(14.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Takže kdybyste chtěl zdůvodňovat fér, tak byste měl teď ještě vystoupit a říci: já jsem přesvědčen a mám důvod se domnívat, že policie nekoná tak, jak má, státní zastupitelství nekoná tak, jak má, a proto vás žádám, kolegové, abyste zřídili parlamentní vyšetřovací komisi. To by mělo svůj smysl. Ale pokud nemáte tyhle důvody, a já jsem na rozdíl třeba od Opencard nikdy nezaslechl, že v případě Blanky by policie nebo státní zastupitelství nekonaly tak, jak mají, to znamená standardní instituce fungují, tak nevidím důvod, proč by tady měla být zřízena nestandardní instituce. Ten jediný důvod je alibismus vaší neschopné primátorky. Žádný jiný důvod tady není, protože jinak ty instituce tady existují a fungují.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále k pořadu pan poslanec Laudát. Zeptám se pana poslance Plíška - to je žádost? Ano, tak vás registruji hned po panu poslanci Laudátovi.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dávám návrh na zařazení bodu, který se jmenuje Situace v přípravě projektu systém elektronického mýta po roce 2016. Aby poslanci ANO neměli ujímání z mých dlouhých projevů, pokusím se zkrátit zdůvodnění.

Zatím se spíše z mediálního prostoru dozvídáme, a toto na rozdíl od Blanky je výsostná povinnost a právo Poslanecké sněmovny, protože se jedná o státní akci, dozvídáme se, co tam je, co bude, co nebude, čas běží, bohužel celé období fungování ministra Prachaře bylo ztraceno, jsem schopen to doložit na rozboru jeho činnosti, nebylo to posunuto vůbec o nic a dneska se blížíme ke kritickému 1. lednu 2017, kdy stávající smlouvy vyprší. Elektronické mýtné bylo přirovnáváno, já jsem sám ten příměr použil, k Openkartě. Jestliže na Openkartě někdo vyvařil a vyhodil 1,5 mld. veřejných financí, resp. obecních, tak tady to může být zhruba stejná částka každý rok po celé období tohoto projektu.

Dozvídáme se, že se jakýsi poradní tým pana ministra rozprchl, rozutekl, krajští hejtmani vystoupili z poradního sboru, nevíme veřejně, v jakém stavu je řídicí výbor projektu, kdo zpracuje projektovou dokumentaci, pak se dozvídáme, že Ministerstvo dopravy se bude úporně snažit se stávajícím provozovatelem systému dosáhnout alespoň na to, aby z vybrané částky byly slevy pod 30 %. Já jsem si vytáhl data o výběru mýtného od roku 2007, takže náklady na provozovatele byly v roce 2007 16,6 %, 2008 22,3 %, 2009 20,8 %, pak to vyskočilo v roce 2010 na 27,6 %, pak to zase kolísalo většinou kolem 22 %. Když se to zprůměruje do roku 2013, tak jsme na necelých 21,9 %.

Nejsem naštěstí účastníkem této koaliční vlády, takže nevím, jak byl projednáván předklad Ministerstva dopravy k této záležitosti, nicméně jsem požádal o fundovaný rozbor, co jste tam měli, a z toho vyplývá, že byste soutěžili, nebo nový provozovatel mýtného systému by byl k 1. lednu 2019, jako je zřejmě v tom materiálu ta záležitost -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové - já se omlouvám panu poslanci Laudátovi -, poprosím vás, abyste se usadili do svých lavic jak vlevo, tak vpravo. V případě, že máte něco... Pane poslanče...

 

Poslanec František Laudát: Ano, už končím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ne, to nebylo na vás. To bylo na tuto skupinku, která neregistrovala moji prosbu na usazení do lavic.

Jenom upozorním pana poslance Laudáta, že už platí ustanovení o pěti minutách na odůvodnění návrhu ke změně pořadu.

 

Poslanec František Laudát: Takže název bodu jsem řekl. Pokud se týká času, tak to zcela nechám na panu ministru dopravy, kdy tady bude, kdy se mu to hodí. Pokud schválíte tento bod, je mi celkem jedno, jestli to bude tento, nebo příští týden. Spíše bychom se asi měli přizpůsobit panu ministrovi. To je vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Plíšek. Ještě než vystoupí, tak se současně omlouvá od půl třetí do půl páté z pracovních důvodů.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil navrhnout na zítřejší jednání, to znamená 1. dubna odpoledne, kdy má být takzvané opoziční okénko, jako první bod jednání bod číslo 57, sněmovní tisk 391. Jde o novelu zákona o regulaci reklamy, která upravuje marketingové vztahy farmaceutických firem vůči lékařům a lékárníkům a také takzvanou kongresovou turistiku lékařů a lékárníků.

Tento návrh podepsali zástupci téměř všech poslaneckých klubů. Vyjádřila se k němu i vláda, to znamená, že je způsobilý k projednání. Já vás žádám, abychom ho zítra v rámci opozičního okénka odpoledne zařadili pevně jako první bod, tisk 391. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ještě pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, děkuji. Pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já se na vás tradičně obracím s návrhy z volební komise s prosbou o pevné zařazení volebních bodů na tento týden. Těch volebních bodů je trochu více, takže i zde prosím o pozornost.

Bylo by to na zítřek, na středu 1. dubna ve 12.40 hodin napevno. Nejdříve žádáme o tři body, které jsou v podobě druhých kol jednotlivých voleb z poloviny března. Jsou to druhá kola voleb předsedy vyšetřovací komise D47, dále jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu a devíti členů Rady Státního fondu kultury České republiky.

Zároveň bych rád požádal o zařazení čtyř nových volebních bodů za výše uvedené a to jsou body volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře, návrh na jmenování osmi členů Kontrolní rady Technologické agentury, návrh na jmenování osmi členů Kontrolní rady Grantové agentury a konečně poslední je návrh na volbu tří členů Rady Státního fondu kinematografie.

Ještě jednou zopakuji - na středu 1. dubna pevně ve 12.40 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pokud se dále nikdo nehlásí, tak se budeme muset vypořádat se všemi návrhy, které zde padly, a to hlasováním.

 

Pokud s tím bude souhlas, tak navrhuji, abychom se jedním hlasováním vypořádali s návrhy z grémia, protože na nich byla shoda. Nikdo nežádá oddělené hlasování, takže o návrzích z grémia můžeme hlasovat najednou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrhy, které jsem přednesl jako návrhy z grémia, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 49, přihlášeno je 172, pro 166, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní jednotlivé návrhy, jak byly přednášeny v rozpravě.

 

Pan poslanec Faltýnek - zařadit nový bod, tisk číslo 374 ve druhém čtení, což je zákon o provozu na pozemních komunikacích, jako první bod v úterý 7. dubna.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50, přihlášeno 173, pro 136, proti 4. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP