(14.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ono ho možná bolelo, nechci ho podezírat, že si to vymyslel. Ale i kdyby k bolavému kolenu měl ještě kuří oko, ječné zrno a vlka, tak všechny tyto vážné neduhy dohromady neopravňují ministra zahraničí, aby rezignoval na účast na takto významném summitu a vystavil Českou republiku posměchu domácí i zahraniční veřejnosti.

Domnívám se, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila informaci od jediného účastníka, kterého Česká republika na této konferenci měla. Byl to předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg. Nebyl zástupcem české vlády, ale byl to zástupce Poslanecké sněmovny, byl to zástupce České republiky, byl jediným přímým účastníkem a domnívám se, že bychom si měli všichni poslechnout, jaký byl průběh a závěry této konference, o které si opravdu nemyslíme, že to byl standardní a marginální summit, a že by Poslanecká sněmovna měla pozorně vyslechnout, o čem tam byla řeč.

Domnívám se, že by si Česká republika zasloužila, aby na toto téma existovalo něco víc než usnesení výkonného výboru sociální demokracie, kam se nebohý nemocný ministr Zaorálek dobelhal. Do Mnichova už to nezvládl, on je přece daleko, téměř za oceánem. Výkonný výbor sociální demokracie přijal jakési usnesení na toto téma, což je samozřejmě jeho právo, ale myslím si, že Poslanecká sněmovna jako suverén by o tom měla také diskutovat a také přijmout nějaké usnesení jako jasné stanovisko České republiky, které zazní, když už česká vláda tuto konferenci ignorovala.

Dovoluji si proto navrhnout zařazení tohoto bodu na středu jako první bod po obědě. A doufám, snažně vás prosím, abychom nenásledovali příkladu české vlády, abychom nedali signál, že je nám to jedno. Abychom se jasně vyjádřili k tomu, že tato záležitost se nás týká, a nemůže se nás netýkat, protože se týká bezpečnosti a budoucnosti každého občana v České republice. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní mám s přednostním právem pana ministra průmyslu a obchodu, ale rovněž přednostní právo uplatńuje kolega Sklenák. Ano. Pan předseda klubu ČSSD, prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já musím říct, že vládní poslanci vycházejí velmi často vstříc návrhům podobným, které zde přednesl pan předseda Kalousek. Jen připomenu, že jen na dnešní den máme dva mimořádné body, které si vyžádala opozice. Budeme se bavit o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice a v 19 hodin se vrátíme do schůze, která se zabývá muničním skladem ve Vlachovicích-Vrběticích. Nejsme jako vládní koalice v minulém volebním období, kde by bez rozmyslu každý návrh opozice byl zavetován. Nicméně důvody, které vedly pana ministra Zaorálka k neúčasti na zmíněné konferenci, byly sděleny. Pan ministr měl původně v úmyslu na tuto konferenci odcestovat, ale ze zdravotních důvodů to nebylo možné.

Na základě toho, co jsem řekl, jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a hnutí ANO vetuji zařazení tohoto bodu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr Mládek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl zařazení sněmovního tisku číslo 351, druhé čtení, energetický zákon, na zítra 14.30 jako pevný bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Podívám se. Zítra. Ano, dobrá. Nyní se hlásí pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Přicházím s nekonfliktním návrhem a navážu na pana předsedajícího ve věci volebních bodů. Jak jste obdrželi informaci z grémia, je navrženo, aby body 105, 106 a 107 byly pevně zařazeny v pátek ve 12.45, a já bych prosil ještě k nim přidat, resp. zařadit dva nové body. Bude to za prvé volba vedoucího stálé delegace ve Středoevropské iniciativě a za druhé volba vedoucího stálé delegace v Meziparlamentní unii. Připomínám, že jsou to dvě delegace, jejichž vedoucího nemáme obsazeného od podzimu loňského roku. K těm třem již daným volebním bodům prosím ještě přidat dva nové, Středoevropskou iniciativu a Meziparlamentní unii. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, znamenám si. A pan poslanec Blažek má slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Samozřejmě v situaci, v jaké jsem v posledních dnech a hodinách, nemohu jinak, než navrhnout bod, který by se jmenoval Informace vlády o tzv. dohodě s justicí a situace v resortu spravedlnosti. Chci ale prosím na úvod říci, že situace vypadá tak, že by teď bylo strašně pohodlné pro opozičního politika kritizovat jak odcházející ministryni, tak koalici, a nevím, koho ještě, ale to je přesně to, co teď dělat nechci. Jednak tu není paní ministryně a jednak už je oznámeno, že tam proběhne určitá výměna, takže bych to vzal ode mě vlastně svým způsobem jako nefér nebo hovoření spíše k minulosti.

Na tom, co se stalo za poslední týdny, je nejzajímavější do jisté míry úplně něco jiného než nějaké personální výměny. Dovolte mi zopakovat, že náš ústavní systém je založený na tom, že existují tři tzv. moci, a to moc výkonná, zákonodárná a soudní. Bohužel v posledních týdnech dochází k tomu, a to je paradoxem dnešní doby, že zatímco někteří představitelé soudů byli strašně hákliví na to, když se jim takzvaně politici pletli do soudnictví, tak dnes naopak jsme svědky jevu, kdy někteří představitelé justice se velmi aktivně chtějí podílet na výkonu výkonné moci, a dokonce zasahovat i do moci zákonodárné.

Naším úkolem je, a teď bych řekl nás všech, ať jsme z jakékoli strany, trvat na tom, že zákony této země dělá Parlament a že od provádění výkonné moci je vláda a některé další správní úřady, nikdo jiný.

Dovolte mi říci pár slov k té dohodě, a proč tvrdím, že dohoda byla uzavřena předčasně a pod nátlakem, že vlastně o žádnou dohodu se v pravém slova smyslu nejedná a nemůže jednat. Myslím si, že ti ministři, kteří na vládě včera nehlasovali pro tu dohodu, hlasovali dobře, zatímco ministři, kteří hlasovali pro dohodu, myslím, že v budoucnosti hodnoceni dobře býti nemohou.

Za prvé není pravda, že touto dohodou se ušetřily státu nějaké 4,5 mld. Ono je to naopak. Předčasně stát uvolňuje 1 mld. 200 mil. Kč na platy soudců na základě dohody - a to vám budu tvrdit vždycky a vím, že mám pravdu - na základě dohody, kterou si připravili představitelé justice sami. Důvod opravdu byl panika z toho, že dojde ke změně ministryně, a já vlastně ani nevím proč, ale opravdu panika z toho, že ministrem mohl být pan Pelikán, kterého teď nechci hodnotit. Proto jsme sledovali v posledních dnech, a to je ten zásah moci soudní, kam se fakt nemá plést, a to je ta dojemná snaha zachránit ministryni, která vyhovuje některým justičním kruhům.

Dámy a pánové, já musím říci, tohle je přesně to, do čeho se soudy opravdu plést nemají. Je věcí voleb, kdo je zvolený poslancem. Na základě voleb se určuje nějaká vládní koalice a je to potom tato vládní koalice, která dosazuje ministry. Nikoli soudci.

Z tohoto hlediska musím systémově - opakuji, systémově - říci, že ten postoj, kdy se neustoupilo těmto soudním kruhům, považuji systémově za správný. A v zásadě neuškodí, když tady jednou řeknu nepřímo pěknou větu i o Andreji Babišovi, že systémově to bylo vyřešeno správně - ale tím, že ho chválím, mu vlastně škodím, takže plním docela dobře svou opoziční práci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP