(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi. S faktickými poznámkami se přihlásil pan poslanec Rais, Stanjura a Stupčuk. Takže začínáme faktickou poznámkou pana poslance Raise. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já bych zareagoval na svého předřečníka. Mám naprosto opačný názor. Podporuji stanovisko ministerstva. A taky z praktického důvodu, kdybychom akceptovali tento názor, tak fakulty samozřejmě budou dělat veřejné soutěže a výsledek bude, že zodpovědnost zůstává na IČO, čili na rektorovi. Takže za ten lidově řečeno případný nepořádek, binec, nese zodpovědnost rektor. Tam je potřeba skutečně udělat jakousi systémovou změnu i v zákoně - tím myslím novelu vysokoškolského zákona, aby nebyla jenom zodpovědnost na rektorovi, nýbrž aby ta zodpovědnost šla dolů. Ale prostě fakulta nemá IČO, to je realita. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak za prvé vidíme typický úřednický postup - stačí to v metodickém pokynu. No, nestačí. To nic neřeší. Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj pro ty rektory nemá žádný význam, protože ti, kteří ten metodický pokyn vydávají, nerozhodují. Rozhoduje ÚOHS, rozhodují finanční úřady, auditní jednotky, auditoři - a teď bych mohl jmenovat, kdo všechno to kontroluje.

Nicméně moje poznámka je obecnější. Nejhorší vždycky je, když nějaký návrh zákona díky nám politikům vzbuzuje obrovská očekávání a naděje. A mnozí z nás se tváří, že pokud budou hlasovat pro tuto novelu, tak se něco vyřeší. Reálně se nevyřeší nic. Jenom zlegalizujeme vícepráce na 50 %. Naprosto souhlasím s tím, že tím přikryjeme špatnou přípravu staveb. Sami si řekněte, kdybyste vy byli investoři a stavěli rodinný dům nebo garáž, to je úplně jedno, jestli byste byli ochotni akceptovat navýšení o 50 %. Nebyli byste ochotni. Kdo tvrdí že ano, tak podle mě není upřímný. A tváříme se, že tím, že změníme tuto číslovku, takhle jednoduše něco vyřešíme. Jenom potvrdíme, že nemusí být kvalitní příprava. Ten tlak - a myslím, že se shodujeme, že musíme tlačit na kvalitní přípravu - se oslabí, protože nebude důvod. Budou dál fungovat podstřelené ceny a ti, kteří ty ceny dají mimořádně nízké, budou věřit, ať oprávněně, nebo neoprávněně, že v průběhu stavby si to na těch vícepracích doženou. Tohle jsou jediné dva efekty.

A navíc ta novela má platit kolik - 15 měsíců, maximálně? Všichni se tady zaklínáme - stabilita, stabilita, stabilita. Ale pak ta ministerstva začnou sekat jednu novelu za druhou... A kde je ta stabilita? Než se adaptují zadavatelé na tuto novelu, bude tady nový zákon. A já se ptám, kolegyně, kolegové, jaký to má smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Už vstupující do řeči.) Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce. Prosím, další faktickou poznámku má pan poslanec Stupčuk. Prosím.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl pouze dodat a navázat na vystoupení pana předsedy hospodářského výboru, že ty návrhy, které byly schvalované v hospodářském výboru, byly schvalované napříč politickými stranami, nikoliv tedy hlasy pouze koaličních zástupců. V případě oné výjimky z právních služeb pak tento pozměňovací návrh byl schválen takřka jednomyslně - myslím, že pouze jeden účastník se vyslovil proti.

V případě právních služeb se přece nejedná o nic jiného než o dovolenou transpozici evropské směrnice, tzn. že sama Evropská unie předpokládá takovouto možnost právní neregulace. Takže já bych v tom neviděl z tohoto pohledu žádný problém. A vůbec bych zde nemluvil o nějakém korupčním prostředí, když sama Evropská unie svou právní reglementací zde vytváří takovéto prostředí, takovouto možnost. Ony právní služby jsou specifické v tom, že otázka kvality právě není zohledněna v těch podmínkách mnohdy soutěžení a že se to kritérium redukuje pouze na vysoutěženou cenu. Ale je to podobně, jako když chcete jít k lékaři - máte-li možnost volby, chcete přece toho lékaře, který vás ošetří co nejlépe, tedy požadujete kvalitu. Obdobně je tomu i v případě právních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou a mám tady další faktické poznámky pana poslance Laudáta, Farského a Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se připojit k tomu, co zde říkal kolega Rais, a namítnout k tomu, co zde říkal pan poslanec Stanjura.

Není pravda, že by metodický pokyn ministerstva nestačil. Metodický pokyn je nepochybně v souladu se zákonem. Koneckonců pan poslanec Vácha říkal, že ten pozměňovací návrh je kompatibilní s tím metodickým pokynem. A pokud je zde hypoteticky nějaký problém, tak tam, kde by se snad někteří šéfové vysokých škol chtěli schovat za nějakou ještě přísnější dikci zákona. Ale to pouze zmnožujeme ustanovení v zákoně, zmnožujeme práva, která dnes již v zákoně jsou. A zejména kolegové na pravici by měli souznít s tím, že je zbytečné doplňovat do zákona další ustanovení, která pouze umožňují to, co dnes je již možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také k faktické poznámce, připraví se pan kolega Farský, poté pan poslanec Koubek a poté pan poslanec Blažek. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych snad navrhl, abychom šli radši hlasovat. Když to tady slyším (potlesk jednoho poslance), tak zjevně většina těch protagonistů, která tady říká např. o tom limitu 50 %, nebo míň, zjevně u žádné velké nebo složité stavby nebyla. Protože takhle to přece není. Tam jde o to, že jestliže investor je zloděj, tak jestli si myslíte, že tvrdou legislativou z něj uděláte dobrého člověka, to tak není.

A co se týká těch 50 %. To jde tak, že jakákoli změna se načítá a nesmíte odečítat změny. Tak kdyby tam někdo přišel, že aspoň by se racionálně když postavím komín o půl metru dál, tak aby to nebylo tak, že se přičítají jenom navýšení té ceny, ale odečetl se i ten původní komín, tak to tam není.

Takže prosím, já jsem skutečně trošku zděšen tím, že tady teoretizujete. Nicméně položte si otázku. Dobře, tady všichni kradou, slýcháme to tady od pana Babiše. Proč stejné zákony má zbytek Evropy? A oni na rozdíl od nás mají podstatně sofistikovanější projektanty. Jejich zodpovědnost za předané dílo. A pokud se domníváte, že vy vychováte projektanty, to je asi dlouhodobý proces. Načež my se teď už dostáváme díky nějakému ne zrovna příjemnému vývoji k tomu, že spíš budeme shánět, kdo vůbec něco ještě nakreslí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Ještě jednou dobrý den. Já bych skutečně chtěl ještě jednou zopakovat, že podle mě ten zásadní problém v kvalitě veřejných zakázek není v zákonu o veřejných zakázkách. Ten je v tom, že není čas na přípravu zakázek, že jsou to často dotační peníze, kde na projekt máte hrozně málo času. Pak nevíte přesně, co vlastně chcete, a pak se to řeší tím, že budeme zvyšovat vícepráce.

To zásadní ale, co jsem chtěl říct, je k odkazování se na evropskou směrnici, na úpravu. Skutečně to v ní je. A těch 50 % už je v ní víc jak deset let. Ale protože nemáme takové mechanismy, které by tomu dokázaly zabránit, tak jsme to v České republice zatím neuplatnili. Když jsem na jaře v tomto interpeloval paní ministryni Jourovou, tak její odpověď byla, že ano, tímto způsobem zjednodušíme zákon o veřejných zakázkách, zjednodušíme zadávání veřejných zakázek, ale ve chvíli, kdy k tomu bude kontrolní mechanismus, ať už to bude zákonem o vnitřní kontrole, nebo zákonem o registru smluv. Ani zákon o vnitřní kontrole ani zákon o registru smluv tady není a schválen nebude s účinností tohoto zákona. Přesto ta vrata pro korupci už otevíráme.

Já si myslím, že v momentě, kdy tyto zákony, ať už jeden, nebo druhý, budou, tak ten zákon o veřejných zakázkách bude moct být neskutečně jednoduchý. Od veškeré administrativy, která se dnes vyrábí do šanonu proto, aby následně mohla být zkontrolovaná a dohledaná, jestli zakázky se nějakým způsobem ohýbaly, bude moci být odlehčeno ve chvíli, kdy všechno bude probíhat naprosto otevřeně a transparentně. Celý administrativní proces se bude moci maximálně zjednodušit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP