Stenografický zápis 26. schůze, 10. dubna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek


127. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/3/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/3/ - vrácený Senátem

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Josef Uhlík
Senátorka Jitka Seitlová


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Poslanec Martin Lank
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Milan Urban
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Adam
Poslanec Marek Černoch
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 9.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.03 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Fiedler
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 10.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.49 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Předseda PSP Jan Hamáček


133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


134. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


137. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


138. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník


134. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


138. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Schůze ukončena ve 14.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP