(19.00 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Do Evropy přišlo jenom v loňském roce přes půl milionu lidí, kteří požádali o azyl. A co nás také nemůže nechat klidnými - do tohoto našeho společného prostoru přišlo v loňském roce několik desítek tisíc lidí bez identifikace. My vlastně nevíme, zda jsou, nebo nejsou bezpečnostním rizikem, protože nevíme, kdo přišel. Proto otázka a diskuse ohledně ochrany společné hranice je i naší otázku. Ono se to netýká jenom těch zoufalých Italů, kteří situaci zkrátka nezvládají.

Co je pro mě i alarmující informací a nezaznělo to tady, v rámci schengenského víza, které se vydává za turistickými účely, není dobudován systém. Zkrátka nevíme, kdo do společného schengenského prostoru přichází a zda po třech měsících také odejde v rámci schengenského víza. Tyto otázky jsou mimořádně závažné. Když hovoříme o migraci, tak opravdu nemůžeme zavřít oči nad tím, co se odehrává zejména v západní Evropě. Má to hluboké kořeny mnoho desítek, stovek let zpátky. Je pravda, že tyto dva problémy se nám teď střetly, a tak jako my jsme mnoho věcí nezvládli, my jsme nezvládli například integraci našich Romů, tak je potřeba otevřeně mluvit, že mnoho těch, kteří přišli do západní Evropy, nepřijalo evropské hodnoty a mnohé evropské země integraci nezvládly. A i to se nás týká a věřím, že i na to bude zaměřena pozornost v rámci jednání na evropské úrovni, protože ty dopady dopadnou i na nás. Je potřeba tyto otázky sledovat, protože velmi souvisí i s demografickým vývojem, a musím říci, že mohou mít i velmi výrazný sociální dopad, protože když se od sociologů z pražské Karlovy univerzity dozvím, že 40 % dětí cizinců v Berlíně, v tom vyspělém bohatém Německu s dobrým vzdělávacím systémem, nedokončí základní školu, tak my nestojíme jenom před otázkou, která se týká různých náboženských pohledů, ale opravdu můžeme stát i před velmi závažnou sociální otázkou, protože vlastně dopadem té ne úspěšné integrace mohou být opravdu velmi rozsáhlé sociální problémy.

Já si myslím, že se musíme chovat zodpovědně a musíme o těchto otázkách hovořit otevřeně v České republice. A chtěla bych poděkovat v mnohém Ministerstvu vnitra, že je situace stabilní, ale chtěla bych také upozornit na to, že když hovoříme o migraci, tak musíme zásadně rozdělovat dva druhy imigrantů. Jeden druh je azylant. Toho si žádná republika, žádná země nemůže vybírat, toho musí přijmout v tu chvíli a zahájit azylové řízení. V případě, že azyl není poskytnout, tak musí být -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, já se omlouvám. Protože jsme překročili devatenáctou hodinu, tak navrhuji v případě, že nevznese někdo námitku, že byste přednesla svůj příspěvek a poté bychom ukončili, respektive přerušili tento bod s tím, že dál už nebudou ani faktické poznámky ani další příspěvky do diskuse. Takže se chci zeptat, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému postupu. Není tomu tak. Takže já vás poprosím, paní poslankyně, dokončete svůj příspěvek a pak přeruším tento bod. Děkuji.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážení kolegové, já vám děkuji za toleranci. Nebudu příliš dlouhá.

Co je důležité rozlišovat a v diskusích posledních týdnů to ne vždy bylo rozlišováno, přichází azylant, a pokud přichází, tak zkrátka toho my si nevybíráme, vybrat nemůžeme. Musíme zahájit azylové řízení. Pokud je ochrana umožněna, tak ano, o něj se náš stát postará. Ale mnohdy se hovoří o velkých sociálních dávkách. Je dobré vědět, že v České republice dávky pro azylanty poté, co se jim poskytne ubytování, strava, tak jsou ve výši asi 15 korun na den, pokud se tady vedou dlouhé diskuse, jak moc to zatěžuje náš sociální systém. Ale na druhou stranu je potřeba velmi důsledně i s evropskými partnery hovořit o důsledné návratové politice, protože ti, kteří se sem dostanou na základě žádosti o azyl, ten není udělen, tak se musí navracet do zemí, odkud přišli.

Samozřejmě další celou skupinou jsou ti, kteří sem přicházejí v rámci dlouhodobých víz, dlouhodobých pobytů, a to je ta část migrace, kterou máme a musíme řídit, protože je to vlastně několik skupin lidí. Jsou to ti, kteří přicházejí studovat, jsou to lidé z vědy a výzkumu, a já věřím, že jsou u nás na našich univerzitách vítáni, jsou to ti, kteří tady podnikají, jsou to ti, kteří získávají pracovní místa. A v této oblasti jsme také slyšeli spoustu nepravd a fám. Nikdo nám pracovní místa nebere! Pokud jakýkoliv cizinec získá pracovní místo v České republice, tak pouze poté, co na toto pracovní místo není zájemce z České republiky ani z jiné země Evropské unie.

Další někdy diskutovanou skupinou jsou ti, kteří přicházejí z titulu sloučení manželství, ano, a v této oblasti v některých případech dochází opět k organizovanému zločinu a opět se zneužívá tohoto titulu a jsou tam nelegální postupy. O tom všem hovořme.

Stejně tak si myslím, že je naprosto namístě, abychom hovořili, z jakých zemí vlastně migranti do České republiky mají přicházet. To když někteří kolegové hovořili o tom, že to mohou být například syrští křesťané, a vzbudilo to nevoli, vzbudilo to nevoli z několika stran. Ale já si myslím, že je naprosto legitimní si připustit, že evropská civilizace stojí na křesťanských kořenech a že právě křesťané by měli větší šanci se integrovat, a já si myslím, že toho si přece jsme vědomi, ať už v Boha věříme, nebo nevěříme. To, že naše evropská civilizace oproti jiným civilizacím stojí právě na těchto kořenech, to není otázka naší víry, to je přece otázka podstaty naší civilizace. A to, co je před námi, je bezpochyby to, abychom se k této problematice zachovali odpovědně, abychom neopakovali chyby, které udělaly mnohé země západní Evropy, aby migrační politika, ta, kterou můžeme ovlivňovat, zůstala na národní úrovni. To je náš velký zájem, abychom nepřijímali ty migranty, které v podstatě naši evropští partneři nezvládli. Myslím, že je potřeba hovořit o otázce úpravy informačních systémů. Je potřeba si také uvědomit, že naše zpravodajské služby mají mít možnost práva veta v případě udělování dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. V tuto chvíli to tak není. To znamená, že když někdo požádá o dlouhodobé vízum, tak přestože zpravodajské služby vyhodnotí tohoto žadatele jako bezpečnostní riziko, přesto někdy dostane dlouhodobý pobyt a je jedno, jestli je to žadatel z východu, nebo z jihu. Ve chvíli, kdy naše zpravodajské služby vyhodnotí kohokoliv jako riskantního pro Českou republiku, tak nemá dostat povolení k dlouhodobému pobytu.

Myslím, že před námi i v této oblasti je spousta výzev. Určitě promění to, co se odehrávalo a odehrává i z demografických důvodů, mimořádně promění Evropu, ve které žijeme. Jsem přesvědčena, že krize, kterou prožíváme, je pevně spjata i s hodnotovou a demografickou krizí nás Evropanů a máme právo a povinnost hájit hodnoty, na kterých evropská civilizace stojí. Na druhou stranu nesmíme při obraně těchto hodnot současně sami je popírat, a to pro mě je i to, pokud křičíme proti tomu, aby se přijaly například zraněné syrské děti. Protože jestliže někteří se dodnes odvolávají na naše civilizační hodnoty, tak k těm bezpochyby patří i solidarita.

Já bych chtěla podpořit návrh Františka Laudáta a chtěla bych poprosit naši vládu, aby zvážila, zda nemůžeme přijmout více zraněných nemocných dětí, protože tady zaznělo, v uprchlických táborech žijí miliony lidí, dětí, které jsou ohroženy na životech. Jsou tam tisíce, nikoliv jednotky. A já si myslím, že máme povinnost se k tomuto postavit zodpovědně, tak, abychom udrželi bezpečnost v České republice, ale současně tak, abychom nešli proti hodnotám, na kterých právě naše civilizace stojí. Musíme se zkrátka více zajímat o to, co se děje nejenom u nás, ale i v Evropě a v jejím okolí. Bezpochyby jsme se zabývali hodně migrační a azylovou politikou, ale musíme se na tuto problematiku podívat komplexně, hovořit a diskutovat imigrační politikou a současně integraci cizinců, kteří k nám přicházejí.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, za váš příspěvek a všem ostatním kolegyním a kolegům za trpělivost, že jste vydrželi.

Nyní přerušuji 25. schůzi a přerušuji ji do zítřejších devíti hodin ráno s tím, že budeme pokračovat již pevně zařazenými body. Nyní dám krátkou, tříminutovou přestávku a budeme pokračovat 24. schůzí a to je bod Vrbětice. Budeme pokračovat v 19.13 hodin.

 

(Schůze přerušena v 19.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP