(10.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Naši polští kolegové a přátelé k tomu přistoupili pragmaticky, s větším nadhledem, s menším důrazem na byrokratické a řekl bych šikanózní vyhledávání chyb a chybiček a čerpali mnohem rychleji. A tyto projekty polských a našich obcí a měst nebyly lepší. Byly v zásadě stejné, u polských kolegů měli jenom větší nadhled. A tam skutečně rozhodl národní zájem vyčerpat prostředky, ne někoho nachytat. Jak složitě jsme na rozdíl od polských kolegů dokazovali přeshraniční efekt projektů. U nich to šlo velmi jednoduše. My jsme si samozřejmě vzájemně projekty podepisovali, protože vždycky partnerské město chce říct tohle je přeshraniční projekt, tady kolegové z druhého státu říkají, že spolupráce má efekt. Tam to šlo jednoduše, u nás to šlo velmi složitě.

To jsou věci, které jsou poměrně subjektivní, a nedá se úplně objektivně říct, zda projekt přinese, či nepřinese něco v naší spolupráci. Pevně věřím, že zkušenosti zúročíme, že naše úřady a naši úředníci na všech úrovních budou velkorysí a budou vybírat kvalitní projekty a nejlépe napsané projekty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, poté se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové, na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme poměrně obšírně diskutovali o celé záležitosti. A musím říct, že principiálně jsem opravdu přesvědčen o tom, že je lépe, když Česká republika má méně regionálních operačních programů a méně úředníků, kteří tyto regionální operační programy budou do budoucnosti zpracovávat. Přístup pro jednotlivé kraje sáhnout si do finančních prostředků bude rovnocenný pro všechny, bodově to bude ohodnocováno stejně pro všechny, odpadnou diskuze v regionech, kde byly dva nebo tři kraje, kde se rozhodovalo opravdu téměř politicky o tom, kolik peněz, bez ohledu na to, jestli efektivita jejich vynaložení je lepší, či horší. Docházelo prostě k politickým rozhodnutím, jaký balík peněz dostane ten či onen region, protože jinak by nebyli schopni zastupitelé odsouhlasit vůbec nějaké čerpání. Toto všechno zmizí, a proto jsem hluboce přesvědčen o tom, že bývalá vláda rozhodla správně, když řekla méně regionálních operačních programů.

Ale to, o čem jsme diskutovali na výboru, je spíše jejich obsah, který, jak předpokládám, ještě bude předmětem našich debat. Mrzí mě, že tam nejsou například finance na místní komunikace, což je jeden z nepalčivějších problémů měst a obcí v České republice. Paní ministryně nás na výjezdním zasedání výboru, které jsme měli spolu se senátory, informovala, že tam určitě nějaké finance budou. Nakonec se ukázalo, že na místní komunikace v evropských penězích žádné prostředky nejsou, a uvidíme, jestli státní rozpočet bude ochoten do místních komunikací investovat, ale doufám, že více než 200 mil. korun avizovaných -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas uplynul.

 

Poslanec Petr Bendl: Domníval jsem se, že mám řádný příspěvek, ale dobře, v tom případě se hlásím znovu k technické připomínce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, dobře. Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já se do času vejdu, protože pro zajímavost a snad i částečně pro odlehčení odpovím panu poslanci Stanjurovi na jeho výzvu, abychom se přestávali udávat do orgánů Evropské unie. My jsme v tom světoví přeborníci. Nevím, jak je to teď, čerstvé informace by možná mohl dát pan ministr Babiš, ale za mě byl poměr udání osob povinných, protože Ministerstvo financí má ohlašovací povinnosti vůči OLAFu, což je vyšetřující orgán finančních zájmů Evropské unie, takže Ministerstvo financí, když na něco přišlo, tak muselo, mělo svoji povinnost, plus každý může z vlastní iniciativy. A zatímco evropský průměr je zhruba 1,1, 1,2, to znamená, že na 100 podání osob povinných ještě 10 dalších je z vlastní iniciativy, tak za mě tento poměr býval 1:5, 1:6, to znamená, že na 100 povinných podání dalších 600 až 700 udání z vlastní iniciativy.

V tomhle jsme prostě byli přeborníci za Němců, za komunistů, obávám se, že v tomhle jsme přeborníci stále. Koneckonců světová premiéra opery Jana Kučery má překrásnou árií - jak jsme spolu udávali, jak jsme spolu žalovali. Dokonce nám to vstoupilo i do národní kultury. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se pana poslance Bendla, zda chce vystoupit s faktickou poznámkou, nebo řádně? (Řádně.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Řádně, ale slibuji, že už nebudu dlouhý. Chtěl jsem tady plédovat, byť tím možná někoho překvapím, snad to nebude polibek smrti, ale za názor Asociace krajů, který zde byl prezentován paní kolegyní Janou Fischerovou, a jsou zde vlastně pozměňovací návrhy, které Asociace krajů prosazovala a prosazuje, vycházejí ze znalostí věci. Velmi bych prosil, aby Poslanecká sněmovna jejich názor vzala v potaz, protože jinak se dostaneme nejenom k těm problémům, které tady naznačoval můj předřečník a nebo to říkala i paní poslankyně Fischerová, že zvýšíme počet udavačství, zavedeme hmotnou zodpovědnost za politické rozhodování apod. Myslím si, že to bude jednoznačná ukázka toho, že je třeba kriminalizovat každého, kdo na kraji cokoliv dělá. Myslím si, že to není dobré rozhodnutí, a osobně podporuji návrh Asociace krajů, jakkoliv tam ODS v tuto chvíli nevládne.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, ale ještě na poslední chvíli pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Když se tady projednává tento zbytečný zákon, tak vždycky upadnu do hrozného traumatu, protože kam jsme to dopracovali...

Uznávám, a klobouk dolů před paní ministryní, protože ta bruselská ptydepe zvládat s touto grácií, to je něco tak neuvěřitelného, nevím, kolik ještě méně záživných věcí se lze naučit a takhle brilantně jim asi rozumět. To nezpochybňuji. Nicméně si myslím, že v minulosti operační programy byly hodně špatně, a nedomnívám se, že i nyní je výrazný pokrok v tom chovat se normálním selským rozumem. Myslím si, že Česká republika měla skutečně mít dva tři nosné programy a realizovat je tak, aby byl jasný a silný tah. Kdybychom byli bývali měli operační program např. doprava v minulém období a tečka a za to konečně dálnice a železnice postavili, tak jsme na tom byli výrazně lépe, a všechno ostatní udělat z národních zdrojů, kdy jednak bychom si zařídili, že bychom nemuseli tolik papírovat, nemuseli bychom pořizovat armádu úředníků. Tady vznikne úřad, ten má 80 lidí, což už je v podstatě malá firma blížící se velikostí střední. Nevím, kde toto všechno skončí. A jestliže se podíváte na to, co se děje v České republice z hlediska nezaměstnanosti, jak je rozložena regionálně, a podívali byste se na ekonomické parametry, a co se děje, a minulost jednotlivých regionů a dali si vedle toho, co v dalším období, ale i v tom uplynulém, na co se vyhazovaly peníze - omlouvám se hrstce těch, kteří dávají projekty, které skutečně pomohou regionu, a pomohou výrazně - pak zjistíte, že tudy skutečně cesta nevede.

Takže my podpoříme pozměňovací návrhy paní kolegyně Fischerové, ale pro celek - my si myslíme, že by tahle země v této politice, v politice soudržnosti, měla jít úplně jiným směrem. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP