(11.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pan kolega Farský, ano, ten se o to už snaží tři roky. Kolikrát tady za poslední měsíce navrhoval předřazení toho bodu? Vždycky jste to zamítli. Takže nechám to na vás, vy máte většinu. Nám je v zásadě jedno, jak budou ty body zítra poskládané, jestli začneme EET, nebo něčím jiným, ale víte sami dobře, že když začneme tak, jak navrhl pan předseda Faltýnek, ale i pan předseda Votava, tak se na registr smluv zítra prostě do 14. hodiny, na třetí čtení, nedostane. Proč ne. Jenom abyste to věděli a abyste taky přijali odpovědnost za to, že se to znova o několik týdnů nebo měsíců odloží.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chápu, že ten program je nabitý. Já tedy stahuji svůj návrh. Předpokládám tedy, že ho po dohodě s panem ministrem Babišem budeme uplatňovat na té, jak se říká, mimořádné schůzi, která bude za 14 dní. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, poznamenal jsem si to. Pan poslanec Laudát. Poprosím vás, kolegové, udělejte místo, aby bylo možné vystupovat a byl prostor pro přednášejícího. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, když jsme v úterý neprojednali po půl jedenácté v noci některé body a včera jsme projednali ještě méně, tak jsem si říkal, co se bude dít, a celkem správně jsem odhadoval, že vypukne chaos tím, že jednotlivé frakce koalice, členové koalice tam začnou cpát zcela chaoticky a měnit program, aby protlačili své body.

Vážení, jestli se takto chováte ve Sněmovně, pak se nedivím, že tímto způsobem řídíte tuto zemi. Já chápu, že je důležité projednat RUD, které jsme neprojednali, protože včera jsme vám otevřeli prostor pro to, abyste si odhlasovali po 19. hodině projednání ještě tohoto bodu, a ze 118 členů koalice jste nebyli schopni sehnat, myslím, že kvorum bylo 63 hlasů pro. Ale to, co tady dneska předvádíte... Nechcete si vzít chvilku přestávku nebo se vždycky ráno před sněmovnou aspoň mezi sebou dohodnout, při sestavování programu si stanovit priority a ty skutečně tady načíst a říci a máte většinu si je prosadit na body. Ale jestli někdo myslí vážně, že zítra bude druhý bod EET, no tak mu musí být přece jasné, že spadne pod stůl řada třetích čtení, z nichž některá jsou snad už i pod sankcemi. A pak asi budete svádět na opozici, že my můžeme za chaos v téhle zemi.

Já vás skutečně vyzývám, abyste si už konečně sedli a začali se chovat na úrovni toho, jak se má tato republika a tato Sněmovna řídit. Já si myslím, že jsou věci typu prodejní doby o svátcích apod., to jsou priority, které si tam dáváte, ale pak jsou skutečně věci, které chod státu vyžaduje, aby byly projednány a schváleny. Samozřejmě vy jste lidem nalhávali, jak je nejlepší Rekonstrukce státu, a že kdyby předevčírem nebyl registr smluv, tak je pozdě, a opět tady předvedete úkrok, který bude jenom znamenat, že se to zase odsouvá o týdny a týdny. Faktem je, a to teda klobouk dolů, že máte takové PR, že můžete lidem donekonečna nalhávat, jak všechno řídíte jinak a lépe, nicméně ta realita tady je už naprosto zřejmá. To, v co se to tady mění - a já bych skutečně poprosil, aby se sešlo, ať už dneska, nebo zítra grémium a začali jste dávat dohromady, co bude platit, aby si koalice skutečně řekla, co jsou priority, a podle toho se chovala. Jestli se tady chcete takhle scházet ad hoc, prostě se dohadovat, kdo co tady najednou protlačí z těch svých věcí, tak to teda je opravdu ten skutečný, reálný obrázek toho, jak vládnete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Ono už zde asi bylo řečeno vše. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se probírá registr smluv, je to velmi složitá věc, bere se to do výborů a neustále se to odsouvá, ačkoli vždy je slíbeno, že se to bude projednávat, pak se zase něco uděje, nakonec se to neprojednává a před to se postrčí něco jiného. Já souhlasím s kolegou Farským, že by se tento zákon, tento registr smluv měl projednat a nemělo by se to neustále oddalovat, ať na to má každý svůj názor, ale projednat by se to určitě mělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, v tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu programu. Nejprve přečtu - náhradní kartu č. 2 si vzal dnes pan poslanec Radek Vondráček a náhradní kartu č. 20 si vzala paní poslankyně Kailová.

Nejprve zazněl návrh od pana místopředsedy Gazdíka, zařadit zítra jako první bod bod číslo 120, sněmovní tisk 543, o zemědělském půdním fondu. Přivolám kolegy z předsálí, abychom mohli hlasovat. Eviduji vaši žádost o odhlášení, odhlásím vás a požádám, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby jako první bod zítřejšího programu byl zařazen bod číslo 120.

Kdo je pro návrh, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 52. Tento návrh byl...

 

Registruji vaši námitku, že vám nefunguje hlasovací zařízení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Opět vás odhlásím a požádám vás znovu o přihlášení. Táži se, zda se všem podařilo přihlásit se do hlasovacího zařízení. Nikdo nevznáší... (Námitka ze sálu: Neřekl jste číslo a název bodu.) Já jsem řekl číslo bodu i čeho se týká. Řekl jsem, že se týká zemědělského půdního fondu, to jsem řekl. Ještě někdo registruje problém s hlasovacím zařízením? Stále? Já tedy udělám to, že vás ještě jednou odhlásím a požádám vás o přihlášení, ale bohužel části poslanců nefunguje hlasovací zařízení. Požádám vás o to, abyste opětovně zkusili vaše hlasovací karty a přihlásili se. Ještě někdo hlásí problém s hlasovacími kartami? Není tomu tak. V tom případě nic nebrání tomu, abychom přistoupili k hlasování.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat, to znamená budeme hlasovat o tom, kdo je pro, aby zítra jako první bod jednání byl zařazen bod číslo 120. Je to bod, který se týká zemědělského půdního fondu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 81, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 50, proti 64. Tento návrh byl zamítnut.***
Přihlásit/registrovat se do ISP