(18.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nicméně když se bavíme o tom, jak se dobře vybírají daně, tak bych se chtěl zeptat pana premiéra, taky je to přece bývalý ministr financí. Když říkáte, že vláda dobře vybírá daně, jak je možné, že výběr sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení roste o více než 5 procent a výběr daně ze závislé činnosti zhruba o 1 procento? (Ministr zprava reaguje mimo mikrofon.) Ne, to není tím. To není slevou na daních. To není možné. To neodpovídá vašim... Anebo když jste předkládali materiál, váš vládní materiál - důvodová zpráva, kolik je za rok výpadek, tak jste se spletli, protože máme za sebou šest měsíců - šest měsíců - a místo aby tam bylo plus 2,5 miliardy, tak je tam plus necelých 400 milionů.

Takže vy mi chcete tvrdit, že tou zavedenou slevou přijde stát o 4 miliardy ročně? Když je to o 2 miliardy za šest měsíců... No může se to stát. Ale pak jste se tady hodně spletli ve vašem materiálu, když jste tu slevu zaváděli, a my jsme to podpořili, chci říct, hlasovali jsme pro, tak ale nemůžete s těmi čísly kouzlit, jak chcete. Respektive můžete, ale my vám budeme pořád připomínat čísla z vašich materiálů, ze sněmovních tisků.

Stejně tak když mluvíme o výpadku DPH z 15 na 5 procent, tak to není za šest měsíců 4 miliardy. To prostě není pravda. Nebo to je pravda a vy jste měli naprosto chybné odhady zase ve sněmovním tisku, kterým jste to zaváděli.

Poprosil bych vás, abyste reagoval na to, co jsme řekli, a nereagoval na to, co jsme neřekli, nebo co byste si možná přál, abychom řekli. Pokud jste identifikoval nějakou radu pro vládu, tak se omlouvám, omluvu vám klidně vrátím, já jsem vám radit nechtěl. Pokud to tak vyznělo, tak se opravdu omlouvám, abyste se necítil ukřivděný. Ale nestyďte se za své koaliční partnery, ať už to bylo v kterékoli vládě. Myslím si, že to je naprosto správný přístup. My přece víme něco o tom, co jsou koaliční kompromisy.

A když jsem si stěžoval podle vás, což je silný výraz, na to přehlasování, tak ne v Poslanecké sněmovně, ať si rozumíme. To já považuju za naprosto přirozené a ze mě stížnost na to, že máme méně hlasů než vládní koalice, prostě nedostanete. Není důvod si na to stěžovat. Já jsem jenom tak trošku ironicky popsal práci vaší sociálně demokratické Potůčkovy důchodové komise. O tom jsem mluvil, že tam nás vždycky přehlasujete, že ta komise je prostě formální a je k ničemu, že nehledá žádnou shodu, jenom má potvrdit vaše politické názory. O hlasování v Poslanecké sněmovně jsem nemluvil. Vím, jak jsou rozložené síly, a nestěžuji si na to. A vím, že vládní většina má víc než opozice ve kterémkoli volebním období, a přijde mi to normální. Tak se za to fakt nemusíte omlouvat. Nám to přijde normální, že máte teď momentálně většinu, ale věčně ji mít nebudete. To nám zase věřte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Snad už naposledy k tomuto bodu. Ale k tomu, co zaznělo od pana předsedy Stanjury. Ano, budeme stále připomínat oficiální čísla Ministerstva financí, která jsou většinou v přímém rozporu s tím, co pan ministr říká. Tragédií na tom je, že když řeknete nahlas a odcitujete přímo z vládního materiálu čísla Ministerstva financí, tak pan ministr financí řekne, že je to lež. A současná česká mediální scéna řekne: Stanjura řekl tahle čísla a Babiš řekl, že je to lež, a tady se pánové neshodneme, pojďme dál. A že to je z oficiálních vládních materiálů, to už si v podstatě žádný novinář netroufne napsat, až na čestné výjimky. To je trochu zoufalství té současné veřejné diskuse.

Nicméně když jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, vyčítal panu premiérovi, že vládl s Miroslavem Kalouskem a že je možné se podívat zpátky do análu, tedy do seznamů jednotlivých členů vlády, tak se nemusíte dívat. Já vám poctivě řeknu, že nevládl, že Gross s Paroubkem mě do té vlády tahali ze všech sil, a já jsem nechtěl, protože jsem tam s nimi vážně sedět nechtěl, a tak jsem tam s nimi neseděl. Poprvně jsem šel do vlády až s ODS. Ono to s vámi taky nebyla žádná labuž teda. (Rozruch v sále.) Ale už to stálo aspoň za to to zkusit. Se sociálně demokratickými ministry jsem ve vládě neseděl nikdy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím sloučenou obecnou rozpravu k bodům 27 a 28. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není už zájem. Děkuji.

 

Vrátíme se tedy k bodu

27.
Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Budeme hlasovat návrhy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který předložil pan poslanec František Laudát, a poté o zamítnutí předloženého návrhu bodu 27. (Hluk v sále.) Počet přítomných se ustálil.

 

Zahájím hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování tak, jak to navrhl pan poslanec Laudát.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 159, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 125. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložila paní poslankyně Chalánková.

Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto předloženého návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 160, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 123. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji sociální výbor, protože je skutečně potřeba, aby tam už běžela diskuse o penzích. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Sociální výbor. Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jak všichni víme, je to problém komplementárně spojený i s veřejným zdravotním pojištěním. Navrhuji proto výbor pro zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Výbor pro zdravotnictví je tedy druhý návrh. Má ještě někdo nějaký návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat postupně.

 

Nejprve zahájím hlasování tohoto tisku sociálnímu výboru k projednání.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 162, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zdravotnímu výboru, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 163, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 117. Ani tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP