(10.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poukázat na velký rozpor v logice vystoupení pana poslance Volného. Říkal: Většina podnikatelů je poctivých a platí daně. Já s tím naprosto souhlasím. Ale pak je to zvyk a zvykově se platí daně. A protože menšina, já bych řekl, že výrazná menšina je nepoctivých, tak vaše opatření je plošné a dopadá úplně na všechny. Tak nevím, proč ti podnikatelé, ti většinově poctiví, kteří daně platí stejně jako jejich kolegové v Německu a v Rakousku, jsou proti vámi navrhovaným receptům.

Pořád říkáme, že se máme dívat směrem na západ. A rok tady slyším - Slovensko a Chorvatsko. Tak jsem se pro jistotu do toho atlasu podíval. Fakt to není směrem na západ. Tak buď je zvykové právo a většina platí daně, anebo jsme na klondajku, jak jste říkal vy, a většina neplatí daně. Nemůže platit obojí! Většina lidí je slušných, většina podnikatelů je slušných a platí daně! A vy je chcete znovu zatěžovat dalšími a dalšími předpisy. Já pak budu mluvit o dalších věcech, kterými jim zvyšujete administrativu, v rámci řádné přihlášky. Ale musíte si vybrat - buď se platí daně většinově, a pak je to zvyk a není to klondajk, anebo ne. Nemůže platit obojí! (Potlesk ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Nevím, jestli pan Volný žil někdy v Rakousku nebo v nějaké západní společnosti, o co svá tvrzení opírá. Jestliže si vezmete ne data, ale skutečně reálně, tak plus minus mentalitou se shodujeme s těmito sousedními zeměmi a není to tak, jak vy tvrdíte, prostřednictvím paní předsedající. Vy prostě tady chcete přivázat obrovské koule na nohy všem lidem, kteří by potenciálně tvořili nebo tvoří střední vrstvu. A o to tady jde. Vy tady chcete vybudovat kapitalismus, abych řekl, jihoamerického typu. Otravovat lidi, brát jim, špehovat je. To je vaše. A tahle novela jenom zapadá do toho, co tady říkal pan předseda Fiala, že budujete socialismus. Ta realita bude možná někde mezi sovětským socialismem a jihoamerickým kapitalismem. To je to, o co vám jde. A skutečně nechápu, když někteří z vás v hnutí ANO podnikali, že se nestydíte s takovýmihle zákony přicházet.

A svému předsedovi - že vy nemůžete, nebo se bojíte - co tady říkáte v kuloárech... Víte, já vám řeknu jedno. On si dovolí tolik, kolik mu dovolíte vy ve vlastní straně. Děkuji za pozornost. (Potlesk ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní již neeviduji žádnou faktickou poznámku. Pan ministr Babiš stáhl svoji přihlášku do rozpravy. S řádnou přihláškou pan poslanec Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsme tady minulý týden vedli debatu o tom, kdo chodí víc do práce a kdo má horší výsledky hlasování, tak pan ministr financí se chválil tím, že má největší počet předložených zákonů. Už zapomněl říct, že taky největší počet zákonů vrácených ze Senátu, to už je vždycky ta druhá polovina pravdy.

Já vycházím pouze z údajů, které jsou v důvodové zprávě, a to je vládní materiál. Původně jsme, milé kolegyně, milí kolegové, měli mít jednu novelu DPH! A jak napsáno v důvodové zprávě, někdo rozhodl na Ministerstvu financí, že budeme mít dvě novely DPH v letošním roce. To je o té stabilitě, kterou pořád vy opakujete, a přitom se chováte jinak.

Tak první novela, pro připomenutí, byl sněmovní tisk 214 a druhá novela sněmovní tisk 291. Už vidíte blízkost těch čísel, že to nemohlo reagovat. To znamená, vláda současně projednává dvě změny zákona o DPH. Sněmovnou obě dvě prošly v rekordním tempu. Vy jste si jako vládní většina odhlasovali, že nebudeme řádně diskutovat o změně daňových zákonů. U sněmovního tisku 214 první čtení bylo 10. června, lhůta zkrácena na 10 dnů, druhé čtení 15. července, lhůta zkrácena na 48 hodin. Schváleno 23. července. A už 4. září přichází do Sněmovny další novela. Protože na Ministerstvu financí nestíhali, tak se z jedné novely vyrobily dvě. Když se podíváte do důvodové zprávy této novely, která je tak důležitá pro vládní koalici - a pan poslanec Volný se plete s tou účinností, my nespěcháme, že to musí platit od 1. ledna 2015. Vy tak spěcháte! Proč jste zkracovali lhůty mezi prvním a druhým čtením? Proč jednáme hned 10 dnů po vrácení Senátu? Vy spěcháte od 1. ledna 2015! Tak nechytejte za slovo mého předsedu, který to řekl naprosto správně. Copak opozice vás tlačí k 1. ledna 2015? Vy nás všechny tady tlačíte k tomu, abychom to rychle schválili, aby to od 1. ledna 2015 bylo účinné.

Zapomněli jste těm podnikatelům říct, jaké byrokratické zbytečnosti jim přinášíte od 1. ledna 2015. Nevím, kdo z vás vyplňoval loni nebo předloni výkaz o DPH, ať už měsíční, nebo kvartální. Reverse charge dneska vyplňovali ti, co nakupují povolenky skleníkových plynů, a ti, kteří mají stavební činnost nebo kterým byla fakturovaná stavební činnost. To znamená, naprostá většina to nevyplňovala. Vy reverse charge pod pláštíkem boje proti daňovým únikům rozšiřujete na věci běžné spotřeby! Mobilní telefony, tablety, laptopy. Řekli jste těm živnostníkům, že když si 3. ledna koupí tablet, že DPH budou vykazovat jinak a že ho nedostanou zpátky? Když si koupí mobil, že budou jinak vyplňovat DPH? A když se spletou poprvé za leden 25. února ti, co mají měsíční, myslíte, že finanční úřad k nim bude přistupovat velkoryse? No to v žádném případě! A budou mít fakt čas, protože když to dneska schválíte, tak to vyjde kdy ve Sbírce - možná 29., možná 30. - a budou mít sedm týdnů na to, aby u věcí běžné spotřeby zaregistrovali zásadní změnu v podávání daňových přiznání. A tomu říkáme reverse charge, protože to řeší ty karusely. Já nevím, kolik je u tabletů, laptopů, mobilních telefonů karuselů.

Pokud je pravdivá informace, že průměrné stáří nebo délka existence firmy, která se dopouští podvodů v rámci karuselových podvodů, je 25 dnů, tak to je méně než jedno období DPH! Každý podnikatel ví, že když z ničeho nic má stát vracet DPH, velmi často přijde kontrola. A je to správně. A zkontroluje, zda ten výkaz v daném měsíci je oprávněný, či není. A tady se bavíme o tom, že tahle ta opatření dopadnou na ty nejmenší, které nemají týmy ekonomů! Velké firmy s velkým ekonomickým oddělením, pro ně ten reverse charge problém není. Pro ty ostatní to je. A není tak jednoduché to správně vyplnit. Kromě toho, že ty peníze, které živnostník může očekávat, dostane mnohem později. Nevím, jak budeme definovat zařízení, která obsahují integrovaný obvod nebo desku plošných spojů. Já nevím, jestli ti navrhovatelé vědí, co všechno do toho patří a kdo to bude posuzovat! Já se obávám, že po třech letech přijde na kontrolu finanční úřad a řekne: Ale pozor! Tady jste měli nějaký integrovaný obvod! To jste nemohli žádat o vrácení daně. To jste porušili zákon. Dodatečná daň. Dodatečné přiznání. Dodatečné náklady... Úplně zbytečné. O tom se ta debata nevede.

My moc dobře víme, že kontrolní hlášení (nesrozumitelné) 2016 a je docela úsměvné, že nám teď připomínají někteří významní členové rozpočtového výboru, že to tak je. No, my jsme na to nezapomněli. A co si mají ti podnikatelé připravovat od ledna? Copak víme, jak bude vypadat kontrolní hlášení? Když tady byl návrh, aby aspoň základní parametry kontrolního hlášení byly v zákoně, tak vy jste, dámy a pánové z vládního tábora, toto odmítli! Na co se můžete připravovat, když nikdo neví, jak to bude vypadat? Možná už to pan ministr ví, možná by nám to v debatě mohl říct, jak bude vypadat kontrolní hlášení.

Velmi mě zaujala ta křížová kontrola. Správně říkal pan senátor Vystrčil, jak vždycky úředníci Ministerstva financí, když to popisovali, tak to vášnivě obhajovali na výborech ve Sněmovně a říkali: Takhle bude ta křížová kontrola, takhle! (Ukazuje sepjaté ruce vpravo a vlevo.) Ale v jakém formátu budou podnikatelé odevzdávat ta data, aby ta kontrola byla možná? V jakém? V PDF? Kontrolovali jste někdy dva dokumenty v PDF křížově? No to se softwarem nedá udělat! To se opravdu softwarem nedá udělat. Nebo je budete nutit, aby to byl nějaký Office a budou si muset pořizovat nějaké softwary, které to umožňují, a vy budete předepisovat tabulky? Protože pak se to logicky naprogramovat dá! Nebo budete předepisovat databáze, ve kterých se to musí poskytnout? Protože pak se to naprogramovat dá! Ale z běžných kopií, když budete mít statisíce kontrolních hlášení měsíčně nebo kvartálně... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP