(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se chci zásadně ohradit, protože vzhledem ke stavu Ministerstva financí, které je v rozkladu díky personálním čistkám... (V sále se ozývá smích.) No asi je vám to k smíchu, samozřejmě. Já si troufám říci, že nikdo v této Sněmovně v tuto chvíli si ten návrh zákona nepřečetl. A jestli se chcete dočkat toho, že tam kterýkoliv úředník Ministerstva financí vsune cokoli, co může způsobit obrovské škody, tak vám je to zřejmě jedno, že potom to někdo vyšťourá a napíše "poslanci schválili". Oni nebudou honit toho úředníka, ale vás, že ani jeden si to nepřečetl a nedomyslel důsledky takového obrovského zákona.

Já se domnívám, že u všech těchto zákonů Ministerstvo financí musí odečítat zpátky řádné projednání ve Sněmovně, a ne sem chodit s tímto. Paragraf 90 se má používat zcela výjimečně. Má tam být přesně - je to i definováno - pro jaké účely. Já nevím, jestli je tady tolik katastrof, že se tam snažíte procpat devadesátkou cokoli, pak zkracovat lhůty.

Vy skutečně svou nezodpovědností, svou nepracovitostí, to, co jste hlásali na billboardech, byly bláboly, tak prostě opravdu můžete způsobit zásadní věci. Tady proletěly takové věci a pak se nestačíte divit, že jste udělali například z fondu rizikového kapitálu nekonkurenceschopnou položku, která bude mít fatální dopady do budoucna, prostě nás deklasuje v celém segmentu inovací, a také jste to odmávali a nikdo z vás ani nevěděl, co odmáváte, protože si to ani nepřečtete. Tak prosím, chovejte se korektně. A myslím si, že ten, kdo působí dneska škody téhle zemi, je jednoznačně ministr financí.

Nám je jedno, jestli to je na Dienstbierovi, tak ať tady občas sedí a místo toho, aby vyráběl problémy, ať začne nějaké problémy řešit. A jak sami vidíte i na tomhle, možná to leželo u něj, no tak holt za to zodpovídá on. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana ministra a řádnou přihlášku pana zpravodaje. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Tady mi pan kolega Sklenák napověděl, že ten tisk mají všichni poslanci k dispozici od 2. července 2015. Dnes je 15. září, takže to máte vlastně deset týdnů. Já si myslím, že jste to už mohli přečíst. Myslím si, že v tomhle směru bylo dost času, takže argumenty, které uvádíte, nejsou pravdivé.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další faktickou poznámku - pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já patřím k těm, kteří to přečetli. Jak jezdím vlakem, tak mám dost času na to číst materiály. Já se ptám pana ministra, jestli to četl. On říká, že rozpočty nečte, tak jestli to fakt četl. Já to fakt považuji za těžký materiál, který bychom neměli slepě schvalovat. Kdyby aspoň v tom materiálu bylo označeno, co je povinná implementace a co jsme si přidali sami. To já z toho nepoznám. My vždycky říkáme implementace, ale čeští úředníci - za všech vlád, abych byl spravedlivý - mají tendenci si tam připisovat svoje nápady a vydávat to za povinnosti, které nám nařídil Brusel. Myslím, že nám se to nepovedlo prosadit, tak to zkuste vy, aby v každém takovém zákoně bylo jasně označeno, co je povinná implementace, kterou přijmout musíme, a co je naše národní vylepšení, protože se nějaký náš úředník nebo nějaká instituce, nebo ctěná instituce jako Česká národní banka, domnívá, že to je dobré pro českou legislativu, a neobsahuje to buď nařízení, nebo směrnice Evropské komise.

Mně to přijde jako legitimní debata. Já nechci zkoušet kolegyně a kolegy z toho, kdo to četl. Nechci zkoušet ani členy rozpočtového výboru. Ten materiál se nedá přečíst najednou. Pokud mu chcete i porozumět, nejenom mechanicky číst a nevědět o čem - tam jsou desítky nových pojmů definované v úvodních paragrafech a také o tom potřebujeme trošku debatovat.

Byl bych rád, aby lidé, kteří to u vás na ministerstvu psali, přišli na rozpočtový výbor, abychom se mohli ptát. Já netvrdím, že ministr má vědět všechno, aby odpovídal na každý detail v legislativě, ale lidé z ministerstva už ano. A my ten prostor prostě chceme, protože tu zkušenost s bezhlavou nebo chybnou implementací různých evropských předpisů přece v České republice máme. Za všech vlád, zase říkám, není to, že bych kritizoval tuto vládu a říkal, že předchozí vlády implementovaly skvěle. Naopak. Vzpomeňte si na bezdotykové baterie, které byly roky vydávány za nařízení Bruselu a evropských komisí -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, já se omlouvám, váš čas!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já se přihlásím s řádnou přihláškou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Děkuji vám za respektování času. Eviduji další faktickou poznámku pana poslance Laudáta. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Omlouvám se, ale mám takový pocit, že jsme se tady už před časem dohodli, že veškeré materiály, které sem půjdou, že v těch materiálech bude jasně vyznačeno, co je povinná a tvrdá transpozice evropského práva, a tím to bude odlišeno od toho zbytku, co si k tomu přidávají domácí normotvůrci. Bohužel mám pocit, že asi u jedné, dvou nebo tří věcí tomu tak bylo a najednou to vyšumělo. Já bych byl rád, abychom se domluvili na tom, pro větší přehlednost, že to bude u všech materiálů.

Z tohoto důvodu, jelikož to u tohoto materiálu není, dávám procedurální návrh, aby se tento tisk vrátil k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh a potom o něm dám hlasovat. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. My určitě přijdeme na rozpočtový výbor a uděláme prezentaci. To není problém. Všeobecně na Ministerstvu financí je příkaz, abychom negoldplejtovali, takže určitě nechceme přidávat žádnou administrativu.

Jenom znovu prosím, aby to bylo v těch lhůtách, které navrhujeme. Stále jde o velké peníze, aspoň pro mě tedy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu.

Eviduji návrh pana poslance Laudáta na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já zazvoním. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat. Na základě návrhu pana poslance Laudáta dávám hlasovat o tom, že tento materiál vracíme navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto materiálu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 18. Přihlášených poslanců a poslankyň je 137, pro návrh 27, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále eviduji návrhy nejprve o prodloužení o 20 dnů od pana poslance Stanjury.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 19. Přihlášených poslanců a poslankyň je 138, pro návrh 37, proti 76. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále zde padly dva návrhy na zkrácení lhůty k projednávání. Lhůta patnáctidenní byla vetována. V tom případě dám hlasovat o tom, aby lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů, jak přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 20. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 86, proti 28. Návrh byl přijat a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP