(10.10 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, myslím, že Senát v podstatě ponechal v novele zákona to nejpodstatnější, co ta novela sleduje v boji proti daňovým únikům. Ty dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden je tedy odložení podávání výkazů, hlášení na 3 měsíce nebo ve lhůtě 3 měsíců, si myslím, že vyšel vstříc podnikatelům a živnostníkům, takže to jako zpravodaj také akceptuji. Ten první pozměňovací návrh si myslím, že má také svoji logiku, takže já jako zpravodaj samozřejmě doporučuji, abychom přijali senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, ctěné poslankyně a poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednával novelu zákona o DPH pečlivě a shledal v té novele více nedostatků, než jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích, které vám dneska předkládám. Pro to, abychom nějakým způsobem umožnili projednání zákona ve Sněmovně, jsme se nakonec omezili na předložení dvou pozměňovacích návrhů.

Ten první, jak tady už bylo řečeno, se týká skokové změny ceny stavebních pozemků díky tomu, že stavební pozemky od 1. 1. 2015, pokud byste nepřijali pozměňovací návrh, by v některých případech byly skokově zatížené 21procentní sazbou DPH, a tím by se zdražily jak pro investory, tak zejména pro klienty. My se domníváme, že pokud má být pravdou to, že tato vláda a i zákonodárný sbor chtějí podporovat investice a rozvoj České republiky, tak není možné připravovat investorům a jejich klientům takové podmínky, že najednou neuděláme nic jiného, než že jim zdražíme stavební pozemky, aniž by na to byli jakkoliv dopředu upozorněni. Další věc, která se ještě v zákoně, který jsme obdrželi z Poslanecké sněmovny a vlastně od Ministerstva financí, vyskytuje, je, že vůbec není jasné, který pozemek bude či nebude stavebním, protože v zákoně se také vyskytuje formulace, že stavebním pozemkem se stane pozemek, kterého se dotkne správní úkon, A nikdo přesně nedefinuje, co je to správní úkon. Komora daňových poradců s tím má docela velký problém, zda to je pouze akt, který provádí stavební úřad, anebo zda to je třeba i rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu nebo schválení strategie rozvoje apod. Z těchto důvodů jsme nakonec navrhli v našem pozměňovacím návrhu číslo 1, aby došlo k odkladu zdražení stavebních pozemků, respektive zatížení sazbou DPH, o rok a aby § 56 a s ním související § 56a vešly v platnost až od 1. 1. 2016. Pokud tento pozměňovací návrh bude schválený v Poslanecké sněmovně, tak tím pomůžeme našim investorům a jejich klientům.

Druhý pozměňovací návrh se týká kontrolních hlášení. Tady, a souhlasí to i s nálezy Finančního ředitelství a Finanční správy, se ukazuje, že je nesmyslné zatížit měsíčním kontrolním hlášením podnikající fyzické osoby, které vykazují DPH kvartálně, a proto vás pozměňovacím návrhem žádáme, abyste tyto fyzické podnikající osoby, které kvartálně vykazují DPH, osvobodili od měsíčního zasílání kontrolních hlášení a aby tato kontrolní hlášení také mohla být těmito fyzickými osobami zasílána kvartálně. Pro vaši informaci, týká se to 231 tisíc - 231 tisíc - drobných podnikatelů a živnostníků. Takže to je ve stručnosti obsah dvou pozměňovacích návrhů, které vám předkládáme.

Na závěr upozorňuji, že například naše pozměňovací návrhy neřeší problémy, které mohou vzniknout se zdražením sociálních bytů, neřešíme i další věci, další nedostatky, které se v tom zákoně vyskytují, ale to nebylo v našich silách, neboť jsme na projednání zákona měli necelých 30 dní.

Obecně si dovoluji říci, že Senát velmi negativně vnímá to, pokud daňové zákony jsou zasílány do Senátu na konci kalendářního roku. Je to -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím kolegy, aby opravdu se ztišili.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Je to obdobné, jako kdyby například ředitel školy začal malovat ve škole 25. srpna.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Dále prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já tady za TOP 09 dneska chci říct jedno. Máme se rozhodovat mezi zákonem špatným a ještě horším. Senát mírně novelu zákona vylepšil, nicméně prostě pro nás jak ten původní návrh, kde jsme hlasovali proti, tak i senátní verze je nepřijatelná. Tudíž TOP 09 bude hlasovat, ať už bude průběh hlasování jakkoliv, byť ze dvou koaličních stran slyším, už tady zaznělo, že se jim líbí senátní návrh, takže si ho asi prohlasujete.

Co se týká vlastního přístupu. Pan ministr financí tady něco zkusí a potom - vypustí to do světa, když náhodou někde dostane přes prsty, což se teď stalo v Senátu, a nestalo se to jenom v tomto případě, ale stalo se to v několika dalších případech, tak vlastně se jakoby ani nemrkne, nehne brvou a prostě jako by se nic nedělo a zase to obrátí, jako že je to také v pořádku. Já nevím, jak dlouho ještě budeme pokusnými králíky, že si koalice ani není schopná se svou většinou v Senátu sjednat dohodu, předjednat ty zákony tak, aby v tomto rozsahu to nebylo. Protože to už tady o tom budeme zasedat permanentně, pokud tedy bude legislativní smršť ze strany vládní koalice. Ona zaplať pánbůh ještě zase velká smršť nebyla, byť už tam budou za chvíli sedět pánové a dámy celý rok. Myslím si, že to o něčem vypovídá. Tady vidíte přesně skutečnou legislativní kvalitu Ministerstva financí. Některé resorty už jsou totálně rozvalené, jako doprava, ale zase veřejně se nic neděje. Mediálně se nic neděje, jako kdyby tam pan Prachař téměř rok neseděl.

My jsme byli v minulém volebním období ze strany opozice a zejména sociální demokracie velice tvrdě napadáni, když v roce 2011 ve snaze čelit krizi, která se navyšovala, zvětšovala každým dnem, každou hodinou, jsme chtěli ucpat díry, kterými teklo do příjmů do rozpočtu České republiky. Takže se trefilo také skutečně ke konci roku období, kdy jsme byli nuceni svolat sněmovnu. Tady jsme za to byli zcela nemilosrdně až brutálně zkritizováni předsedou sociální demokracie panem premiérem Sobotkou, tehdy z postu samozřejmě opozice. A pokud byste si vytáhli stena z toho období, tak byste se nestačili divit, jak tvrdě účtoval s koalicí, kterou nazval zombie, došlo tam i na slova o rozdrcených lebkách, načež tedy ve stenu je napsáno: smích z řad poslanců ČSSD. My se při rozdrcených lebkách - jednak já tady toto výrazivo používat nebudu, ale my se smát nebudeme, a už vůbec ne v adventním čase.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegy a kolegyně, aby opravdu ztišili své hlasy. Pokud máte co k vyřizování, učiňte tak v předsálí, ať nemusíme pořád řečníky přerušovat a můžeme plynule pokračovat v projednávání.

 

Poslanec František Laudát: A z té části, kterou bych vám tam - jenom pár vytržených vět z úst dnešního premiéra: Tyto návrhy nebyly předjednány a nebyly ani dohodnuty s parlamentní opozicí. O těchto návrzích zákonů nebylo a neproběhlo žádné jednání s vládními stranami s Českou stranou sociálně demokratickou. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že takto závažné změny v klíčových veřejných systémech v naší zemí by měly probíhat v diskusi. A další a další tyto věty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP