(12.00 hodin)

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Jsem členem podvýboru pro kulturu, a proto musím potvrdit slova pana Kalouska i ostatních, protože jsme se na těchto pozměňovacích návrzích dlouho podíleli a rokovali. Bylo to několik jednání, a proto se velice přimlouvám za to, abyste podpořili návrh paní Kovářové i rozpočtového výboru i to, co tady říkal pan Kalousek. Věřte tomu, že já se zabývám opravami památek, především kostelů. Například v tomto roce 28. října jsme otevřeli kostel ve Slatině a vím, co to je sehnat na to prostředky z různých zdrojů. Proto se tedy přimlouvám, hlasujte pro pozměňovací návrhy pro kulturu. Děkuji. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Andrlemu. Teď mi dovolte ještě před vystoupením pana poslance Adama konstatovat omluvy z dalšího jednání. Dnes se na odpolední jednání omlouvá od 17 hodin paní poslankyně Nina Nováková. Dále se omlouvá po 11. hodině z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Pavel Šrámek. To je tato věc.

Než předám řízení schůze, připomínám ještě panu zpravodajovi, že první, co budeme hlasovat, je hlasování o návrhu, který přednesl pan poslanec Fiedler, to znamená stažení jeho pozměňovacího návrhu. My jsme schválili už proceduru hlasování a v tomto ohledu tedy první, co musí předcházet, je, že Sněmovna souhlasí se stažením tohoto pozměňovacího návrhu, tak abychom naplnili jednací řád.

Nyní prosím pana poslance Petra Adama, aby se ujal slova ve faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Richard Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já pouze fakticky chci napravit drobnou křivdu pana poslance Kalouska. Přísahám opravdu, ani jeden z poslanců Adamů neobhajoval tento rozpočet v televizi - nejen proto, že nás do televize nezvou, ale prostě proto, že bychom tento rozpočet obhajovat nemohli. Je tu několik derivátů jména Adam a ten čistý základ slova Adam to určitě nebyl, opravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tady ještě odhlášení pana poslance Richarda Dolejše.

Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak přece jenom to projednávání rozpočtu přineslo nějakou novinku. Ministři se brání tomu, aby dostali do svých resortů víc peněz. To je poměrně neobvyklé, vůbec tomu nerozumím. Chápu, kdybychom brali jiným ministrům, že ti, kteří by o ty peníze přicházeli, by se tady bránili a říkali: Já je nutně potřebuji.

K té poznámce s novým ministrem dopravy, jak mu to ztížíme. No, tím, že mu přidáme peníze, mu to určitě neztížíme. To určitě ne. On ten problém - buď ho vyřešíme dneska, nebo ho budeme muset řešit v průběhu roku. Když ho vyřešíme dneska, bude mít víc času na to, aby napravil chyby svého předchůdce, a nebude muset řešit ESA. Takže ten argument vůbec nesedí. Kdybychom chtěli novému ministrovi dopravy vzít peníze, to bychom mu způsobili problém.

A kdyby to nebylo tak smutné, tak bych se smál té představě pana ministra kultury, jak se sejde moudrá komise a bude rozhodovat, jestli podpoří Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Smetanovu Litomyšl, Dvořákovu Prahu, Struny podzimu, Český rok hudby a Janáčkův máj. Je jich sedm - ne, šest, ale to není úplně podstatné. To opravdu myslíme vážně? Budeme to dělat každý rok? A budeme čekat, co nám ta komise řekne, jestli to Pražské jaro je dobře, nebo špatně? Mně to připadá opravdu jako výmysl. A to, co říkal pan kolega Kalousek, že se prostě v tomhle tom bodě bojí ministra financí, to je pravda. Ty peníze můžete dostat rovnou dneska a navíc do resortu. A vy je nechcete a vy ustavíte moudrou komisi, která rozhodne, jestli si Pražské jaro zaslouží peníze, nebo ne. Tomu fakt nerozumím. (Potlesk v řadách napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, pěkné poledne. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení mého předřečníka pana poslance Pilného. Pan poslanec Pilný nám už tady poněkolikáté říká takovou tezi, že hnutí ANO dává méně peněz na vědu a výzkum proto, že chce nejdříve spravit ten systém, aby se peníze nelily do černé díry, kterou nazývá věda a výzkum. Já bych možná s touto tezí souhlasil, kdyby tak vládní koalice postupovala ve všech případech.

Já chci upozornit, že vládní koalice lije více peněz do sociální oblasti, aniž by tuto černou díru, kterou nazýváme sociální oblast, jakkoliv spravila. Vládní koalice lije více peněz do zdravotního systému, aniž by tu černou díru, kterou nazýváme zdravotní systém, jakkoliv spravila. Na vědu a výzkum ovšem hnutí ANO a vládní koalici peníze nezbývají, protože nejdříve musí vyspravit systém. Děkuji. (Potlesk napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nejednalo se o poslance Adama, ale o poslance Adámka. Omlouvám se oběma.

Ale chtěl jsem říct - pane ministře, vy si protiřečíte. Vy říkáte: Já teď ty peníze nechci, protože to chci rozdělit systémově. To znamená, důsledkem tohoto systémového přístupu bude, že tyto významné mezinárodní festivaly nebudou vědět dnes, ale až v únoru, v březnu, anebo až v dubnu, s jakým státním příspěvkem mohou počítat. To je systémové jako hrom! Kdyby to věděli dnes, tak jejich šéfdramaturgové jsou v daleko jednodušší a systémovější situaci, než když to budou vědět až za půl roku. Nota bene ten návrh podvýboru pro kulturu dával s vědomím, že to dává na tu nejvýznamnější excelenci, protože my musíme podporovat především excelenci.

Bohužel v minulosti docházelo k případům, kdy významné těleso, které nikdo neznal mimo okres, složené z harmonikáře a dirigenta, prohlásilo se za festival a dostalo grant ze státních peněz. To také není věc, která by nás měla těšit. Ale nešť. Pokud se vaše grantové komise budou zabývat i takovýmito festivaly, no tak ale budou mít k dispozici o 46 mil. víc, protože ten pozměňující návrh dnes bude přijat a ty mezinárodní klenoty, o kterých není pochyb, už budou saturovány zákonem o státním rozpočtu, který nepochybně bude dnes schválen. A vy říkáte: Já to nechci. Já chci, aby se to dělalo systémově z objemu, který bude o 46 mil. menší. Zkuste mi někdo říct, co je v tom systémového. Já v tom opravdu vidím jenom neskutečný alibismus a obavy z vrchnostenského rozhodnutí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Mám zde další dvě faktické poznámky. První má pan ministr Herman a další pan poslanec Chalupa. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Zase mi nezbývá než souhlasit s tím, co zde bylo řečeno. Ale musíme se pohybovat v kondicionálu. Kdyby to bylo možné, velmi bych to uvítal. Musím říci, že například to, co je načteno jako pozměňovací návrh pro Pražské jaro, je přesně ta částka, kterou Pražské jaro v letošním roce obdrželo, a nevidím nejmenší důvod, aby tomu v příštím roce bylo jinak. Samozřejmě kdyby tyto věci bylo možné řešit optimálním způsobem, budu první, kdo pro to zvedne ruku. A nejsem odpovědným členem této vlády, a tak jako jsem s vámi, pane předsedo, v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, vyjednával rozpočet této státní instituce, když vy jste byl ministrem financí, a rozhodně jsem se vás nebál, tak dnes odpovědně vyjednávám rozpočet pro svůj resort se stávajícím ministrem financí, kterého se také nebojím, a jsem rád, že jsme schopni najít, jak jsem řekl, rezonující úhel pohledu na to, aby náš resort mohl žít a mohl žít v realitě. To znamená 2,3 miliardy navíc se mi nezdá málo.

Ale znovu děkuji za veškerou podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám pana poslance Chalupu, po něm pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

Asi všichni tušíme, proč se tady vede takto rozsáhlá diskuse v podstatě o něčem, o čem bylo jednáno ve výborech. Několikrát jsem se zmínil, že výbory jsou na to, aby projednávaly tyto věci.

Jenom pokud se tady hovoří o prioritách a excelencích, vážení, znovu si dovolím apelovat a upozornit - excelencí a prioritou je bezpečnost této země. Z několika posledních událostí víme, že máme větší či menší problémy v této oblasti. Takže pokud je něco prioritou, tak je to bezpečnost. Myslím si, že rozpočet respektuje rovnovážně všechny resorty. Nechci se dotknout žádného resortu a nikoho z občanů a veřejnosti, ale pokud se budeme bavit o excelenci a prioritě, tak je to bezpečnost této země a občanů této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP