(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já si myslím, že v této situaci může rozhodnout jenom Poslanecká sněmovna. Musí rozhodnout o tom, jestli ten návrh zamítne, nebo nikoliv, a potom ve druhém čtení je nepochybně prostor pro debatu o takových parametrech, jako je třeba výše pokuty.

Také chci poukázat na fakt, že někdy se v diskusi příklady z Evropy hodí a někdy se zase nehodí. Já velmi děkuji tomu, že zde zejména poslanci Občanské demokratické strany volají po tom, abychom si ze západní Evropy vzali příklad. Mě mrzí, že v tomto případě se tedy argumentuje Evropou, a když se bavíme o tom, v jakých zemích jsou zavedeny registrační pokladny, že najednou tento příklad se pro ČR nehodí. To znamená, když se podíváme na země, kde jsou majetková přiznání, tak najednou se příklad těchto zemí pro ČR nehodí. Prostě tohle je politická diskuse a já bych byl rád, kdybychom si tady nehráli na nějaký výslech, abychom si tady nehráli na otázky, které už tady byly několikrát položeny a několikrát zodpovězeny, ale každý řekne jasně, jakou má představu o tom, jak by měl být u nás maloobchod regulován. A já jsem přesvědčen o tom, že zde je celá řada konkrétních příkladů, a já jsem je zde opakovaně zmiňoval, opakovaně jsem je zde četl v Poslanecké sněmovně a měli jste možnost tyto mé názory slyšet. Odkazuji na rozpravu, která probíhala minule, která probíhala předminule. Zmiňoval jsem naprosto konkrétní příklady zneužití významné tržní síly ze strany řetězců, nikoliv ze strany dodavatelů. A mě velmi mrzí, že ačkoliv já jsem tady řekl konkrétní příklady zneužití tržní síly ze strany řetězců, tak zde nezazněl jediný konkrétní příklad, který by byl doložen důkazy, že tady dochází ke zneužívání významné tržní síly ze strany dodavatelů. Já se domnívám, že regulace má smysl pouze tehdy, pokud reguluje skutečný problém. Nemá smysl, abychom zde přijímali zákony, které budou regulovat problémy teoretické. A znovu zdůrazňuji a rád bych vyzval všechny poslance, kteří zde zmiňovali otázku oboustrannosti, aby uvedli konkrétní příklady, kdy došlo ke zneužití významné tržní síly ze strany dodavatelů. Nepochybně pro diskusi bude prostor i při druhém čtení projednávání tohoto návrhu zákona.

Také zde opakovaně zaznívala otázka, jaký dramatický dopad tato regulace bude mít, že to vytlačí české potraviny z našeho trhu. Opakovaně odpovídám, stejně jako jsem odpovídal v uplynulých měsících, a opět tento argument zde neuvádím poprvé, uvádím ho zde již minimálně potřetí, možná počtvrté - ten zákon už v naší zemi platí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, regulace významné tržní síly byla schválena v tomto sále v roce 2009. Od roku 2010 tento systém funguje v ČR a na základě těchto pravidel jedná také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A opět jsem odpovídal na konkrétní dotazy poslanců a poslankyň, uváděl jsem tady konkrétní rozhodnutí a jednání ÚOHS v těch konkrétních případech. Čili žádné obecné proklamace, žádné spekulace, ale konkrétní případy, kdy ÚOHS posuzuje zneužití významné tržní síly, kdy už posoudil zneužití významné tržní síly a kdy už také udělil konkrétní pokuty za zneužití významné tržní síly. Čili nemůže dojít k žádným radikálním pohybům v oblasti našeho maloobchodního trhu prostě proto, že tato regulace už tady funguje od roku 2010, byla schválena v roce 2009 a nepřinesla nic z toho negativního, co zde bylo spekulativně zmiňováno v rámci diskuse. Já si prostě myslím, že je prokazatelné, že přijetí této úpravy v roce 2009 zlepšilo chování řetězců vůči dodavatelům. I když případů správního řízení ze strany ÚOHS nejsou desítky, ale jsou to jednotlivé kauzy, každá z nich dramaticky ovlivnila chování řetězců vůči dodavatelům. Už jenom fakt, že tento zákon tady existuje, tak preventivně působí na chování obchodních řetězců. A to si myslím, že je také nepopiratelný fakt, protože v těch jednotlivých kauzách obchodní řetězce prokazatelně změnily své chování. A opět odkazuji na svá minulá vystoupení, kdy jsem zde zmiňoval konkrétní příklady, kdy už jenom zahájení šetření ze strany ÚOHS vedlo ke změně chování ze strany obchodních řetězců.

Čili je to tady klasický politický spor, takových politických sporů tady máme celou řadu. Jsou tady poslanci a poslankyně, kteří řetězce regulovat žádným způsobem nechtějí, chtějí volný trh. Pak jsou tady poslanci a poslankyně, kteří se domnívají, že je tady nerovnováha ve vztazích mezi řetězci a dodavateli, a chtějí regulaci, která je omezená, která je zcela konkrétní. Není to žádná revoluce. Revoluce už se odehrála v roce 2010, to tady byla jiná vláda, a nic z toho negativního, co zde bylo avizováno, se nestalo a já jsem přesvědčen, že ani nestane. Prostě proto, že teď legislativně zlepšujeme stávající formu regulace, která se podle mého názoru jednoznačně osvědčila.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, znovu si dovoluji odkázat - a je to tak zde běžné, jestliže poslanci a poslankyně zde vystupovali v minulých částech rozpravy, tak myslím, že není úplně produktivní, abychom tady neustále znovu a znovu opakovali svá vystoupení a odpovědi na otázky. Dovoluji si odkázat na své minulé vystoupení k tomuto bodu a dovoluji si odkázat na své předminulé vystoupení k tomuto bodu v rámci jednání schůze Poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem připraven se účastnit diskuse ve výborech, pokud tedy tento zákon do výborů projde a získá podporu Poslanecké sněmovny v prvém čtení. O tuto podporu bych chtěl v každém případě požádat, protože jsem přesvědčen, že tento návrh jednoznačně vylepšuje z legislativního hlediska stávající právní úpravu a činí ji vymahatelnější. Vymahatelnější za jasnějších podmínek, a to pro všechny - jak pro dodavatele, tak pro řetězce, tak pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi vlády a mám tady dvě faktické poznámky. První je paní poslankyně Kovářová, potom pan poslanec Bendl. A potom s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan premiér zde hovořil o tom, co poslanci chtějí, nebo nechtějí. A já bych chtěla jenom jedno, zda by mi mohl odpovědět jednoduše na moji otázku. Této odpovědi se zatím úspěšně vyhýbal a myslím, že tento dotaz položili i jiní kolegové, a já ho proto ještě zopakuji. Má otázka zní následovně: Který ministr vynětí dodavatelů z regulace navzdory názoru Úřadu na ochranu hospodářské soutěže navrhl na jednání vlády. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pane předsedající, pane premiére, já už jsem také nechtěl vystupovat, ale inspiroval jste mě otázkami, které jste tady v podstatě položil, protože jste tady říkal, že už zákon o tržní síle máme, ale přitom tady máme stejně problémy. Důvodem je tedy podle vás zřejmě to, že tady máme znovu tento zákon, který je znovu potřeba upravit, zavést takové ty povinné lhůty splatnosti, které stát sám nedodržuje. Třicetidenní splatnost není ani u státu běžná záležitost a bylo by přitom jednoduché to udělat, nemuseli bychom to řešit zákonem, mohli byste to vy udělat z titulu nějaké vládní vyhlášky apod. Určitě by si ministr financí našel způsob, jak to vymyslet, aniž bychom to museli řešit zákonem.

Já jenom zopakuji, to, že ten zákon už máme, ukazuje, že ten zákon v podstatě nic nevyřeší. Řetězce to nakonec udělají jinak. Bude-li byrokracie tady příliš, vyřeší si obchodní vztah za hranicemi České republiky - v Německu, v Rakousku apod., a stejně to obejdou, protože je to naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl! Hájíte něco, co naopak tady zkomplikuje malým firmám život!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy řádná přihláška pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ani já jsem nechtěl vystupovat, protože existuje jakási dohoda, že tedy pustíme do výborů tento návrh zákona, nicméně pan premiér mě zvedl ze židle.

Za prvé, on tady na dotazy, které padaly při minulém jednání, neodpověděl. Já si myslím, že otázka zní naprosto jasně: Proč jste změnili návrh, který napsal právník vystudovaný na Západočeské univerzitě, a jde sem jiný návrh, než zřejmě posuzovala Legislativní rada vlády? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP