Pátek 13. února 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí pan Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Miloš Babiš. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 298/3.

Otevírám rozpravu. Poprosím pana ministra i pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Děkuji vám. Eviduji první přihlášku do rozpravy k tomuto bodu, pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, vlastně jediného, který byl k tomuto návrhu, k této novele předložen. Je to návrh, který se týká § 12 zmíněného zákona. (Hluk v sále.) Tento paragraf není předmětem novely, kterou nám vláda předkládá. Paragraf se týká zprávy o stavu životního prostředí České republiky, která je každoročně zpracovávána a která se také na této schůzi nachází někde na programu -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale skutečně, kolegové a kolegyně, jestli máte něco na srdci, co si potřebujete říct, jděte do předsálí. Není slyšet, co pan poslanec říká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

 

Poslanec Jan Zahradník: - a která bude projednávaná na této schůzi někdy. Já navrhuji, aby v návaznosti na tuto zprávu ministerstvo vypracovalo také zprávy o stavu životního prostředí pro jednotlivé kraje. Myslím si, že kraje mají jak ve své samostatné, tak i v přenesené působnosti tolik povinností, že při jejich plnění jim tato zpráva velmi může pomoci. Proto vás prosím o podporu mého pozměňovací návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nevidím, neregistruji přihlášku do rozpravy... Chcete mít závěrečné slovo, pane ministře, nebo...? (Závěrečné.) V tom případě tedy ukončím rozpravu a dám vám závěrečné slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to stručné. Já myslím, že po tom minulém bodě určitě nedokážu nahradit takovou dávku zdravého adrenalinu. Ale já si jenom tedy dovolím velmi rychle reagovat na pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Já ho chápu, určitě, nicméně Ministerstvo životního prostředí ho jako předkladatel nepodporuje z následujícího důvodu. Obligatorní povinnost vytvářet vlastně krajské zprávy ke zprávě o životním prostředí nebyla v příslušné legislativě ani do roku 2009, kdy byly ty krajské zprávy vytvářeny dobrovolně. My jsme všechny kraje požádali asi před dvěma měsíci, aby se vyjádřily, zda mají o podobnou zprávu - krajskou - zájem. A pouze 7 krajů ze 14 určitý zájem vyjádřilo. To znamená, my bychom se v této chvíli určitě přikláněli k tomu, že nechť to tam není obligatorně dáno, protože to samozřejmě znamená i určité nadnáklady, a nechť to opravdu vyjde z aktuální poptávky krajů po těch zprávách. Pokud kraje o ně budou mít zájem a jasně to deklarují, tak jsem připraven, slibuji tady a prohlašuji zodpovědně, že tyto krajské zprávy budeme dělat, a to i bez toho, aby to tam bylo obligatorně. Ale zatím vidím maximálně polovinu krajů, které mají o podobné zprávy zájem. Proto si myslím, že je nadbytečné, aby se to tam objevilo jako povinná součást zprávy o životním prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze pro pořádek připomínám, že ve 12.45 máme pevně zařazené volební body, takže budu muset rozpravu přerušit v jejím průběhu. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... (Námitky z pléna.) Máte pravdu, já se omlouvám, ale já jsem rozpravu ukončil a bylo to pouze závěrečné slovo pana ministra. Vy máte přednostní právo, pane poslanče Laudáte?

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, naléhavě bych požádal, jestliže dojde k polemice předkládajícího, tak aby se to odehrávalo před závěrečným slovem. Pan kolega Zahradník už nemá šanci reagovat ze statutu jednacího řádu. Nedělejte to prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, budeme pokračovat tak, jak nám stanoví jednací řád. Rozpravu jsem skončil a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Poprosím zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil. Máte slovo.

 

Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem hlasování ve třetím čtení. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Byl podán jediný pozměňovací návrh přednesený poslancem Janem Zahradníkem ve druhém čtení dne 21. ledna 2015. Navrhuji hlasovat nejprve o tomto pozměňovacím návrhu zařazeném v systému pod číslem 178 (správně 1878), potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikdo jiný nemá žádnou námitku proti tomuto postupu? (Bez námitek.) Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. A já vás poprosím o vaše stanovisko. Pane zpravodaji? (Negativní.) Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 57. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme tedy nyní k hlasování o celém návrhu zákona. (Velký hluk v sále.)

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 298, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 206, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, hlasování končí, pro návrh 157, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloš Babiš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám ještě všem připomněl, že zítra máme svátek sv. Valentýna. (Šum v sále.) Našim poslankyním bych rád popřál krásné prožití (smích v sále) svátku všech zamilovaných. Našim pánům poslancům bych rád připomněl, aby svým milenkám a manželkám (smích některých přítomných) nezapomněli koupit květinu a večer se pořádně pochlapili. (Rozpačitá nejednotná reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl říct panu poslanci. Za prvé, že neměl mluvit, že je po bodě. A za druhé - ty blbé řeči si nechte mimo Poslaneckou sněmovnu. (Ozývá se hukot, bouchání do lavic, někdo nereaguje vůbec.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze přednostní práva. Pouze přednostní... Pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Prosím vás, pane místopředsedo, já jsem si to vytáhl. Vím, že mě nebudete mít rádi. Ale přesto, že asi víte, co občas dělám, tak se člověk splete. A já jsem hlasoval ne a spletl jsem se, na sjetině mám ano. Ale hlasoval jsem ne, můžete se podívat na kamery. U zákona předchozího - ne u celého zákona, ale u pozměňovacího návrhu. Je mi to líto. Ale hlasoval jsem opravdu ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Znamená to, že zpochybňujete hlasování a chcete dát námitku...-

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Ano. Zpochybňuji hlasování. Poprosil bych o tom pozměňovacím návrhu hlasovat ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. (Šum v sále, nepřehledno, někteří poslanci stojí u svých lavic, poslanec Stanjura si musí zjednat pořádek u jiného poslance, aby se dostal k mikrofonu.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A zase se budeme hádat, co je to bezprostředně. Bezprostředně to není. Proběhlo hlasování. Závěrečné hlasování o zákoně. To prostě není možné! Zase to chcete ohýbat. Měl jste jít hned po hlasování. To je naprosto v pořádku. Mezitím jsme zákon odhlasovali jako celek, předsedající ukončil bod... To prostě není možné. Bohužel, pozdě. Bohužel. (Poslanec Schwarz nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já osobně si myslím, že se jedná skutečně o bezprostřední námitku, kterou bychom měli akceptovat. A v případě, že vznášíte námitku proti mému postupu, dám o tom hlasovat.

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, za prvé se podívejte, kolik je hodin. Čtyři minuty máme projednávat jiné body. Nevím, proč tady dáváte slovo i těm, kteří ho mít neměli. To není možné. Nemůžete tohle to udělat a říct, jestli máte námitku, tak si ji vzneste. No tak se zase sejdeme v Brně, pokud si to zase prohlasujete. Prostě buď budete dávat pozor a budete dávat námitky včas, nebo prostě máte smůlu! To je všechno! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já udělám jednu věc a to je to, že skutečně máme pevně zařazený bod na 12.45, tzn. půjdeme k volebnímu bodu a vrátíme se poté, co odvolíme. (Silný hluk v sále.) Uděláme to, že přeruším jednání Sněmovny, budou volební body a následně se k tomuto vrátíme.

Poprosím předsedu volební komise, aby řekl, jakým způsobem budeme nyní postupovat. Nyní jsou na programu volební body.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne ve 12.50 hodin, mrzí mě, že do volebních bodů vstupujeme v takto rozjitřené atmosféře, a věřím, že to nepříjemné dění, které teď proběhlo, nesníží vaši koncentraci na volební body. Za sebe slibuji, že budu co nejstručnější a nejefektivnější. Čeká nás pět volebních bodů. Než se do nich pustíme, tak vás prosím jménem pana předsedajícího o klid a pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás podpořím, požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku a poslouchali, co předseda volební komise říká.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, víte sami, že řada volebních bodů je velmi pečlivě sledována médii, tak i z toho důvodu vás prosím o klid. Když dovolíte, také bych tu rád přivítal významné zástupce kulturní obce na balkonu, vážené dámy a vážené pány režiséry a filmaře. Myslím, že mohu říci, že jsme rádi, že věnují pozornost pochopitelně jednomu konkrétnímu z volebních bodů, a to Státnímu fondu kinematografie. Věřím, že věčná telenovela jménem jednání Poslanecké sněmovny pro ně bude inspirací jen v tom pozitivním.

 

Nyní tedy otevíráme bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP