(18.30 hodin)
(pokračuje Mládek)

Chtěl bych také říci, že není pravda, že nebyl splněn ten příslib, že paní předsedkyně Vitásková nedoslouží své funkční období. Je tam přechodné ustanovení. Je to bod č. 3, kde se říká, že dosavadní předseda Energetického regulačního úřadu se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává předsedou Rady Energetického regulačního úřadu podle § 17b atd. To znamená, že paní předsedkyně, pokud bude schválen tento zákon v navrhovaném znění s platností od 1. 7. 2015, tam bude ještě jeden další rok, tak jak předkládala dosavadní právní úprava. Čili není pravda, že toto nebylo zajištěno. Je tam snaha, aby nebyl žádný otřes, aby to pokračovalo. Ale je tam samozřejmě snaha o to, aby na tom úřadě nebyl ten úřad monokratický, nebo sugestivněji řečeno, aby tam nebylo samoděržaví, aby tam byla rada. A je to přesně stejný model jako Český telekomunikační úřad, jehož nezávislost nikdo nezpochybňuje a který byl použit jako předloha pro tento návrh. Chtěl bych také říci, že to, že takovýto úřad v Evropě řídí pouze jediný člověk, je bez precedentu. Jsou pouze některé instituce, kde to řídí předseda spolu s místopředsedy. Čili rozhodně v žádném případě nebyla snaha narušit činnost Energetického regulačního úřadu tím, že by tam proběhla změna ke dni platnosti zákona. To tam v žádném případě není a to se musím velmi výrazně ohradit.

Chtěl bych se vrátit ke komentářům, které tady přednesl pan předseda Okamura. Opět o zpolitizovanosti Rady ERÚ. Pokud by to tak bylo, tak by bylo naprosto stejným způsobem nutno kritizovat stávající fungování Českého telekomunikačního úřadu, protože jak už jsem řekl, je to přesně stejný model.

Druhá záležitost, zdražení. K žádnému zdražení tam nedojde. Přesně z tohoto důvodu, aby přechod na to jiné měření na základě příkonu, nikoliv na základě spotřeby, tak tam bude model, ve kterém, pokud by náhodou pro některou z domácností se stalo, že by měla podle nového modelu platit více, tak se to spočítá podle modelu dosavadního. To je to, co zajistí, že nikdo nebude platit více na obnovitelné zdroje.

Nerozuměl jsem také poznámce, že by nebylo prioritou vlády zvyšování energetické účinnosti, snižování spotřeby. To je cíl, ke kterému se naprosto hlásíme, a je skutečně třeba dosáhnout toho, aby spotřeba energie byla nižší. Druhá věc je, že je rozdíl mezi spotřebou primární energie a elektrické energie. To, že předpokládáme pokles spotřeby primární energie, neznamená nutně pokles spotřeby elektřiny.

To, že máme problém s fotovoltaikou, jak říkal pan předseda Fiala, tak samozřejmě to je problém těch, kteří za to můžou. Za to, že na letošek je plánováno, že na to utratíme jako spotřebitelé a daňoví poplatníci 44 miliard. Ten poslední výhled je o něco lepší, protože naštěstí nesvítilo tolik sluníčko a nefoukal vítr, plus jsme udělali některá opatření na zlepšení transparentnosti některých subjektů, a ten poslední výhled, že by to mohlo být přes 40 miliard. Přesto je to obrovská suma, která nás musí samozřejmě nabádat k opatrnosti. Těch, kteří to zavinili, byla samozřejmě celá řada a je tady málokdo, kdo by mohl říct: kdo jsi bez viny, nechť hodí kamenem. Nicméně si myslím, že přes to všechno nejvíce způsobila škody Fischerova vláda svou nečinností, protože v té době už bylo zřejmé, že instalace fotovoltaických panelů je příliš výhodná a že je třeba něco udělat, a reakce na ten nový vývoj na trhu byla strašně pomalá a přišla s velkým zpožděním.

Proč se mění často energetická politika? Primárním důvodem pro změnu energetické politiky není ani tak moc, že by si vláda vymýšlela, ale bohužel ve světě probíhá poměrně dramatický vývoj, který jenom krátce shrnu. Ať už je to břidlicový plyn a jeho dopady. Ať už je to ukrajinská krize. Ať už je to vývoj na evropské úrovni týkající se klimaticko-energetického balíčku. Anebo diskuse na světové úrovni.

To, co říkal pan předseda Filip, ano činnost Net4Gas nám dělá starosti. Proběhlo několik jednání s touto firmou a budeme se snažit o to, aby finanční operace, kterou provedla a která je na samé hraně, aby neměla dopad na fungování vysokotlaké plynové soustavy.

Předpokládám, že toho bude ještě hodně k diskutování. Byl bych rád, kdyby tento zákon postoupil do projednávání ve výborech, a můj úřad je připraven na debatu, která, jak předpokládám, bude velmi zevrubná. Chtěl bych také říci, že debata o tomto zákoně vlastně už probíhá od začátku volebního období této Sněmovny, protože na začátku jsem předkládal tzv. malou novelu, která řešila některé problémy s formální úpravou financování OZE a která už vlastně rozběhla debatu i o této velké novele. Takže my už jsme asi tak v sedmém nebo osmém měsíci debat o těchto záležitostech. Že je to komplikované, je jasné, ale my jsme připraveni všechno diskutovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky. Faktickou poznámku pana předsedy Romana Sklenáka a pan kolega Laudát si změnil svou přednostní na faktickou, ale pan kolega Sklenák... (Poslanci si dávají přednost.) Dobře, tak pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo, oni mě donutili, abych nezdržoval. Jenom krátce.

Pane ministře, my, TOP 09, také budeme podporovat vrácení k přepracování nebo zamítnutí. Nezlobte se na nás, vy nechtěně, možná, nebo chtěně, vaši úředníci, tady opakujete situaci, kdy byl ministrem průmyslu pan Kocourek. Přineseme něco pod pláštíkem, že transpozice EU. Najednou začala vypadávat naprosto zásadní rozhodnutí. Pak z toho byl guláš, který tady vzbudil velké emoce. A dneska to vedete úplně, nebo titíž úředníci, stejným směrem. Já před tím varuju a prosím skutečně tomu mělo předcházet věcné projednání v hospodářském výboru, aby byly vidět dopady. Pak paragrafové znění, a prosím skutečně, pokud je tam nějaký problém s transpozicí evropského práva, tak to oddělte. Ale já si myslím, že vaši úředníci a další vytvářejí úplně záměrně chaos a lepí tam i své věci. A strašně varuju před tím, aby se tady opakovala situace z minula. Dramatické schůzky, večeře, za hodinu už neplatilo, co jsme domluvili, na čem jsme se shodli. A samozřejmě otázka naprosto zásadní: Má se statut a podoba dnešního ČTÚ blížit stávající podobě ERÚ, nebo obráceně? Já prostě říkám, že b) je správně, a pro mě je nepřijatelné a pro nás je také nepřijatelné, aby byla jakýmkoli způsobem zpochybněna nezávislost nezávislého regulátora. A já si myslím, že spíš bych byl pro to, aby ČTÚ nastoupil cestu směrem k ERÚ než obráceně, to, co vy tady nebo vaši úředníci předkládáte. Ale to je věc politické diskuse. Ale já varuju před tím, asi tady padne nějaký návrh na přerušení tohoto bodu, tak prosím si do pátku nebo dokdy rozmyslete, co s tím, další postup. Ale rozhodně není to, abychom my toto předělávali v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Sklenák k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, je zřejmé, že dnes bychom prvé čtení tohoto zákona nestihli. Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, že nás čeká ještě jedna mimořádná schůze a máme rozjednanou řádnou, tak si dovolím přednést procedurální návrh, a to ten, že bychom tento bod přerušili a odročili do znovuzahájení 20. schůze Poslanecké sněmovny a současně tuto 20. schůzi Poslanecké sněmovny přerušili do pátku 7. listopadu 9 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP