(15.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Bod 2 - na výstavbu garáží, zahradnické chaty, rekreační chaty, drobné chaty s výměrou do 25 m2, stavby s doplňkovou funkcí ve stavbě hlavní, stavby vinného sklepa v zastavitelné ploše, je-li ve vlastnictví fyzické osoby, to znamená, ten pozemek musí být ve vlastnictví fyzické osoby, a jehož odnětí má se uskutečnit jenom v zájmu osoby, která to vlastní. - To je to, co jsem vám tady říkal. To jsou zahrady, pole a další věci, které ti lidé reálně vlastní. A stavby do 25 m2, pane ministře, doteď nebyly předmětem náhrady zemědělského půdního fondu, to je novinka.

A za třetí jsou to stavby pro bydlení v zastavitelné ploše, zase v ploše, která je schválena orgány, které brání zemědělskou půdu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Něco už řekl pan senátor. V našem klubu jsme od začátku projednávání tohoto tisku měli k dispozici stanoviska Svazu měst a obcí. To, že je vláda ignorovala, je jiná věc. Tak jim nevyčítejte, kde byli. Od samého počátku chtěli to samé, co se povedlo prosadit až v Senátu. My jsme tady o tom mluvili i v Poslanecké sněmovně. Není pravda, že někdo něco zaspal. Je pravda, že vláda jejich připomínky odmítla, resp. ministerstvo, nevím, jestli to bylo až na vládě, jestli to bylo vypořádáno. Vidíme, jak se vypořádávají zásadní připomínky obcí. Zásadní připomínka obcí - nesouhlas, a pak máme - jsou vypořádány všechny připomínky. Takhle to přece funguje.

Před třemi měsíci byly volby. Řekl bych, že takřka všechny poslanecké kluby, které zasedají v této Sněmovně, mají kolegy na radnicích, a vy jim nechcete umožnit, aby mohly plnit svůj územní plán. Vláda zatvrzele trvá na svém, místo aby vzala trošku zpátečku a řekla: Ten návrh Senátu je rozumný. Chceme podpořit rozumný rozvoj obcí. Bavíme se o - všechny obchvaty opravdu nejsou na pozemcích státu. Jižní obchvat Opavy staví kraj. Je to komunikace II. třídy.

Vy tady ekonomickými nástroji brzdíte rozvoj obcí a současně říkáte to, co tady říkáte velmi často: My sice víme, že to není úplně dobře, ale slibuji, do roka a do dne nebo do měsíce a do dne přinesu další novelu. Dneska to můžeme vyřešit. Nemusíme psát další novelu. Jenom trošku poslouchejte kolegy v obcích. Stát není chytřejší, než 6 245 starostů a 14 hejtmanů. Prostě není.

Tvorba územního plánu je velmi komplikovaná, a než se dojde nějakého výsledku, je to velmi komplikovaný proces, do kterého zasahují orgány výkonu státní správy. Každý z nás, který kdy nesl na zastupitelstvo územní plán nebo změnu územního plánu od zadání konceptu a schválení, ví, jak je to komplikované. A vy vlastně říkáte: Nebudete tam stavět. Stát možná, my to potřebujeme, my jo, my ty jedničky a dálnice, to si uděláme, ale vaše zájmy nás vůbec nezajímají.

Ale nežijte v tom velkoměstě. Podívejte se, že obchvaty jsou i na druhých, třetích třídách. Nebo i na místních komunikacích. Představte si, že jsou i města a obce, které si staví komunikace na svých pozemcích. A budou platit. Ani ne sobě, že jo. To je ten problém, který je klíčový, a vy vlastně říkáte zastupitelům a starostům: Vaše problémy nás nezajímají. Zaplaťte pořádně. My jsme ti správní ochránci. U státu ne, to my chceme, ale u vás, na to my kašleme.

Proto my budeme hlasovat pro senátní verzi, protože je prostě lepší a vychází vstříc samosprávám. A já, který v samosprávě působil roky, mám respekt ke všem, kterým se povedlo schválit územní plán, a lituji ty, kterým soudy ničí buď už zásady územního rozvoje, nebo jednotlivé územní plány, protože tím trpí celé území, a tím pádem trpí občané toho území. To je třeba si říct.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec A mně se chce něco říct. A já to řeknu. Prostě není to pravda. Pro pana kolegu Stanjuru. Vy jste nám u toho nesvítil. My jsme při tom vyjednávání byli v rámci meziresortu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Jak jsem se toho mohl dopustit! Samozřejmě vaším prostřednictvím, pane kolego.

My jsme skutečně, vaším prostřednictvím, pane kolego Stanjuro, vyjednávali v meziresortu. Vaším prostřednictvím. (Ukazuje na předsedajícího.) My jsme vyjednávali v rámci meziresortu tyto připomínky Svazu měst a obcí a ten kompromis, který se tam objevil v poslanecké verzi, právě to, že pozemky do 5 000 metrů v proluce, je kompromis, který tenkrát byl v meziresortu dosažen se Svazem měst a obcí. A to, co se tam objevilo ze Senátu, znamená, že opět je pro jakékoli bydlení v zastavitelné ploše kdekoli, to znamená, taková ta strašná sídelní kaše, že se dovolí jakákoli výstavba, je opět takhle volně možná a přístupná, a je z tohoto případu vyňata. A to jsou přesně ty věci, kterým jsme chtěli zabránit a kde ta dohoda opravdu, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pro pana Stanjuru, tam byla. To znamená, není to tak, že jsme arogantně setřeli všechny připomínky, že nás nezajímají. Zajímaly nás a tenkrát jsme dospěli k té dohodě. Bohužel teď se to opět objevilo v tomto naprosto bezbřehém rozsahu, to znamená, že je vlastně vyňato z posuzování dopadu na zemědělský půdní fond úplně cokoli, které se týká bydlení, a to si myslíme, že je za hranou a že už opravdu ani náhodou nesouvisí s ochranou zemědělského půdního fondu, protože my chceme vymístit stavby mimo zemědělský půdní fond. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé bych chtěl požádat pana ministra, aby se mnou nemluvil jako s kamarádem z hospody. To si opravdu nechte, pane ministře. Vy jste ve vládě. Já samozřejmě vím, že jsem vám k tomu takzvaně nesvítil. Ale co jste vlastně řekl? Já, ministr životního prostředí, budu rozhodovat o tom, jestli se v obci na druhém konci republiky postaví nějaká, jak jste říkal, na těch pozemcích ta hrůza. To znamená, vy si myslíte, že jste chytřejší než zastupitelstva těch obcí. Vy jste ten nejosvícenější po celé republice říkat, jestli je to vhodná zástavba, nebo ne. Jestli ty domečky jsou hezké, nebo ne. A jak chcete zabránit té výstavbě, pane ministře? Zkuste mi odpovědět. Jak chcete zabránit té výstavbě ve schválené územně plánovací dokumentaci. Jak jí chcete zabránit? Vy chcete jenom peníze, nic jiného!

Já jsem neřekl, že jste arogantní, to protestujete proti něčemu, co jsem neřekl. Já jsem řekl, že zatvrzele trváte na svém. O aroganci jsem vůbec nemluvil, to jste si sám vymyslel, abyste měl jak protestovat, nebo proti čemu. Ale proč si myslíte, že jste chytřejší než ta zastupitelstva? Kolik vy osobně jste navrhl a prosadil územních plánů? Myslím si, že ani jeden. Já vám to nevyčítám. Ale proč si myslíte, že stát je chytřejší než samospráva? To není důvod.

Bezbřehé povolení. Získat stavební povolení i v rámci územně plánovací komise není žádné bezbřehé. Je to velmi komplikované. Zkuste si to někdy. Možná to za vás vyřizuje někdo jiný a připadá vám to jednoduché. Je velmi složité dostat stavební povolení na obyčejnou garáž. Zkuste si to někdy, jak dlouho to trvá a kolik měsíců. Většinou získání povolení trvá déle než samotná stavba. Tak jaké bezbřehé povolování staveb?

Když je to určeno k zástavbě a k bydlení v územním plánu, tak říká ministr životního prostředí: takovou hrůzu my nedovolíme. Já tomu opravdu nerozumím. Nazval jste to asi přesně, když jste říkal, že to tak není, ale podle vašeho vystoupení bych řekl, že to tak, bohužel, je.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní konečně řádně přihlášená paní poslankyně Pěnčíková, po ní pan poslanec Bendl. Pardon. Faktickou poznámku, pane poslanče? Aha, to jste neřekl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se paní kolegyni, ale já jsem se opravdu hlásil jenom v rychlé reakci na to, co říkal pan ministr. Mě, pane ministře, klidně můžete oslovovat téměř napřímo, protože my jsme spolu do té hospody chodili a dokonce jsme kdysi dělali na územním plánu města Kladna.

Ale v okamžiku, kdy něco máte v územním plánu, žádný orgán ochrany Zemědělského půdního fondu, když už je to v územním plánu, nezakáže nikomu něco stavět. On jenom vybere ty penízky. To je to, co chcete od lidí, kteří budou, pane nepřítomný ministře zemědělství, projednáváme jenom zákon o Zemědělském půdním fondu, tak co jsem překvapen, že tady pan ministr zemědělství zase není.

Ale všichni ti, kteří si budou chtít dostavět garáž, stejně jako vy, pane ministře, když jste chtěli prosadit jenom blbý billboard někde, tak bylo potřeba někde udělat nějakou zástavbu, tak budete muset zaplatit ze ZPF ve vymezeném území pro zástavbu. Vy to nezakážete. Vy jenom pro stát chcete od lidí další peníze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi, nyní řádně přihlášená - omlouvám se, pan poslanec Jaroslav Borka s faktickou poznámkou. Ne, dobře. Konečně paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP