(9.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí znění schváleného Senátem, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 178, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem byl vysloven souhlas. Děkuji paní senátorce i paní ministryni.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 351/10, které vám byly doručeny 12. března. Návrh na zamítnutí nebyl podán, usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 351/11.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se jako první v přerušené rozpravě přihlásil pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vládo, pane předsedající. Já jsem přemýšlel, protože mám tady poměrně dost materiálů, jestli vás s nimi mám seznamovat se všemi, a pak jsem si říkal, že budu dneska milosrdný a že vás trošku ušetřím a že to zkrátím na to nejpodstatnější. Nicméně jsou tady věci, které k tomu energetickému zákonu zkrátka říct musím.

Já bych rád zopakoval jednu zásadní větu, která je ve vyjádření pana náměstka ministerstva průmyslu a obchodu, pana Šolce. Ten prohlásil: "To znamená, že každý spotřebitel, ať už má jakýkoli jistič, zaplatí buď stejně, nebo méně než podle dnešního systému." Na podporu obnovitelných zdrojů se ročně vydá 44 miliard korun. Jestliže každý spotřebitel zaplatí stejně nebo méně, tak já se ptám, kdo zaplatí tu chybějící část té částky, když část spotřebitelů zaplatí méně. Ono je přece logické, že když se musí vyplatit fixní množství peněz a část z původních plátců zaplatí nově méně než předtím, tak prostě tu chybějící část musí někdo doplatit. A já se obávám, že to nebude nikdo jiný než spotřebitelé, v tomto případě ovšem v roli daňových poplatníků. V podstatě je to jenom přesypávání z jedné kapsy do druhé za obrovského zmatku a zase u toho nikdo neřekne, jak se to dotkne peněženek obyčejných lidí. To je to, o co nám jde.

Pokud je změna tarifu potřeba, pak na tom nesmí nikdo prodělat, maximálně se mohou snížit zisky monopolních firem, a ty skutečně nemusí být miliardové, a pak by se dalo věřit, že všichni zaplatíme stejně jako dneska. Bohužel historie nás učí, že zatím tomu vždycky bylo trošku naopak. Když někdo křičel, že je všechno v pořádku a že růst cen nehrozí, tak většinou to dopadlo skokovým zvýšením elektřiny, plynu i tepla.

Já bych rád v této souvislosti poprosil pana ministra Mládka, kterého to evidentně moc nezajímá (Hlas z pléna: Jsme ve třetím čtení.), že by mohl dát tady veřejně hlavu na špalek a slíbit, že odstoupí, pokud jeho Ministerstvo se ve svých výpočtech mýlí. Pan ministr tvrdí, že půjde o dopad v řádech stovek milionů korun do peněženek občanů a přibližně 3 miliardy ročně na podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu. Pokud se tato hranice překročí, měl by se sebrat a přijmout za to plnou zodpovědnost.

A já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych si dovolil reagovat na vystoupení pana kolegy Lanka - pochopitelně skrze pana předsedajícího - který objevil to, co v tom zákoně je. Samozřejmě že jestliže to říkám, že nebude mít dopad na spotřebitele, a můj náměstek to říká, tak to znamená přímo. Přímý dopad to mít nebude. To, že část těch peněz na obnovitelné zdroje se přenese ze spotřebitelů na státní rozpočet, to je v těch materiálech od samého začátku, je to tam vědomě, je na tom politická shoda. Důvodem pro to je snaha o udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu zejména vůči německému průmyslu, kde je to totiž tak, že tisíc největších německých firem v podstatě neplatí na obnovitelné zdroje a celé to břemeno je hozeno na domácnosti, terciární sféru, malé firmy. My se do takovéhoto stavu nedostaneme, ale alespoň trochu srovnáme podmínky. A zároveň platí, že nechceme, aby to mělo přímý dopad na spotřebitele. To samozřejmě stále platí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, dámy, pánové, my jsme se na klubu asi před půl hodinou dohodli na tom, že nebudeme dělat žádné obstrukce, a proto své projevy teď zrušíme, nehledě na to, že paní Havlová i paní Hnyková jsou omluveny řádně.

Já jsem jenom chtěl podotknout, že bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pana Kováčika, který se týká podnikatelů, kteří podnikají s fotovoltaikou, včas a řádně se zaregistrovali a spadli bohužel do stejného režimu jako ti, kteří vlastně to udělali nějakým způsobem protizákonným nebo jiným. Takže jsem se chtěl jenom poprosit, abyste podpořili ten zákon nebo návrh, změnu pana Kováčika. Děkuji. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji i panu poslanci Andrlemu. Paní poslankyně Havlová i paní poslankyně Hnyková jsou omluveny.

Dalším tedy řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, děkuji za slovo. Já také krátce, nebudeme tu věc zbytečně protahovat. Ale chtěl bych pár věcí, které jsme tady diskutovali, nezazněly na ně odpovědi, a pár zásadních věcí opravdu stručně, které si myslím, že by ještě zaznít mohly.

Já bych, protože projednávání toho bodu bylo přerušeno, já bych jen krátce zareagoval na poznámku pana zpravodaje k tomu, co jsem přednášel. Budu oslovovat prostřednictvím pana předsedajícího raději pane zpravodaji, abychom zase nemluvili o tom jméně. To jméno v tom mém proslovu opravdu nezaznělo čtyřicetkrát, ale pouze sedmkrát. Ale to jen na okraj.

Podstatné je, že vy jste, pane zpravodaji, prostřednictvím pana předsedajícího, registroval, že tam zaznívá vaše jméno, ale asi jste nezaregistroval nebo nechtěl odpovědět na ten dotaz, který tam byl položen. Co vás vede k tomu, že jste předložil pozměňovací návrh, který umožňuje rozdělení solárních elektráren, a tím je zvýhodnit, na základě odvodů udělat to pro ně výhodnější? To bych tady opravdu, tu odpověď, rád slyšel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP