od mého předřečníka musím konstatovat, že zákon není dobrý. O jakousi nápravu se pokoušeli senátoři, návrhy neprošly. Nyní nám vrací zákon pan prezident. Já vás vyzývám, paní poslankyně a páni poslanci, k nepřijetí tohoto zákona, a to z několika důvodů, které zde na plénu několikrát již připomínám. Zopakuji je tedy ve stručnosti znovu, proč tento zákon nepřijímat.

Ano, zákon se tvořil asi osm let, kdy skutečně byly problémy s neumístěnými dětmi v předškolních zařízeních. V současné době je ale tento zákon nadbytečný, protože porodnost klesá a problém s neumístěnými dětmi je pouze lokální. A tam, kde je potřeba zřídit dětskou skupinu, lze to uskutečnit. Ne načerno, samozřejmě, ale podle obecně právních předpisů. Tedy bez existence nového zákona. Různé alternativy péče o děti v předškolním věku, ať jsou to dětské skupiny, lesní školky, mateřská centra, ty prostě dnes existují. A to zdůrazňuji, že existují bez zákona. Zákon o dětské skupině, který zde máme schválit, má upravovat to, co vůbec nepotřebujeme.

Za další. My zde mluvíme o alternativě k mateřským školám. Ale současná alternativa se při nedostatku finančních prostředků pro zřizovatele stane minimální závaznou normou a může ohrozit mateřské školy, a to ve smyslu transformace mateřských škol na dětské skupiny, čímž způsobíme zase další problémy do budoucna.

Za další. Zákon o dětské skupině by měl smysl pouze pro děti do věku tří let, a to jako náhrada za dnes již neexistující jesle. Ale tuto změnu v současné době již provést nemůžeme. Proto je i tato norma v tomto případě nadbytečná a poslední řadě za nejlepší považuji tento zákon zamítnout.

Závěrem bych si dovolila položit otázku: Proč přejímáte a ztotožňujete se s tím, co někteří z vás v minulém volebním období značně kritizovali?

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Vážené paní a páni poslanci, budeme pokračovat. Nyní se svým vystoupením přijde paní poslankyně Gabriela Hubáčková a připraví se Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Hubáčková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, myslím, že k tomuto tématu zde zaznělo mnoho, a to ve všech částech projednávání jak ve Sněmovně, v Senátu, pak zpátky zde ve Sněmovně. Takže pouze, byly zde zopakovány všechny argumenty a já chápu mnohé z vás, kteří tento návrh zákona přivítali a chtějí ho podpořit. Rozumím tomu, a proto velmi velmi krátce, proč nepodpořím tento zákon v žádné podobě.

V České republice existuje a velmi úspěšně funguje systém předškolního vzdělávání a tím je mateřská škola. Jako stupeň ucelené vzdělávací soustavy s kvalifikovanými pracovníky, vzdělávacím programem, a ať se vám to líbí nebo ne, státní finanční podporou. Já chápu stále a dokola opakovaný nedostatek míst pro děti. Vůbec nic nemám proti lesním školkám, které fungují a fungovaly dosud. Myslím si ale, že by bylo efektivnější oprášit kapacitu mateřských škol z 90. let, povolit péči o mladší děti. Potom by tedy místo bylo pro předškoláky, protože by vznikala nová místa ve školách jako předškolní zařízení. Navíc si ještě dovolím poznámku, že stále čekám na slib pana ministra, který dal při nástupu do své funkce, že se zasadí o rozšíření kapacity mateřských škol a předškolních zařízení.

Navrhovaný zákon, tak jak byl předložen v Poslanecké sněmovně, ať v původním znění, či s dodatky ze Senátu, tedy v tuto chvíli považujeme za nadbytečný a já osobně jej vnímám jako krok zpátky. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové za její vystoupení. Nyní vystoupí paní poslankyně Marta Semelová a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem opakovaně při projednávání dětské skupiny zdůrazňovala, že chápu rodiče, kteří potřebují jít do práce. Na druhou stranu je třeba vnímat i demografický vývoj, který svědčí o tom, že se snižuje počet narozených dětí a že problém se posouvá někam jinam. Kromě toho nedostatečné kapacity v mateřských školách už bez zákona řeší obce, které otevírají nové montované stavby, které realizují přístavby, rekonstrukce, modernizace, čímž rozšiřují kapacity mateřských škol. Řeší to i firmy a vysoké školy tzv. firemními školkami, které mají určitá pravidla, které se zabývají vzděláváním, hygienické normy tady fungují. U některých vysokých škol, kde dělají další a další třídy mateřských škol, tak už je dokonce nabízejí nejenom pro děti svých zaměstnanců a studentů, ale také pro veřejnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP