(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, já doufám, že se snad tady na tom všichni shodneme, kteří tady sedíme na interpelacích v Poslanecké sněmovně, že takovéto postupy přijatelné nejsou, že shromažďování nějakých složek nebo kompromitujících materiálů, to je prostě špína. To do politiky nepatří! To znamená, měli bychom se snažit, aby tak tomu nebylo, měli bychom k tomu zaujímat jasné postoje, měli bychom se vůči tomu jasně vymezovat a to jsem dnes jednoznačně jako předseda vlády učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. A upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je právě teď 16 hodin, tedy uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Než tak učiním, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnešní den od 17.15, a to z pracovních důvodů, se omlouvá paní ministryně Karla Šlechtová a také dále z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a to včetně mimořádné 30. schůze od 17 hodin do jejího skončení, se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam, stejně tak, ze stejných důvodů, se omlouvá i zítra od 12 hodin.

A nyní vyzývám pana poslance Martina Kolovratníka, aby přednesl interpelaci na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Marie Pěnčíková. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dnes podruhé jsem v uvozovkách vyhrál loterii, že jsem první.

Pane ministře, pokusím se být velmi stručný. Je to otázka, která se týká problematiky běženců, které se budeme věnovat dnes večer, ovšem toto je jenom částečný problém, který souvisí s dopravou a s problematikou dopravy. Konkrétně severofrancouzský přístav Calais - víte, že je několik let problematickým místem, kde se shromažďují imigranti ze severní Afriky a snaží se ukryti v kamionech dostat přes kanál La Manche do Velké Británie. Je to dlouhodobý stav, který byl nějak na hraně, ale podle informací, které jsem obdržel osobně od sdružení dopravců Česmad, tak Česká republika má na místě v těchto dnech až 300 řidičů denně a těch 300 řidičů, českých občanů, je skutečně v ohrožení života. Jsou tam doloženy případy, a bylo to teď i v médiích i na videu natočeno, kdy se naši řidiči střetávají s imigranty, kteří jsou ozbrojeni holemi, železnými tyčemi i noži a opravdu brutálně se snaží dostat dovnitř kamionů. Podle informací Česmadu je problém v tom, že se tak děje na několika místech před vjezdem do přístavu a děje se tak díky laxnímu přístupu francouzských bezpečnostních složek, ať už je to dopravní, pořádková policie, celníci nebo armáda. Zkrátka Francouzi nekonají. Česmad vám také v této věci odeslal na začátku června dopis, na který jste údajně zatím ještě nereagoval. Takže já bych vás rád požádal jménem českých dopravců a českých řidičů, abyste podnikl okamžité kroky vedoucí ke zmírnění situace, konkrétně to může být diplomatická nóta směrem k francouzské straně nebo nějaký další krok, který vy sám asi budete vědět lépe, který je lepší, než já.

Takže mé otázky jsou dvě. Za prvé, jestli o této situaci víte, jestli víte o tom, že v ohrožení života tam skutečně až 300 českých občanů denně. A za druhé, jestli jste ochoten se do této situace okamžitě vložit, například diplomatickou nótou, a pokud ne, tak z jakých důvodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní požádám pana ministra zahraničních věcí o jeho odpověď. Máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Přeji vám dobré odpoledne. Dámy a pánové, já vás mohu ujistit, že o této situaci jsme informováni, že jsme se obrátili na francouzské úřady, obrátili jsme se na prefekturu města Calais, protože jsme to řešili přímo s úřady v místě, a informovali jsme se samozřejmě i o té situaci poměrně důkladně. Máme dnes i informace, které jsme dostali přímo z místa a od příslušných francouzských úředníků. Situace v Calais je dlouhodobě napjatá. Není asi jednoduché nebo není snadné asi i pro francouzskou stranu nám slibovat, že jsou schopni ji výrazně, v zásadně krátké době změnit. Migrantů v okolí Calais je okolo tří tisíc. Francouzské orgány si toho samozřejmě jsou velmi dobře vědomy, jak je to vážné. Bezpečnostní orgány na situaci reagují a dá se říci, že v posledních dnech stále dochází k tomu, že jsou posilovány stavy bezpečnostních složek. V posledních dnech francouzské bezpečnostní složky evakuovaly v Calais několik táborů, kde nelegální přistěhovalci právě přebývali s vidinou cesty do Velké Británie. Tam se jedná o to, že oni hlavně míří do Velké Británie. Několik set osob převezli do imigračních středisek.

Bohužel ono se nedá očekávat s ohledem na počty migrantů, které míří přes Středozemní moře, že by i to, co se jim podařilo převézt do imigrační středisek, že by dlouho zůstalo prázdné. Oni se obávají, že evakuované prostory se mohou zase rychle zaplnit nově příchozími. Takže problémy v tom, co se tam děje - máme od francouzských úřadů ujištění a přísliby, že v tom budou podnikat, co bude v jejich silách. Opakuji, oni tam posilují stavy, posílají tam další jednotky a složky, ale nejsou schopni nám garantovat, že jsou schopni v nějaké krátké době situaci tam vrátit do normálu. Takže kromě této komunikace s francouzskou stranou se snažíme na našich webových stránkách upozorňovat všechny, kdo tam jedou, jaká tam situace je. Snažíme se dávat informace o tom, co tam čeká naše řidiče, a upozorňujeme na to, že kontakt s neznámými osobami je tam nebezpečný, a doporučujeme zabezpečovat vozidla tak, aby do nich nemohl nikdo vniknout nebo aby se v nich mohly nepovolané osoby skrýt. Doporučujeme i na těch stránkách projíždět Calais bez jakýchkoliv zastávek, se zamčenými dveřmi. To jsou řekněme doporučení, která můžeme dávat. Upozorňujeme a snažíme se informace poskytovat. Budeme dále jednat s francouzskou stranou o tom, jak ta opatření postupují, protože máte pravdu, že tam máme poměrně dost velký počet našich řidičů. Bohužel Calais není jediné místo dneska, které se potýká s podobnými problémy, a bohužel ani Francie není jediná země, která dnes podobným problémům čelí. Problém je daleko širší a budeme se dnes o něm pravděpodobně dnes večer bavit. Ale ujišťuji vás o tom, že to sledujeme, i situaci v Calais sledujeme, informujeme o tom a budu v tom reagovat s těmi, od kterých jsem dostal dopisy, a řeknu jim tedy, co o tom víme a co můžeme v této věci podniknout, a zároveň jim předám stanoviska, která máme z francouzské strany.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se, zda pan poslanec chce dát doplňující otázku. Není tomu tak. V tom případě další vylosovanou, druhou v pořadí, je paní poslankyně Pěnčíková, která interpeluje ministra zemědělství Mariana Jurečku, a připraví se paní poslankyně Bebarová Rujbrová. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Vážený pane ministře, v týdeníku Zemědělec číslo 19 byl zveřejněn článek pod názvem Došlo k přetržení odborných vazeb. Tento článek reaguje na anketu, jejíž respondenti odpovídali na otázku, zda se domnívají, že zrušení agentur pro zemědělství a venkov bylo správným krokem. Většina dotázaných, a to celých 71 %, volila varianty ne a spíše ne. Řada z nich má pochybnosti o tom, zda zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu budou mít možnost poskytovat informační a poradenskou činnost, která byla zejména pro drobné zemědělce, ale nejen ty, důležitá, ale i uváděli celou řadu jiných důvodů.

Proto se vás ptám, jaké finanční úspory zrušení agentur přineslo a z čeho. Státní zemědělský intervenční fond je zřízen jako akreditovaná platební agentura, jejímiž hlavními úkoly jsou administrace plateb a jejich následná kontrola. A kdo tedy bude zemědělcům poskytovat informace a radit? Dne 13. května 2015 vyšla novela nařízení vlády pro přímé platby číslo 113/2015 Sb., která prodlužuje podávání jednotné žádosti do 29. května 2015. To byl poměrně významný krok a dle vašeho vyjádření jde o to dát více času zemědělcům, aby se na to připravili. Podle vyjádření některých zaměstnanců SZIFu by se to ale stejně v dřívějším termínu nestihlo. Proto se vás ptám, jestli neuvažujete o navýšení počtu zaměstnanců SZIFu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra Mariana Jurečku, aby vám odpověděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP