(12.30 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další je bod J, kde jsem avizovala, že je rozdělen na body J1 a J2. Je to úprava složení školských rad J1 a koordinace krajské sítě škol se zaměstnavateli. Stanovisko k J1 je negativní. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 198. Přihlášených poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 45, proti 114. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní J2. Paní poslankyně Dobešová, koordinace krajské sítě škol se zaměstnavateli. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 199. Přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 144, proti 17. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále máme bod K, který se týká samostatného poslaneckého pozměňovacího návrhu paní poslankyně Dobešové a paní poslankyně Jermanové, který se týká domácího vzdělávání. Myslela jsem, že je to nehlasovatelné, legislativa mi řekla, že musíme o tom hlasovat, protože ostatní byly jako pozměňovací návrhy k usnesení. Musíme o tom hlasovat. Takže stanovisko je negativní. (Ministr: Silně negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 200. Přihlášených poslankyň a poslanců je 172, pro návrh 45, proti 108. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další bod M je bod pana poslance Gabala, který se týká povinného zjišťování údajů o etnickém a sociálním původu dětí a žáků ve všech školách. Stanovisko negativní. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 201. Přihlášených poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 15, proti 105. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A nyní podle mého záznamu poslední pozměňovací návrh, se kterým jsme se nevypořádali. Je to pan poslanec Vyzula, zrušení fikce ukončení základního vzdělávání v případě cizince, který se více než 60 dní bez omluvy neúčastní vyučování. Stanovisko negativní. (Ministr: Také negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 202. Přihlášených poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 45, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Podle mých materiálů a zápisů jsme se, pane předsedající, vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy a bylo by třeba hlasovat o zákonu jako celku. Já jenom upozorňuji, že byla ještě mnou načtena legislativně technická změna, která by měla být také obsahem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Konstatuji, že skutečně o všech pozměňujících návrzích bylo hlasováno. A nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. ... (Domluva legislativy a poslankyně Bohdalové.) Prosím na mikrofon.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já se omlouvám, kolegové. Já jsem ji načetla, ale my jsme o ní nehlasovali, o té legislativně technické. Je to pouze - v P12 má být správně odkaz § 183 odst. 8, nikoliv na odst. 7. Je to jenom změna číslice v textu. Nic jiného.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je pravda, že tento bod musíme dát odhlasovat. Byť se jedná o legislativně technickou změnu, tak dáme o tom hlasovat. Já vás poprosím, abyste ještě jednou zopakovala, o čem hlasujeme.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: V P2 (předtím zpravodajka uvedla P12) má být správně odkaz na § 183 odst. 8, nikoliv odst. 7.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, tak jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 203. Přihlášených poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 167, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme konstatovat, že jsme hlasovali o všech návrzích. (Zpravodajka souhlasí.) Děkuji. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 288, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a schválených pozměňujících návrhů."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto zákona, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 204. Přihlášených poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 138, proti 27. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, že nás provedla tímto nejednoduchým hlasovacím procesem. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, já vám taky děkuji. Ještě jednou se omlouvám za své drobné zmatky. Bylo to trošku složité.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Děkuji i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvenku: Od 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.

 

Otevírám další bod - není otevřena rozprava, v tento moment mohou vystupovat pouze ti, kteří mají přednostní právo. Takže otvírám bod

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí pan Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Miloš Babiš. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 298/3.

Otevírám rozpravu. Poprosím pana ministra i pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Děkuji vám. Eviduji první přihlášku do rozpravy k tomuto bodu, pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP