(11.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já nevím, proč máte šikanovat. Když to vezmete, tak kolik lidí v naší zemi páchá trestnou činnost? Jsou to tři procenta lidí - já neznám statistiky, to by asi pan ministr Chovanec někdy řekl - od bagatelní až po tu nejzávažnější. A vy ve jménu možná jednoho procenta, dvou procent lidí, podvodníků, gaunerů terorizujete zbytek země. Nemůžu si pomoc, je to tak!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas! Děkuji. A nyní prosím s další faktickou pana poslance Chalupu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Já vás dlouho nezdržím, jenom k pánům předřečníkům. Prosím vás, zabývejme se tím, co dneska má Sněmovna projednávat, a ne tím, co bude projednávat, až se sem něco ze Senátu dostane. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a znovu s faktickou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Kalousek. (Dostává přednost.) Takže pan poslanec Kalousek dostal přednost. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Chaloupkovi: Ale to my přesně děláme! Chalupovi - omlouvám se. To my přesně děláme! To je úplně stejný mechanismus, jako když například EU odmítá prodat do Spojených států chemikálie sloužící k popravě. Také by jim někdo mohl říct: Prosím vás, teď jim prodejte ty chemikálie a zabývejte se tímto obchodem, a pokud by mělo dojít k popravě, tak teprve potom o tom mluvte. To je přesně ono! Vy tady pletete provaz pro oběšence a vadí vám, že už mluvíme o oběšení - ale o čem máme jiném mluvit, když ten provaz už pletete? (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jsem chtěl zareagovat také na pana Chalupu. Jakmile zbankrotujete - vy ho zbankrotujete - svými pravidly nějakého podnikatele, tak pak už můžete dělat akorát, že budete křičet něco z okna a dál si poslouchat nějaké pohádky od svého předsedy, ministra financí a já nevím, co všechno. Takže to prostě takhle nefunguje. A máte poslední možnost tenhle nesmysl zarazit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Blažka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji. Já jen stručná reakce na pana ministra Babiše v trošku jiném smyslu.

Ale pane ministře, vy jste ministrem vlády a v 21. století, nikoliv v 70. letech. Takže byste neměl říkat věty, když někoho zatkli, že něco ukradli. To ještě nerozhodl soud. Takže bych vás chtěl poprosit, abyste ctil presumpci neviny. To už nejsou vaše 70. léta, kdy stačilo někam poslat policii, dát to do novin a ten člověk byl národem a davem odsouzen. Takže poprosím, abyste tyto výroky neměl. Ony jsou i žalovatelné. Nikoliv mnou, ale pokud by třeba došlo k tomu, že by se to neprokázalo, za co jsou dnes ti lidé asi stíháni nebo budou, tak by na vás také mohli leccos vysoudit, což by vás možná nebolelo. A pak ještě jedna poznámka. Ale mě to bolí jako občana, protože fakt jste člen vlády, takhle byste se vyjadřovat v tomto systému neměl. Systém, kdy to takhle šlo, je zaplať pánbůh pryč.

A druhá poznámka. Jsem rád, že říkáte, že zákony platí v Čechách. Já naštěstí žiji na Moravě, takže mě se naštěstí ty vaše zákony netýkají. (Pobavení a potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážená paní předsedající, vážené, ctěné poslankyně, poslanci, já se v závěrečném slově vrátím k některým vystoupením. Já jsem napočítal 20 faktických poznámek a čtyři vystoupení s tím, že jako předkladatel musím říci, že některá skutečně byla logicky nekonzistentní. Pokud tvrdíme, že většina lidí platí daně, je poctivých, a zároveň, že tady je klondajk, tak to není logicky konzistentní. Některá byla nepravdivá. V ČR máme asi 300 tis. živnostníků, ale to neznamená, že většina z nich má obrat mezi 750 tisíci a milionem korun. To znamená, není tomu tak, že by případné snížení povinnost platit DPH na 750 tisíc se jich dotklo, a je neférové tyto argumenty používat, protože jsou nepravdivé.

Druhá věc, která s tím souvisí, je, ať ten zákon přijmete ve verzi navržené Senátem, nebo ve verzi přijaté Poslaneckou sněmovnou, tak stejně zůstane jeden milion korun. O tom dneska nemluvíme a pozměňovací návrhy to neřeší. Takže to byla opět věc, která sem nepatří a s pozměňovacími návrhy nesouvisí. Považoval jsem za důležité to vysvětlit.

Třetí věc, to je ten krátký čas, který na to všichni máme, a o tom jsem tady už mluvil. Bylo to několikrát tady zdůrazněno znovu. Já nemohu než to znovu potvrdit. Myslím si, že právě díky tomu přístupu současné vlády a zejména Ministerstva financí máme dneska situaci velmi ztíženu a spoustu věcí dalších, které jsou nedostatkem toho zákona, nemůžeme řešit. My jsme v Senátu na ně i rezignovali, a možná to právě proto některé poslance a některé poslanecké kluby vede k tomu, že nebudou hlasovat ani pro tuto senátní verzi zákona.

Přestože mi to úplně nepřísluší, tak protože pan poslanec Farský nedostal odpověď na své otázky, tak já na ně odpovím aspoň velmi stručně.

Co se týká malých rozpočtových pravidel, která byla vrácena do Poslanecké sněmovny a vy je nemusíte projednávat ještě na konci prosince jenom proto, že jsme jejich účinnost posunuli nebo navrhli posunout na 1. 7. 2015, tak tady upozorňuji, a není to legrace a nemluví se o tom, že pokud by Senát schválili malá rozpočtová pravidla v podobě, která přišla z Poslanecké sněmovny, a v podobě, kterou navrhlo Ministerstvo financí, tak by obce a kraje byly částečně od 1. 1. 2015 nefunkční! (Potlesk v pravé části sálu.) Nevyplácely by se sociální dávky, které poskytují kraje a obce, nevyplácely by se systémové podpory a nevyplácely by se další podpory, které jsou součástí dotačních programů, neboť měsíc dopředu nevisely! Protože nemohly, neboť obce a kraje o této věci nevěděly.

Co se týká velkých rozpočtových pravidel, tak tam dochází k tomu, že je také vracíme, protože to, co bylo připraveno na podnikatele a na příjemce dotací a poskytovatele, bylo to, že poskytovatel dotace mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace bez toho, aniž by to musel zdůvodňovat! Ještě jednou: Poskytovatel dotace v té podobě velkých rozpočtových pravidel, která jsme obdrželi do Senátu, mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace, aniž by to musel zdůvodňovat - jakkoliv, což nevadí některým - (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se omlouvám, ale prosím, abyste se vyjadřoval k tomu návrhu zákona, který zde navrhujete. (Nesouhlasné bouchání do lavic zejména v řadách ODS a TOP 09.) Prosím o klid!

 

Senátor Miloš Vystrčil: Co se týká přenesené daňové působnosti, tu jsme v senátní debatě neřešili, protože to je problém tak komplikovaný, že se v té době, kterou jsme měli na starosti, vyřešit nedal.

Obecně jsem tady senátní návrh přednesl. Důvody, proč byl senátní návrh přijat, jste slyšeli. Je nyní na vás, abyste hlasováním rozhodli, jakým způsobem bude návrh platit a zda bude platit v roce 2015, některé jeho části správně až od roku 2016. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych vznesl námitku proti tomu, jak jste se chovala k našemu kolegovi ze Senátu. Nebyl žádný důvod, abyste mu skákala do řeči a peskovala ho! On nám poskytl informaci, kterou člen vlády odmítl poskytnout, nebo nepovažoval za potřebné ji poskytnout. Byl to normální dotaz člena Poslanecké sněmovny, jaký bude osud zákonů, které vrátil Senát. To, že členové vlády - a my už jsme na to zvyklí - na otázky neodpovídají a mlčí, to je jedna věc. Ale neviděl jsem žádný důvod a neznám žádné ustanovení jednacího řádu, které by pan senátor porušil. A i kdyby mírně vybočil z našich jednacích - je tady host, já také přesně neznám jednací řád Senátu, tak si myslím, že jistá velkorysost by se k tomu slušela. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za vaši námitku, ale dovolte mi, abych vám sdělila, že jsem postupovala podle jednacího řádu a vedla pana senátora k věci.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kam tak spěcháte? Vždyť to je vaše vláda, kvůli které tady dneska zasedáme, tak nebuďte nervózní! Já bych tomu rozuměl, paní místopředsedkyně, kdybyste všem měřila stejně. Kdybyste měřila stejně členům vlády, kteří tady velmi často zanášejí úplně jiné věci, které s tím zákonem nesouvisí, a bylo to i dneska, pak bych nic neříkal. Ale když si vyberete jenom jednoho, a k tomu ještě ctěného hosta z horní komory Parlamentu České republiky, tak se mi to prostě nelíbí a zastat se ho prostě musím. (Potlesk z pravé strany sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP