(20.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Když vás chytnou policisté, přepadnou vás někde na cestě, tak vás to stojí nejen tučnou pokutu, ale také ztrátu patřičných bodů, což je daleko nepříjemnější pro řadu řidičů, protože... Já to domluvím, kolego, jestli můžu. Protože pro řadu z nás je řidičský průkaz podstatně cennější než ta pokuta, která se samozřejmě udílí v těchto případech, ale zároveň se to zapisuje do registru na městských úřadech. Takže já bych s tím byl opravdu velmi opatrný a spíš bych hledal cestu, jak srovnat tyto stacionární radary s normálním zastavováním na ulicích. Takže to z mé strany asi toto.

Říkám, segwaye, připadá mi to, že to zavádíme příliš brzy, že je to tady v Praze běžná věc, třeba v Nerudovce, někdy je to o život, to je pravda, ale jinde jsem to moc neviděl. Pak by mě zajímaly reflexní prvky, protože zase to zakládá nějaké povinnosti pro chodce a já mám obavu, aby to zase nebylo prostě jen v zákoně a neznáme, jakým způsobem by se to potom na těch lidech vymáhalo, případně jak by se to posuzovalo v případě dopravní nehody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, budu velice stručný. Já si dovolím vyjádřit podporu novele tohoto zákona, kterou jsem předložil poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy v průběhu celého projednávání, ale máme tam samozřejmě kromě toho, že se posilují prvky bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích, mezi které patří i to, co tady ani předkladatel ani pan zpravodaj nezmínil, a je to věc velice nebezpečná zejména v zimním období, že přichází nová povinnost řidičů, která se týká odstraňování nečistot, námrazy, sněhu a ledu z vozidel. To je velice důležitý moment, který byl dlouhou dobu požadován nejen orgány činnými v trestním řízení, protože byla celá řada případů, kdy došlo skutečně k vážnému ublížení na zdraví a k poměrně složitým nehodám. Ale já bych si tu dovolil zmínit ještě zmínit dvě věci, které jsou pro mě trochu rozporuplné.

Já jsem se podílel na několika novelách zákonů o provozu na pozemních komunikacích jako zpravodaj v uplynulých volebních obdobích, a když jsem si pozorně přečetl tuto novelu a četl jsem si důvodovou zprávu, tak bohužel jsem tam nenašel odpovědi. Je tam pro mě velkým problémem to, že se ruší povinnost pro řidiče mít u sebe doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kladu otázku, kdo to vlastně bude kontrolovat a zda tedy vůbec bude nějaká příležitost pro policii on-line sledovat, zda je skutečně vozidlo provozováno se všemi náležitostmi.

Druhý problematický moment, který tam vidím, je, že se ruší centrální registr dopravních nehod na Ministerstvu vnitra. Ruší se bez náhrady. Tam není uvedeno, že by se nahrazoval jiným registrem. A pak se ptám, jak jednoduché či obtížné bude doladit dopady na přestupkovou část zákona, který hovoří o sankcích za opakované přestupky. Tam je to pro mě zcela nečitelné a nejasné.

Myslím si, že to není nic na závadu tomu, abychom to postoupili do druhého čtení a na základě tohoto abychom dokázali diskutovat ve výborech, zejména v garančním, o obsahu těchto problémů, které budou, předpokládám, zcela určitě vysvětleny nebo dojde k mírným úpravám, které by tento problém vyřešily. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já doporučuji za nás propustit tento zákon do druhého čtení. Nicméně to, co já vidím jako jedno z klíčových úskalí, tak jsou segwaye. Mám pocit, že úředníci se s tím vypořádali velice rychle. Samozřejmě to, co se odehrává v Praze, tak se neodehrává v jiných městech. Prostě turistický atak na centrum Prahy je obrovský a já si myslím, že by se tam někde měly minimálně ocitnout kompetence radnice omezit nebo nějakým způsobem určovat, kudy segwaye budou moci jezdit, po kterých trasách a v jakém režimu. Tady to naráží skutečně na to - jednak jsou slušní provozovatelé, a byl jsem poučen, že to vozítko stojí údajně neuvěřitelných 250 tisíc korun, to je prostě obrovská investice. Ale pak jsou tu také provozovatelé, kteří pocházejí z oblastí někde za hranicemi z východu, a prostě na těch vozítkách jezdí opilci, čím víc se na tom nějak pohybujete, údajně, tím to jede rychleji, a jsou z toho úrazy a hlavně úrazy chodců a tady, jak jste určitě zaznamenali, v okolí a v centru města chodí např. slepci, a to je velký problém.

Takže já si nejsem jistý, že zrovna to řešení, které tam je navrhováno, je elegantní. Nechci nikomu nic zakazovat, ale na druhou stranu, když už se do toho ministerstvo pustilo, tak by se měl hledat jiný kompromis. Upozorňuji na to, že v některých zemích jsou segwaye úplně zakázány, v některých mají režim cyklistické dopravy, tady je to zase něco mezi spíše chodci, jak je to v tom návrhu, ale to asi pan ministr tady vysvětlí. Myslím si, že tohle bude úhelný kámen toho, jak to vyřešit. Vím, že se to v tuto chvíli týká spíše jen Prahy a spíš jenom centra, nicméně na té druhé straně jsou zranění lidé. Na druhou stranu já jsem poslední, kdo by chtěl někomu ničit podnikání na rozdíl od řady ministrů této vlády. V tom já vidím velký problém a nějak se o tom asi budeme zřejmě v hospodářském výboru bavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já si dovolím vznést procedurální návrh, abychom dnes doprojednali dva body, které svítí na tabuli. Tedy navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to, pane předsedo, že jménem dvou poslaneckých klubů meritorně i procedurálně dnes chcete hlasovat až do projednání bodu 41. To je návrh, o kterém dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 185, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 7, návrh byl přijat.

 

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, cítím povinnost se vyjádřit k těm věcem, které tu byly zmíněny.

Takže krátce k segwayům. Já jsem projednával tuto záležitost už se starostou Prahy 1, s panem Lomeckým, představil jsem mu naši strategii, jak vlastně chceme zacházet dál se segwayi, a on s naším návrhem souhlasí. Jinými slovy, my nechceme segwaye zakázat plošně, my umožňujeme segwayům provoz na chodnících s tím, že nemohou být rychlejší než chodec, a umožňujeme zároveň zakázat podle potřeb jednotlivých obcí provoz segwayů jak v jednotlivých ulicích, ale také zónovou značkou. Bavili jsme se o tom, že třeba v Praze 1 by to mohla být památková rezervace podle UNESCO, která by to vymezila, s tím, že by se tam udělaly nějaké průchody.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, já se velmi omlouvám, chápu, že je pokročilá hodina, ale prosím některé, zejména známé rušiče, nebudeme si ukazovat, aby se ztišili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP