(11.30 hodin)
(pokračuje Urban)

Situace se za rok ještě mnohem zhoršila. Nejenom že výbory projednaly příslušné kapitoly, přijaly k tomu nějaké usnesení, rozpočtový výbor to překopal, ale světe, div se, dnes už ani nebude platit usnesení rozpočtového výboru, čili pro jednání státního rozpočtu, tak důležité materie, v podstatě můžeme velmi zjednodušit projednávání ve Sněmovně, protože výbory nepotřebujeme. Stačí nám koaliční rada.

Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ČSSD a z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury, poté pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Ne, dobře. Tak nyní pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, k pozměňovacímu návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, který tady řekl kolega Stanjura. Já osobně si myslím, že je to dost předimenzované. My jsme s Ministerstvem dopravy o tom vedli poměrně rozsáhlou diskusi. Pan náměstek Dobeš se v tom velmi intenzivně angažuje, vidím tam přidanou hodnotu právě i pro naše firmy, které se potom mohou hlásit do jednotlivých projektů, nicméně jsme omezeni finančně. Dohoda je taková, že se budeme snažit, aby tam v příštím roce peníze šly podle vývoje státního rozpočtu. Nejsme schopni tam tyto peníze zatím dát. Každopádně jsem přesvědčen, že tento rozvoj má velký význam právě proto, abychom dál mohli být v agentuře jaksi aplikováni. To znamená, že je to po dohodě s Ministerstvem dopravy. Ještě budu s novým panem ministrem diskutovat. S touto položkou úplně spokojen nejsem, ale řečeno vašimi slovy, museli bychom si na to půjčit. Tam je otázka, jaká je potom přidaná hodnota. Určitě tam je. Neumím tohle zodpovědět úplně přesně, ale dohoda je taková, že tento váš návrh nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Přimnožily se mi faktické poznámky. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, paní kolegyně Chalánková. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych očekával, že vicepremiér pro vědu a výzkum bude za ty peníze bojovat. Za prvé. Vy si chcete půjčit příští rok 100 miliard na celý státní rozpočet. A tento pozměňovací návrh to nemění, a ani nemůže měnit, to víme oba dva, tento parametr - 100 miliard. Takže je to o prioritách. A vy říkáte, že to prostě priorita není. Nic jiného. Máte tam 1 200 miliard výdajů a nejste ochotni, a vy osobně jako vicepremiér zodpovědný za tuto oblast, podpořit 350 milionů pro, jak vy sám říkáte, užitečné programy, kde můžou profitovat české firmy, a tím pádem Česká republika jako celek. To je jednoduché přeložení úřední alibistické odpovědi: my bychom rádi, ale nemůžeme.

Kdyby byl vyrovnaný rozpočet a tento návrh směřoval k vytvoření schodku, tak máte naprostou pravdu. Parametry schodku jste určili vy. Stoprocentně tam jsme schopni najít 350 milionů, které se dají ušetřit, protože jste podsekli i daňové příjmy, takže už vidím, jak se v červenci a srpnu chválíte, že vlastně hospodaříte víc, že plánovaný schodek nebude 100, ale možná 90. Nebude tím, že by byla úspora na straně výdajů, ale tím, že prostě daňoví poplatníci zaplatí více. Dneska říkáte poměrně smířlivě: nedali mi na to ve vládě peníze, já jsem návrh svého poradního orgánu prosazoval, ale prostě jsem ho neprosadil. Čekal bych logicky razantnější obhajobu těchto zájmů.

Je to podobné jako pan ministr kultury, který se taky tváří spokojeně, a naprostá většina pozměňovacích návrhů, které získaly potvrzení na rozpočtovém výboru, řeší problémy v oblasti kultury. Taky se musím zeptat pana ministra, jestli je podpoří, nebo ne. Jde o podporu významných festivalů, přes filmové pobídky, a teď bych mohl jmenovat jeden za druhým - památky. Opravdu výrazné změny k lepšímu, kdy se vlastně tomu resortu pomáhá, které tady podle mě nejsou čistě politické. (Předsedající upozorňuje na čas.) Poslední věta. Jenom by mě zajímalo, jak tedy rozhodla koaliční rada. Zajímalo by mě spolu s Milanem Urbanem, jak se koaliční rada rozhodla v oblasti podpory vědy, výzkumu a podpory kultury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Chalánková. Ne, odhlásila se. Pan poslanec Marek Černoch ještě jednou k faktické poznámce a pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Černoch: Já jsem slíbil, že to bude opravdu velmi rychlá otázka, protože paní ministryně tady nebyla. Jestli bych mohl dostat odpověď, jestli jsou to tak obrovské peníze v rámci milionů lidí, kteří jsou postiženi exekucí, že se na to nedají najít tak, aby bylo prostě možné vyřešit opravdu velký problém v rámci státního dohledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát s faktickou poznámkou. Po něm pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Pane vicepremiére Bělobrádku, já si myslím, že to, jak se chováte ve svém resortu, který nemáte, jak jste tady řekl, tak vědě, inovacím a vzdělání škodíte. 350 milionů na ESA na volitelné programy by nebylo vůbec předimenzované. Poměrně rychle by se vám vrátilo prvních 90 milionů. To, co říkáte, jenom svědčí o tom, že se v tomto oboru příliš nepohybujete. Je mi to velice líto, ale tam je skutečně potřeba člověk, který se dlouhodobě managementem vědy a inovací zabývá. Ono o tom svědčí i to, že když tady pan ministr financí dal soukromé sféře zásadní drtivý úder, inovacím ve formě jejich financování, tak vy jste tady nebyl, nebo myslím, že jste tady byl a mlčel jste, protože ani nevíte, v čem to je, v čem tkví jádro pudla. Prosím, je mi to líto. A předpokládám, že všechny spokojení ministři po projevu pana vicepremiéra sbalí svoje fidlátka a z resortů odejdou, protože sám řekl, že už od nich nemáme co čekat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové.

Kdyby to řekl někdo jiný než vy, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, tak bych si to možná vzal k srdcí, ale po některých vašich výlevech to beru opravdu s rezervou.

Myslím, že problémem je to, že čerpáme asi nejméně v rámci celé Evropské unie přímo z peněz, které jsou z Evropské komise, tam je těch peněz velmi málo. Já jsem řekl i panu předsedovi Stanjurovi, který tady asi není... (Hlasy ze sálu.) Je, sedí mi v zádech, tak se omlouvám. Prioritou, prostřednictvím pana předsedajícího, jsou teď především vědecká centra. Takže ano, není to úplně priorita. Na druhou stranu jsem řekl, a to znovu zdůrazňuji, že se budeme snažit hledat další peníze, které nejsou teď rozpočtovány, na to, aby tam šly. Ale příspěvky tam půjdou, to se vyřeší. Je tam přidaná hodnota, snahou to je, ale můžeme si možná říct v prvním čtvrtletí, jak to vypadá. Není to prioritou, to uznávám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Bělobrádkovi. Faktická poznámka poslance Romana Váni. Potom faktická poznámka paní ministryně Válkové, pak kolega Herman. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom poděkovat panu předsedovi vlády, panu ministrovi vnitra, paní ministryni spravedlnosti a panu ministru financí, že akceptovali usnesení výboru pro bezpečnost ve věci navýšení finančních prostředků pro bezpečnostní sbory včetně Vězeňské služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Romanu Váňovi za skutečně faktickou poznámku. Nyní tedy paní ministryně Helena Válková, po ní pan ministr Daniel Herman. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, ještě jednou, byla jsem vyzvána. Ano, chceme zvýšit počet zaměstnanců dohlížejících na exekutory. Ano, musíme na to najít finanční prostředky v rámci našeho rozpočtu, ale ne nesystémovými změnami v rámci schvalování rozpočtu, který už jsme koaličně dohodli. Můj slib tady existuje, víme o tom, že tato změna je potřebná, ale nechceme ji teď řešit tímto takzvaně operativním zásahem, aniž bychom měli jistotu, že neohrozíme rozpočet jako takový.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Válkové. Pan ministr Herman a poté pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP