(14.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

My jsme projednávali dokonce dvakrát na hospodářském výboru kapitolu Ministerstva průmyslu a obchodu, tam to z toho vypadlo přímo jako čertík z krabičky, opravdu. A pan ministr průmyslu a obchodu - mně je ho líto, on se připravoval na zcela jiný post, takže vím, že v celé problematice MPO asi bruslí nepříjemně - si nemůže pomoct. Jestliže nemá peníze oproti minulým letům na podporu zajímavých projektů v českých firmách, pro české hlavy, tak prostě si může říkat, co chce, ale nepomůže tomu.

To, co se tady jako další jednoticí linka vine, je, že vlastně investice do vědy, výzkumu a vývoje - speciálně v těch technologiích je to smrtelné, je naprosto roztříštěné, a nepřítomný vicepremiér pro vědu, výzkum a vývoj by měl začít něco dělat. Nevím, do jaké míry mu vláda dala dostatečné kompetence pro to, aby toto mohl reálně uvést do života.

Bavili jsme se tady, a nebudu se opakovat, o té části, která je finančně schována na Úřadu vlády. Je to jenom marginálie, dokonce pokud by pan Bělobrádek byl schopen a měl kompetence srovnat ten naprosto chaotický, neefektivní systém, tak i to by bylo málo peněz, a klidně ať má dvakrát tolik.

Jen pro ukázku toho, jak to vypadá, jsem si vytáhl některé kapitoly, u kterých bych čekal, že se můžou vyskytnout položky na vědu, výzkum a inovace. Ministerstvo průmyslu tam má 2 mld. 840 mil. a nějaké tisíce, Ministerstvo dopravy tam má nulu, nic. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tom systematizovaném materiálu má 17 mld. 226 mil. a nějaké další peníze. Ministerstvo životního prostředí nula. Ministerstvo zahraničních věcí - tam, kde by se něco dalo pro jakousi třeba nadnárodní spolupráci a podobně asi něco najít, rozklíčováno to není, já nejsem přítomen u projednávání této kapitoly - tak jsou 4 mld. 582 mil.

Pro tento rozpočet je nejistá, pokud bude takto plněn, je naprosto nejistá a skončí kolapsem Technologická agentura České republiky.

Je obrovská škoda, a my se to tady pokusíme napravit komplexním pozměňovacím návrhem, který by rozšířil a dostal na středoevropskou, podotýkám, středoevropskou úroveň naši účast v programu kosmické agentury ESA. Tam jsou dvě části, jedna je povinná, povinné poplatky, povinná účast - to platíme. Pak jsou volitelné programy, ty zatím neplatíme. A my eminentně žádáme, abychom se do té nepovinné volitelné části zapojili. Ekonomický efekt je skutečně úžasný. Dneska už není kosmický výzkum o nějakém dobrodružství, jak je vnímáno asi většinou české veřejnosti vzhledem k tomu, že veřejnoprávní televize a vůbec veřejnoprávní média se nevěnují této problematice, neučí širokou naši populaci tomu, kam svět kráčí a co už je skutečně ekonomickou nutností, a nikoliv nějakým dobrodružstvím či nějakým plachým zkoumáním něčeho jenom pro zábavu nějakých jedinců či skupin.

Takže v systému je pozměňovací návrh, kde je podepsán předseda klubu ODS Stanjura, jsem pod ním podepsán já, je tam pan Seďa, předpokládám, že už jenom z časových důvodů jsme tam nepřipsali další, kteří se hlásili z KSČM, kolega Šidlo a další, Václav Snopek.

Podotýkám, že u toho Ministerstva dopravy jsme hledali dlouho v jeho rozpočtu, zda by se tam někde dalo, protože kompetenčně je to jeho kompetence, najít peníze, ale jeho rozpočet je natolik vyrabovaný, že kdybychom tam na nějakou konkrétní položku poukázali, tak v podstatě zruinujeme činnosti, které musí zajišťovat ať už ze zákona, nebo z hlediska funkčnosti dopravního systému.

To, že tímto jenom podporujeme usnesení vlády, ať je to z roku 2011, ale i usnesení Sobotkovy vlády, my se vám snažíme pomoct, tak skutečně tím chceme pomoci zejména našim nástupcům, aby se nemuseli dřít, ručně, manuálně dělat na linkách, ale skutečně aby pracovali na linkách, na které budou hrdí, protože tam bude vysoká přidaná hodnota. Jenom podotýkám, že například byť my nejsme v té volitelné části programů, tak české firmy dneska participují - vytáhl jsem si ze staťáku, ze statistického úřadu, některé informace - na kosmických projektech. A budete se divit, například 70 malých firem, které se toho účastní, tak generují obrat 25 mld. a zaměstnávají 15 tisíc lidí. To jenom pro vaši informaci, že už skutečně nejde o nějakou romantiku.

A to, co bychom my potřebovali, nebo česká ekonomika, český průmysl, který drží nad vodou nikoliv úřednické stavy, ale konkrétní výrobci, naši ekonomiku, náš hrubý domácí produkt, tak v tom volitelném programu ESA je pozorování Země, telekomunikace, družicové navigace, nosné rakety a obecné technologie. Ono se zdá, nebudu vás tady zdržovat, protože jednáme o rozpočtu, nikoliv o nějaké edukaci, a pan ministr financí má minimálně tři až čtyři lidi ve svém klubu, kteří vědí, kam kráčí svět, a oni mu určitě vysvětlí edukativně, co tím, jaký rozpočet předkládá, napáchá do budoucna.

Takže moc bych vás poprosil, abyste napříč politickým spektrem ten pozměňovací návrh podpořili. V hospodářském výboru se dostalo jeho obecné podpory, je dokonce zmíněno v doprovodném usnesení ke kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu, která nebyla schválena na hospodářském výboru, že inovační technologie je třeba podporovat, říkám to volně, modifikováno. My skutečně víme, co pro tento rozpočet doporučujeme. Pokud by tomu tak nebylo a neschválili jste to - dokonce jsou tam dvě možné kapitoly nebo dvě různé položky, z kterých lze tu část hradit -, tak aspoň bych poprosil, abyste udělali nějaké rozpočtové opatření v průběhu roku.

Byl bych rád, aby pan premiér skutečně intenzivně přišel, navštívil a podíval se do firem, kde inovace běží, a poptal se těch lidí, kteří se tím konkrétně zabývají, kteří vyrábějí stroje, technologie nabízejí s vysokou přidanou hodnotou, aby se jich poptal, jak jsou na tom ekonomicky, jak jsou stabilní i v době buď slabých ekonomických růstů, či dokonce ekonomických propadů, a místo bezbřehého populismu a rozdávání peněz nalevo, napravo, bez budoucnosti a zvyšování mandatorních výdajů to viděl. Ono to má potom i další sociální aspekty, společenské aspekty. Pak těm lidem, když dělají na špičkových věcech, se žije podstatně lépe nejenom ekonomicky, ale i z hlediska psychického, protože jsou hrdi na to, co dělají. A to, že naše společnost je dneska mentálně v jakémsi přešlapování a krizi, tak jeden z těch rozhodujících klíčů je právě v této oblasti. Takže bych moc poprosil.

Jinak v charakteristice rozpočtu, který si zřejmě koalice příští týden prohlasuje, si kupujete voliče. O tom svědčí vaše preference. Kupujete si budoucnost některých firem, které ale nejsou perspektivní pro delší horizont české prosperity a stability. Ale to, co určitě tímto rozpočtem nekupujete, to je budoucnost našich nástupců.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP