(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Podle schváleného programu schůze máme před sebou bod číslo 66. Jde o

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení u tisku 133, ale tento tisk byl přerušen, a to pro nepřítomnost ministra zahraničí a ministra financí na 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí je omluven a není tedy splněna podmínka přítomnosti ministra financí a ministra zahraničních věcí, nemohu pro usnesení Poslanecké sněmovny pokračovat v tomto bodu. Proto bod přerušuji znovu a vyčkáme na přítomnost ministra financí.

Pokud někdo nesouhlasí s postupem předsedajícího, nechť podá námitku. Vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru a dávám mu slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tu námitku podám až na konec svého vystoupení. Ale jestli se páni ministři nedomluví, tak to máme odloženo na neurčito. Vy jste říkal do příchodu pana ministra financí za podmínky, že bude přítomen pan ministr zahraničí. Pan ministr financí tady zas tak úplně často nechodí, tak já nevím, kdy se k tomu dostaneme. Já dávám námitku. Já si myslím, že to můžeme projednat. Nevím, kdo požadoval, jestli to byl vládní poslanec, mám pocit, že vládní poslanec požadoval přítomnost ministra financí, člena vlády, tak si to mohli vyříkat někde jinde, a já dávám námitku a navrhuji, abychom pokračovali v projednávání. Pokud Sněmovna rozhodne jinak, tak tento bod nebudeme projednávat dnes a přijde na řadu někdy jindy. Nic složitého v tom není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane předsedo, rozumím, ale dovolte mi, abych vás upozornil, že já osobně jako předsedající nemohu porušit usnesení Poslanecké sněmovny. Nechám o tom hlasovat, až vystoupí pan ministr zahraničí. Zatím jsem neotevřel rozpravu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Proto jsem podal tu námitku, že vím, že vy to sám o své vůli nemůžete rozhodnout. Pokud by té námitce vyhověla Poslanecká sněmovna, tak se s tím můžeme vypořádat a můžeme jednat. Pokud té námitce Poslanecká sněmovna nevyhoví, tak musíme přejít na další bod. Tomu přesně rozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr zahraničí se hlásí. Prosím, pane ministře, ještě pořád mimo rozpravu. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobře. Zdravím vás ještě jednou. Já chci jenom k tomu říct svůj názor, protože vzhledem k tomu, že mezi Srbskem a Kosovem probíhají jednání. Zrovna nyní pan ministr Dačič byl v Kosovu, jedná se o dohodě mezi Srbskem a Kosovem. Česká republika má také zájem na tom, aby se realizovaly určité projekty infrastrukturní. A je pravda, že ta dohoda, i tahle, pokud nebude přijata, tak vlastně nám zabrání i účastnit se těchto srbsko-českých projektů infrastrukturních, dopravních a podobně. Říkám to jako konkrétní argumenty, pro které bych byl docela rád, kdyby se tato dohoda projednala, protože si myslím, že to je zájem českých podnikatelů, abychom se toho mohli účastnit. Z hlediska celého toho regionu si myslím, když si vezmu naši roli v něm, tak bych chtěl říci, že jedna věc je otázka uznání Kosova, a to je věc, ke které jsem se v této Sněmovně v minulosti vyjadřoval, ale v této chvíli bych oddělil tuto otázku od toho praktického významu této dohody pro české podnikatele, a dokonce i pro naše vztahy se Srbskem. Proto bych se přimlouval za to toto neodkládat a dohodu projednat. A pokud se týká usnesení Sněmovny, tak Sněmovna je suverén. Jak Sněmovna rozhodne, tak to prostě bude. Takže ve vašich rukách je to rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s tím souhlasím, pane ministře. Já také nechám o námitce pana předsedy klubu ODS hlasovat.

Kdo tedy nesouhlasí s tím, abych přerušil tento bod, vyjádří se k tomu v hlasování pořadové číslo 99, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abych porušil toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 99, přítomných 130, pro 91. Budeme tedy pokračovat v jednání.

 

Otevírám rozpravu. Do ní se hlásí pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Asi bude krátké, protože se nám blíží konec jednání. Já bych chtěl jenom znovu opakovat jednu věc pro český parlament a pro české poslance. Když se tady tak dlouho diskutuje o porušování mezinárodního práva, o morálce, tak já bych se chtěl zeptat. Kdybyste hlasovali dneska a potvrzovali stále ten podivný názor české vlády z roku 2008, že existuje nějaké Kosovo, které bylo odděleno Srbsku v rozporu s platnou rezolucí Rady bezpečnosti 1244, v rozporu s helsinskou smlouvou a mezinárodními smlouvami, tak současně budete také hlasovat pro to, že dnešní Krym už je Rusko. A že nebudete poukazovat na to, že bylo porušeno mezinárodní právo v situaci, ve které se nachází Rusko a Ukrajina. Tak se budeme muset srovnat s tím, co je a není pokrytectví, co je příčina a co je důsledek.

Já z tohoto místa znovu opakuji: Pro poslance českého státu, pro poslance, kteří reprezentují názor a historii a ideu Tomáše Garrigua Masaryka, žádné Kosovo neexistuje! Dámy a pánové, Kosovo je Srbsko, jako bylo, je a bude! Platí rezoluce 1244, platí historie, platí mezinárodní právo a nesnižujte se k tomu, abyste si špinili ruce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Foldynovi za jeho vystoupení. Nyní pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek se hlásí. Ještě než dám panu místopředsedovi vlády slovo, omlouvám se, bral jsem úvodní slovo pana místopředsedy vlády a ministra financí za přednesené v té původní rozpravě, pana ministra Zaorálka jsme slyšeli a pan zpravodaj se vyjádří potom v rozpravě. Pane místopředsedo vlády, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, není příliš často, že bych souhlasil s kolegou Foldynou, nicméně musím říct, že pro mě je to otázka svědomí, a já se při tomto hlasování zdržím, protože já osobně mám velký problém s uznáním Kosova jako samostatného státu. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi. Prosím ještě pana zpravodaje zahraničního výboru.

 

Místo pana poslance Robina Böhnische budeme schvalovat náhradního zpravodaje pana poslance Holíka. Nechám schválit Poslaneckou sněmovnou.

Kdo souhlasí, aby zpravodajskou zprávu přednášel pan poslanec Holík. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 134 pro 117.

 

Pan kolega Holík se může ujmout své zpravodajské zprávy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi načíst usnesení zahraničního výboru z 11. schůze dne 25. června 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013.

Po odůvodnění náměstka ministra financí JUDr. Martina Prose a zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holíkovi a žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Hlásí se ještě pan předseda klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP