(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Adamová - zdravotní důvody, paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Holeček - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček do 15 hodin - osobní důvody, pan poslanec Tureček - zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Válková - zdravotní důvody, pan ministr Zaorálek - rovněž zdravotní důvody. Tolik omluvy.

Poprosím o klid. Děkuji.

Chtěl bych vás nejprve seznámit s návrhy, které vzešly z dnešního grémia. Dnes, tedy v úterý 10. 2., bychom zařadili do pořadu schůze a projednali jako první tři body zákony vrácené Senátem, což je tisk 299/8, tisk 300/5 a tisk 339/7. Je to posuzování vlivů na životní prostředí, veřejné zakázky a ochrana zemědělského půdního fondu. Potom bychom pokračovali bodem, který jsme zařadili v tom minulém týdnu, to je bezpečnostní situace v České republice, bod 108, a poté bychom pokračovali pevně zařazenými body, to znamená 60, 61, 62, 63, 18 a 19. To je tedy k dnešku.

Ve středu 11. 2. bychom projednali bod 99, což je tisk 308, zákon ve třetím čtení, jako první bod, jedná se o zákon o užívání bytů, poté bychom pokračovali dalšími 11 návrhy zákonů ve třetím čtení a potom již pevně zařazené body 28, 29 a 31.

Ve čtvrtek 12. 2. bychom bod 117, což jsou dotační programy, zpráva, tisk 373, projednali jako první bod. Upozorňuji, že ve čtvrtek vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali písemné interpelace, nebude od 9 do 11 hodin ten standardní bod písemných interpelacích, ale začne sněmovna již v 9 hodin rovnou projednáváním schválených bodů a jako první by tedy byl bod 117.

A poslední informace - v pátek 13. 2. bychom ve 12.45 hodin zařadili volební body.

Tolik návrh, na kterém se shodlo grémium.

Ještě vás upozorňuji, že v 19 hodin budeme pokračovat v přerušené 24. schůzi.

Nyní zde mám přihlášky k programu schůze. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Jenom se zeptám pana předsedy Kolovratníka - vzhledem k tomu, že ten návrh je zde z grémia - když tak potom můžete vystoupit. (Oslovený - připomínka mimo mikrofon.) Dobrá, takže po panu předsedovi Kalouskovi vystoupí pan poslanec Kolovratník, potom pan poslanec Blažek. (Neustálý hluk v sále.)

Já znovu prosím o klid, aby pan předseda v důstojné atmosféře mohl sdělit svůj návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Doufám, že jste všichni příjemně naladěni po lednové ztučnělé výplatě, protože co jsme si tolik přidali, o to více budete nakloněni mému návrhu. Protože vás chci požádat, aby byl zařazen... (Odmlka pro hluk v sále.) Fichtnere, Fichtnere...

Protože jsem si vás chtěl dovolit požádat, aby byl zařazen nový bod na pořad dnešní schůze, který by se jmenoval mimořádná - pardon - mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově. Vzhledem k situaci, která je z hlediska mezinárodní bezpečnosti ať už na východních hranicích Ukrajiny, nebo na Blízkém východě, pravděpodobně v letošním roce nebyl a nebude významnější mezinárodní summit, než byla mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově. Všechny evropské státy... nebo vlády -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já opravdu prosím o klid. Pokud někdo chce diskutovat, tak mimo jednací sál.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ale já můžu v jednacím sále, pane předsedo, viďte?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vy samozřejmě můžete pokračovat, snažil jsem se vám zjednat důstojnou atmosféru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vlády všech evropských států na této konferenci byly zastoupeny na té nejvyšší možné úrovni. Tu svým prezidentem, tu svým premiérem, tu alespoň svým ministrem zahraničních věcí. Právě proto, že všechny si uvědomují, že tento summit byl pravděpodobně nejdůležitějším mezinárodním setkáním týkajícím se bezpečí a budoucnosti každého občana v Evropě.

Za vládu České republiky tam nebyl nikdo. Slovy nikdo. Byl to jednak šok, jednak velmi trpké potvrzení našeho již několik měsíců probíhajícího přesvědčení, že prestiž mezinárodní politiky české vlády se prudce snížila, že vlastně nikoho nezajímáme. Taky jsme tam nikomu nechyběli. A co hůř, i česká vláda tento problém chápe velmi podobně: V zásadě nás to nezajímá, co bychom tam dělali.

Za českou vládu dostal pozvánku alespoň tedy ministr zahraničí - ze slušnosti. Nikoliv premiér, nikoliv prezident jako součást exekutivy, ale ministr zahraničí. A ministr zahraničí se omluvil! Co by tam dělal! Takže tam nebyl slovy nikdo.

(Důrazně:) Pokud na to tímto způsobem trestuhodně rezignovala česká vláda, neměl by na to rezignovat Parlament a neměla by na to rezignovat Poslanecká sněmovna, které se česká vláda zodpovídá. Znovu opakuji - za posledních 25 let nebyla nikdy mezinárodní situace v oblasti bezpečnosti tak citlivá, tak napjatá, jako je v roce letošním. Mezinárodní konference v Mnichově byla naprosto vrcholným, důležitým summitem, kde měl být aspoň jeden zástupce české vlády, kde mělo zaznít stanovisko české vlády nebo kde měla být česká vláda alespoň vidět! Jestliže tam nebyla, je to trestuhodné, a ještě trestuhodnější by bylo, kdyby se tím nezabývala Poslanecká sněmovna jako suverén, jako kontrolní orgán, které se česká vláda zpovídá a zodpovídá.

Myslím si, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila vysvětlení předsedy vlády, proč na českou vládu nebyl nikdo přítomen. A velmi bych jako předkladatel tohoto návrhu ocenil, kdyby předseda vlády našel nějakou méně nejapnou výmluvu, než že ministra zahraničí bolelo koleno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP