(14.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nedělejte z nás hlupáky. Jestli chcete, abychom naslepo hlasovali, tak to tak může být. Ptám se vládních poslanců, těch, kteří nesedí v hospodářském výboru, jak si do zítřka načtete ty stovky pozměňovacích návrhů, jak k tomu zjistíte, zda něco nechybí, zda něco přebývá. To přece není vůbec normální.

Neberte to jako nějakou zlou vůli opozice. Přiznávám, že ten zákon je složitý. Myslím si, že pokud projdou některé domluvené pozměňovací návrhy, že je velká šance, že to i kus opozice podpoří, že to nebude hlasování koalice versus opozice. Energetika jako obor si to ani nezaslouží, aby se často dělaly tak významné změny, aby hrozilo, že s příchodem každé nové vlády se budou měnit pravidla.

Takže mi dovolte, abych jménem celkem tří poslaneckých klubů, ODS, TOP 09 a Úsvitu, vetoval zařazení nového bodu druhého čtení. Skutečně to není opoziční schválnost. Já jsem navrhl panu ministrovi, aby to na příští, březnové schůzi byl v úterý první bod. Do té doby jsme schopni se relevantně připravit a buď načítat další pozměňovací návrhy, anebo ne a nechat proběhnout druhé čtení a v nejbližším možném termínu pak hlasovat o závěrečném znění ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zatím poslední je pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v duchu a v rámci konstruktivního jednání Sněmovny dnes, kdy máme před sebou poměrně zásadní zákonné normy, které se nám vrátily ze Senátu, abych v duchu tohoto konstruktivního jednání stáhl naše veto na návrh kolegy Kalouska. Doporučuji hlasovat o jeho návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tím pádem se ten návrh stává znovu hlasovatelným. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak přivolám kolegy a budeme hlasovat.

Navrhuji, abychom nejprve - pokud nebudou námitky - hlasovali o návrhu z grémia. Zeptám se, zda je možné hlasovat najednou, nebo zda jsou zde žádosti o jednotlivá hlasování. Navrhuji hlasovat najednou, pokud není námitek. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o komplexním návrhu, na kterém se shodlo vedení Sněmovny a poslaneckých klubů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 77, přihlášeno je 182, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kalouska. To je nový bod, který by měl název Mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově, a byl by to první bod ve středu odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 78, přihlášeno je 182, pro 76, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana ministra Mládka je nehlasovatelný.

 

Nyní tedy návrh pana kolegy Kolovratníka. My už jsme stanovili na základě dohody z grémia, že volby budou v pátek ve 12.45 hodin. Teď se jedná pouze o to, že bychom zařadili nové dva body na schůzi Sněmovny. Byla by to volba vedoucího stálé delegace do Středoevropské iniciativy a volba vedoucího stálé delegace do MPU. Tyto dva body bychom rovnou pevně zařadili do onoho volebního bloku v pátek ve 12.45 hodin.

Není zde námitka proti společnému hlasování? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79, přihlášeno je 182, pro 157, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Blažek - nový bod Informace vlády o takzvané dohodě s justicí a o situaci v resortu spravedlnosti. Pan poslanec žádal, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80, přihlášeno je 182, pro 82, proti 77. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední hlasování je takzvané opoziční okénko, to znamená pevně zařadit body 35, 47, 38, 53, 33 a 59 jako první body odpoledního jednání Sněmovny zítra. Je to tak, pane předsedo Stanjuro? V tomto pořadí? Omlouvám se, takže po pevně zařazených bodech zítra odpoledne v tomto pořadí - 35, 47, 38, 53, 33 a 59.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 81, přihlášeno je 182, pro 179, proti 1.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly. Vidím s přednostním právem pana předsedu Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom krátkou poznámku. Za prvé děkuji za možnost, že o mém návrhu bylo hlasováno. Bylo to daleko férovější než ono veto.

Za druhé, to hlasování nás bohužel utvrdilo v tom, co se skutečně domníváme, že je nulový zájem vládních koaličních stran o tuto problematiku. Poté, co vláda svou neúčastí na mnichovské konferenci projevila nulový zájem o bezpečnost Evropy a nejaktuálnější témata, projevila tento nulový zájem i vládní koalice.

Já myslím, že většina z nás dobře ví, že nejsme pupkem světa a že se nám nestane nic jiného, než že za náš nezájem, alibismus a pštrosí politiku se nám svět po zásluze odmění svým vlastním nezájmem o nás a o naše zájmy. Bude to spravedlivé, ale díky vám to bude ke škodě občanů České republiky. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já ještě omluvím pana poslance Gabala, který se omlouvá dnes od 14.30 až do pátku do konce jednacího dne z důvodu dlouhodobě plánované zahraniční cesty.

Ještě než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorům: panu senátoru Eybertovi, Malému, Martínkovi, Šilarovi a Velebovi.

Chci vám říci, že informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

O tomto souhlasu musíme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 82, přihlášeno je 182, pro 170, proti 3. Tento návrh tedy byl přijat.

 

Bez dalšího můžeme přistoupit k prvnímu bodu, kterým je

141.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 299/8/ - vrácený Senátem

Senát návrh zákona vrátil se svými pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 299/9. Vítám tady pana senátora Šilara a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP