Pátek 13. února 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

107.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

U tohoto bodu se omlouvám, budu nucen mluvit o trochu déle. V tomto případě Sněmovna zatím příliš úspěšná nebyla, pokud mi dovolíte tento komentář. V prvním kole jsme 23. ledna z 20 předložených nominací ministra kultury zvolili dva členy. Jsou to pánové Jiří Kubíček a Přemysl Martínek. Zbývá nám tedy, a teď prosím o pozornost, dovolit dalších sedm členů. Budeme tedy vybírat ze 14 postupujících, z dvojnásobku neobsazených míst. Připomínám, že funkční období by mělo začít 5. dubna, takže je více než na čase, aby Sněmovna byla úspěšná.

Pro stenozáznam musím přečíst všechny postupující i s počtem hlasů z prvního kola. Budeme vybírat z následujícího seznamu: Petr Bilík 67 hlasů, Tereza Brdečková 24, David Čeněk 27, Lubor Dohnal 69, Iva Hejlíčková 58, Zuzana Kopečková 85, Zuzana Mistríková 8, Richard Němec 20, Karel Och 6, Milica Pechánková 48, Vladimír Soják 33, Daniela Staníková také 33, Petr Vítek 86 a Jiří Voráč 63 hlasů. To je těch 14 postupujících.

Ještě v rychlosti připomenu to, že pokud dnes zvolíme celý fond, tak okamžitě po skončení volby volební komise losem vybere délky funkčních období jednotlivých členů. Je to v souladu s dikcí zákona 496/2012. Jde o novou, první volbu této rady. Tři členové budou mít roční období, tři dvouleté a tři tříleté období.

Nyní tedy i v tomto bodě prosím, pane předsedo, abyste přerušil tento bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vám vyhovím a přerušuji tento bod. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak jak jsme se rozhodli na začátku tohoto týdne, přidali jsme ještě dva volební body, jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Tím prvním je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP